Manastirea Neamt - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2020 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Biserici

Mânăstirea Neamț
Mânăstirea Neamț
 HARTA S   HARTA G   VREMEA   ADAUGĂ INFO   ADAUGĂ FOTO   ADAUGĂ MESAJ   FĂRĂ MESAJE 
Religie:Ortodox
Localitate:Mânăstirea Neamț
Comună:Vânători-Neamț
Județ:Neamț
Cod poștal:617502
Persoană de contact :Arhim. Benedict Sauciuc
Telefon :0233... Click aici pentru a Vizualiza Telefoanele!
Adresă de e-mail : @mmb.ro
Adresa web Biserica:neamt.mmb.ro
Adrese utile:www.mmb.ro, www.VinatoriNeamt.ro, www.cjNeamt.ro, www.prefecturaNeamt.ro
Preot:Arhim. Benedict Sauciuc
Hram:Înălțarea Domnului, Sf. Ioan cel Nou
Stil arhitectonic:Tradițional moldovenesc
Detalii:În tezaurul de valori ale patrimoniului istoric și cultural-artistic național, Mănăstirea Neamț ocupă un rol cu totul deosebit, întreaga sa existență conferindu-i aură de legendă și atributele unei vetre de viață spirituală ce se poate identifica în multe privințe cu însuși românismul medieval. Fiindcă această străveche lavră a monahismului din Moldova nu strălucește doar prin existența multiseculară, ci și printr-o neîntreruptă activitate pusă în slujba neamului și a credinței strămoșilor, nemurind pașii istoriei cu acele roade ale gândului și ale sufletului care înfruntă veșnicia și înnobilează dăinuirea noastră pe aceste plaiuri binecuvântate, sfințite prin jertfa generațiilor trecute și a oștilor de martiri.
După cum era și de așteptat în cazul unui așezământ cu o asemenea existență istorică, tradiția plasează faptele începutului în vremurile îndepărtate ale primelor grupuri de anahoreți, spre care doar legenda poate pătrunde. În lipsa unor documente care ar fi putut asigura date istorice precise, marea majoritate a cercetătorilor pledează pentru existența unei așezări monahale pe malul drept al Nemțișorului încă din secolul al XIV-lea, atunci când au apărut și târgul din apropiere și cetatea de pe Dealul Pleșu.
Nu întâmplător în veacul pomenit au poposit la Mănăstirea Neamț ucenicii cuviosului Nicodim, cel care a asigurat organizarea cenobitică a marilor așezăminte monastice din Țara Românească, aducând cu ei un și mai puternic suflu de viață isihastă. În orice caz, la 7 ianuarie 1407, când Alexandru cel Bun și Mitropolitul Iosif emit un important document de cancelarie, Mănăstirea Neamț constituia deja o puternică și cunoscută vatră monahală din moment ce a fost pusă sub ascultarea aceluiași egumen (Dometian) împreună cu Mănăstirea Bistrița, alt important centru al spiritualității românești.
Se pare că în preajma unei vechi bisericuțe de lemn, Petru I Mușat (1375-1391) a ridicat aici primul lăcaș de piatră cu hramul "Înălțarea Domnului", la finalizarea și la înzestrarea căruia au mai contribuit și ceilalți voievozi Mușatini de la sfârșitul veacului al XIV-lea. Este adevărat că cercetările arheologice efectuate în incinta mănăstirii nu au oferit rezultate concludente pentru a confirma această ipoteză, dar numeroasele însemnări și celelalte referiri documentare mai târzii, la care se adaugă izvorul trainic al tradiției, nu lasă nici o umbră de îndoială în a considera Mănăstirea Neamț ca fiind ctitoria cea mai veche și cea mai importantă a primilor Mușatini.
Alexandru cel Bun (1400 - 1432) , deși a păstrat în centrul atenției propria ctitorie de la Bistrița, a fost mereu aproape și de nevoile Mănăstirii Neamț pe care a întărit-o și a înzestrat-o, cu mărinimia-i cunoscută. Din punct de vedere constructiv, lui i se datorează unele lucrări de reparații la biserica de piatră a lui Petru I, partea inferioară a turnului-clopotniță și mai multe clădiri ce fac parte din incinta așezămâmtului: chilii, turnuri de apărare, arhondaric etc.
Trecerea anilor și unele evenimente din a doua jumătate a secolului al XV-lea au marcat puternic așezământul monastic de la Neamț. Catastrofalul cutremur din 1471 s-a soldat cu mari distrugeri în întregul complex, afectând și biserica mare. Dezastrul a fost desăvârșit, după cât se pare, de oștile lui Mahomed al II-lea, care, în vara anului 1476, neputând cuceri Cetatea Neamț, s-au "răzbunat" asupra târgului și a mănăstirilor din jur. Cert este că, după 1480, vechea biserică de la Neamț se afla într-un asemenea stadiu de degradare încât Ștefan cel Mare nu a mai considerat posibilă restaurarea acesteia, preferând să ridice aici un nou lăcaș de închinăciune, ce s-a sfințit la 14 noiembrie 1497.
Deși a avut o existență zbuciumată, ca și întreaga istorie a poporului nostru, și a fost în repetate rânduri prădată și incendiată, Mănăstirea Neamț nu a încetat nici un moment să se afirme ca centru reprezentativ al monahismului românesc. Relațiile sale duhovnicești cuprind nu numai teritoriile locuite de români, indiferent de apartenența statală a acestora, ci și unele zone mai îndepărtate ale ortodoxiei, străbătând până în Bulgaria și Serbia, până la Sfântul Munte și la Constantinopol sau până la Kiev și Moscova. La Neamț au trăit și s-au format reprezentanți de seamă ai bisericii românești, cu o însemnată contribuție în organizarea, consolidarea și afirmarea ortodoxiei în această parte a Europei, dar și în păstrarea ființei noastre naționale.
Este o listă realmente impresionantă, ce cuprinde nume de rezonanță în viața spirituală, din care nu lipsesc Grigore Țamblac, Mitropolitul Iosif Teoctist I (sfătuitor al lui Ștefan cel Mare între anii 1457-1470) , Teoctist al II-lea (Mitropolit al Moldovei până în 1528) , cronicarii Macarie și Eftimie, stareții Silvan, Ioasaf, Pahomie și Paisie Velicicovschi, iar mai recent, Nicodim Munteanu, cel de-al treilea Patriarh al României, Nestor Vornicescu, Mitropolit al Olteniei și Teoctist Arăpaș, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Evocând istoria acestui tezaur de suflet românesc ai totdeauna sentimentul întoarcerii în trecut și al participării nemijlocite la atâtea veacuri de credință și de fapte, în care, după cum scria Gala Galaction, o întreagă lume de . . . voievozi și vlădici, coconi și jupânițe, soli străini și călugări din toate lavrele creștinătății care au trecut pe aici și au dus cu ei renumele Moldovei și al Mănăstirii Neamț.
Alte informații:După ce lăsăm în urmă ultimele case din Vânători și străbatem "Braniștea" în care au crescut în egală măsură copaci și legende, abandonăm șoseaua principală îndreptându-ne spre rezervația "Dragoș Vodă" (DJ 155 C) și mai departe, către Mănăstirea Neamț, cea mai veche și cea mai importantă așezare monastică a Moldovei.
În general, bisericile construite în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, care au definit în arhitectura noastră medievală așa numitul stil moldovenesc, pot fi grupate din punct de vedere constructiv în trei categorii:
biserici de plan dreptunghiular cu bolți cilindrice cuprinse sub un singur acoperiș (Bălinești, Volovăț, Dolheștii Mari) ;
biserici de plan dreptunghiular cu un singur acoperiș dar cu mai multe cupole dispuse în filă (Piatra Neamț, Războieni, Borzești, Arbore, Reuseni) ;
biserici cu plan trilobat, cu turla pe naos și acoperiș fragmentar (Bacău, Voroneț, Pătrăuți) .
Singura biserică ridicată de Ștefan cel Mare ce nu se încadrează în nici una din aceste categorii este cea de la Mănăstirea Neamț, un adevărat unicat arhitectural care constituie . . . cel mai reprezentativ monument al arhitecturii din timpul domniei marelui voievod, nu numai ca plan și structură, dar și ca mod de decorare a fațadelor (Prîsnea C) . De fapt, ea reprezintă apogeul unei epoci de rodnică activitate constructivă și o sinteză stilistică ce constituie un model, deschizând larg porțile viitorului în acest domeniu.
Monumentala construcție a Bisericii "Înălțarea Domnului", care și-a recăpătat înfățișarea originară prin lucrările de restaurare din 1954-1961, îmbină într-un tot unitar elementele de bază întâlnite la celelalte ctitorii ale lui Ștefan cel Mare (pronaos, naos, altar și abside) cu altele noi (pridvorul și gropnița) . A rezultat un edificiu de certă originalitate, care se individualizează în epoca pe care o reprezintă prin planul său dezvoltat, prin dimensiunile și proporționalitatea sa. Sunt cu totul remarcabile soluțiile ingenioase, de maximă eficiență, cu ajutorul cărora s-a realizat sistemul de boltire, preluarea presiunii asupra zidurilor și delimitarea spațiilor interioare - după cum frapează echilibrul și eleganța întregului ansamblu, cursivitatea liniilor, acuratețea ancadramentelor și a portalurilor monumentale sau plasticitatea copertinelor din piatră de talie ce delimitează soclul masiv de restul zidăriei.
Din pisanie: „Doamne Hristoase, primește casa aceasta, pe care am zidit-o cu ajutorul tău, întru slava și cinstea sfintei și slăvitei Tale Înălțări de la pământ la cer; și Tu stăpâne, acoperă-ne cu mila Ta de acum și până în veac. Ioan Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a binevoit a începe și a zidi casa aceasta întru rugă sieși și doamnei sale Maria și fiului lor Bogdan și celorlalți copii ai lor; și a sfârșit-o în anul 7005 (1497) ; iar al domniei sale anul al 40 și unulea curgător, luna noiembrie 14. ”
Donatiile (sponsorizarile) se pot face in contul:
Cod IBAN RO92RNCB0199005312880001
Deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Targu Neamt,
Cod Monument:NT-II-a-B-10629
Informații conexe:NEAMT.RO: Alte informații (Articol)
YOUTUBE.COM: Film despre mănăstirea Neamț (Video)
MERLINLX.WORDPRESS.COM: Manastirea Neamt (Articol)
FACEBOOK.COM: Pagina de FaceBook (Articol)
Știri despre biserică:

»  Mesajul Patriarhului Daniel la înmormântarea părintelui Tarasie Murgoci: Un monah harnic, evlavios și curajos (2019-07-18)

 Închide 

Mesajul Patriarhului Daniel la înmormântarea părintelui Tarasie Murgoci: Un monah harnic, evlavios și curajos

[2019-07-18]
de Gheorghe Anghel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un mesaj de condoleanțe la slujba de înmormântare a ieromonahului Tarasie Murgoci, viețuitor al Mănăstirii Neamț.
Părintele Tarasie a fost înmormântat joi, 18 iulie 2019.
El a intrat în monahism în anul 1956 și l-a avut ca naș de călugărie pe părintele Cleopa Ilie.
În mesajul său, Patriarhul României l-a numit „Străjer al Catedralei (din Iași – n.r.) timp de aproape un sfert de veac”
„Părintele Tarasie a fost un păstrător al tradițiilor la Catedrala din Iași, moștenite de la înțelepți părinți care au manifestat deosebită atenție și evlavie față de Maica Bisericilor din Moldova”.
Mesajul integral:
Un monah harnic, evlavios și curajos – Părintele TARASIE MURGOCI (1932-2019)
Am aflat cu întristare de vestea trecerii din această lume a ieromonahului Tarasie Murgoci, viețuitor al Mănăstirii Neamț.
Părintele Tarasie face parte din pleiada călugărilor care au cunoscut tradiția Bisericii noastre în marile obști monahale înaintea Decretului 410, promulgat în anul 1959. Acești călugări care s‑au nevoit în perioada respectivă au avut privilegiul de a fi ucenicii unor stareți și duhovnici cu viață îmbunătățită, care i-au format în duh filocalic și trăire autentică.
Ieromonahul Tarasie Murgoci s-a născut în ziua de 29 mai 1932 în satul Salcia, comuna Umbrărești, raionul Tecuci, regiunea Galați, astăzi județul Galați, în familia cu zece copii a unor oameni deosebit de credincioși, Alexandru și Ruxandra Murgoci.
La botez a primit numele Mănăilă. A studiat în satul natal clasele elementare și, urmând sfaturilor înțelepte pe care le-a primit în casa părinților săi, a ales drumul mănăstirii.
De asemenea, una dintre surori a devenit monahia Marina la Mănăstirea Vladimirești din județul Galați, iar alte rudenii apropiate au devenit monahi la Mănăstirea Sihăstria de Neamț (ierodiaconul Ilarion Murgoci a fost pentru un timp econom al acestei chinovii).
Tânărul Mănăilă, la vârsta de 18 ani, și-a îndreptat pașii către Mănăstirea Slatina din județul Suceava, unde a împlinit cinci ani de ucenicie.
A fost tuns în monahism în biserica „Schimbarea la Faț㔠a Mănăstirii Slatina în vremea stareției protosinghelului Emilian Olaru, naș de călugărie fiindu-i arhimandritul Cleopa Ilie (1956).
Evoca adeseori viața de altădată din Mănăstirea Slatina unde se afla obștea venită în mare parte de la Mănăstirea Sihăstria, împreună cu avva Cleopa, în anul 1947. În voievodala mănăstire de la Slatina au fost primiți noi viețuitori, unii dintre ei călugări de renume, cum au fost viitorul Mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală, părinții Paisie Olaru, Petroniu Tănase, Arsenie Papacioc, Andrei Scrima și alții. Era o mănăstire cu monahi care își împlineau ascultările, la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe, la Cancelaria mănăstirii, în gospodărie și la alte ascultări comunitare (de obște).
Monahul Tarasie Murgoci a fost deosebit de harnic, muncea cât doi sau trei monahi împreună. Era priceput la treburile gospodărești și foarte curajos. Adeseori, s-a vorbit despre faptul că s-a luptat cu ursul atât la Mănăstirea Slatina, cât și la Mănăstirea Neamț.
În anul 1960, în urma Decretului 410 din 1959, a fost scos din mănăstire asemenea multor altor călugări. S-a închinoviat la Mănăstirea Neamț, unde a fost primit provizoriu în anul 1961, iar apoi, în 1964, a fost numit în postul de îngrijitor, având mai multe ascultări. Curăța și îngrijea livada de pomi fructiferi și o păzea de hoți și animale sălbatice, mai ales la vremea culegerii roadelor. Aduna prune și mere, iar uneori făcea ascultare și la stâna mănăstirii.
Ca răsplată pentru cei 20 de ani de viețuire monahală, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, Iustin Moisescu, l-a hirotonit ierodiacon la hramul Înălțării Domnului de la Mănăstirea Neamț, 27 mai 1971.
În anul 1977 a fost chemat de către Mitropolitul Iustin Moisescu, viitorul Patriarh, în ascultarea de paraclisier la Catedrala Mitropolitană din Iași. Deosebit de harnic și osârduitor, părintelui Tarasie i se potrivesc cuvintele psalmistului: „Iubit‑am bunăcuviința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale” (Psalmi 25, 8).
În cei 23 de ani pe care i-a petrecut ca paraclisier, dar și ca slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost nelipsit de la biserică. Deschidea primul Catedrala la ivitul zorilor și tot el o încuia seara.
Citea la strană, mai ales miezonoptica și apoi catismele Utreniei. Se ocupa de curățenia Catedralei și de împodobirea ei, iar, uneori, atunci când a avut înlocuitori, slujea la Sfântul Altar ca ierodiacon, iar în ultima perioadă a vieții ca ieromonah. Noi, ca Mitropolit la Iași, l-am hirotonit ieromonah la 10 decembrie 1995, în Catedrala Mitropolitană istorică (veche) „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Iași.
Părintele Tarasie a fost un păstrător al tradițiilor la Catedrala din Iași, moștenite de la înțelepți părinți care au manifestat deosebită atenție și evlavie față de Maica Bisericilor din Moldova. Paraclisierii Catedralei preparau în anii respectivi cărbunele pentru aprinderea tămâiei după vechile metode. Tot ei întrețineau curățenia și împodobeau biserica pentru sfintele slujbe. Părintele Tarasie avea la Iași un pomelnic care cuprindea multe nume pe care el le pomenea atât la Sfânta Liturghie, cât și la celelalte slujbe.
Era o prezență venerabilă pentru slujitorii Catedralei, precum și pentru pelerinii care îl întâlneau. Atent și osârduitor, nu îngăduia neglijență și comportament nepotrivit. Străjer al Catedralei timp de aproape un sfert de veac, Părintele Tarasie a păstrat acest edificiu ca pe un loc sfânt, păzindu-l cu atenția cuvenită Casei lui Dumnezeu.
Monah de vocație, cu 70 de ani de nevoință, a învățat din tinerețe toate ascultările călugărești și le‑a oferit ca exemplu tuturor ucenicilor pe care i-a avut în preajmă.
În anul 2000, după pensionare, s‑a retras la Mănăstirea Neamț. A locuit într-o casă veche, în apropierea gospodăriei, și apoi în chiliile protosinghelului Nifon Corduneanu, trecut între timp la cele veșnice. Acolo au poposit mulți credincioși pentru spovedanie, rugăciune și sfat. Când puterile i-au îngăduit, a păstrat aceeași legătură cu rânduiala liturgică, iar în ultima perioadă a trecut printr-o grea suferință, fiind internat în spital.
Exprimăm deosebita noastră prețuire pentru ascultarea și jertfelnicia părintelui ieromonah Tarasie Murgoci, mai ales din perioada în care a slujit la Catedrala Mitropolitană din Iași, în vremea a trei mitropoliți (1977-2000).
Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să răsplătească îndelungata sa viețuire monahală, hărnicia, smerenia și râvna pe care le-a arătat în slujirea Domnului.
Veșnică să fie pomenirea lui!
Cu părintești condoleanțe și binecuvântare pentru obștea îndoliată a Mănăstirii Neamț,
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 4051, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Mitropolitul Teofan la hramul Mănăstirii Neamț: De ce să avem sus inimile? (2019-06-07)

 Închide 

Mitropolitul Teofan la hramul Mănăstirii Neamț: De ce să avem sus inimile?

[2019-06-07]
de Mihail Mere-Albe

Cu ocazia hramului istoric al Mănăstirii Neamț, Mitropolitul Moldovei a vorbit despre îndemnul „Sus să avem inimile” și despre chemarea Sfintei Liturghii de a actualiza în viața noastră evenimentele vieții lui Iisus Hristos.
La Sfânta Liturghie oficiată pe un podium din incinta Mănăstirii Neamț au slujit cinci ierarhi și au participat sute de credincioși veniți din toată țara.
După citirea textului evanghelic al sărbătorii, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a rostit o omilie în care a explicat de ce trebuie ca „Sus să avem inimile”.
„Pentru că Dumnezeiasca Liturghie îl transpune deja pe om în taina cerului, în taina Împărăției cerurilor. Pentru că omul este chemat să preguste taina Împărăției cerurilor încă din această lume”, a spus Mitropolitul Teofan.
Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a spus că prin Sfânta Liturghie „nu suntem chemați spre altceva decât a ne aduce aminte de Înălțarea Domnului la cer și de cele care au precedat aceasta, viețuirea și pătimirile Sale pe pământ”.
La final, ierarhii au oficiat slujba parastasului pentru ctitorii mănăstirii și pentru eroii neamului românesc.
Credincioșii prezenți au avut bucuria de a cinsti moaștele a trei sfinți, dar și Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni din biserica mănăstirii, dăruită de împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul domnitorului Alexandru cel Bun, în anul 1429.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 4468, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Recenzie: Mărturii despre frumusețile ascunse în sufletele și zidurile unei comunități monahale (2018-06-18)

 Închide 

Recenzie: Mărturii despre frumusețile ascunse în sufletele și zidurile unei comunități monahale

[2018-06-18]
de Sorin Ionițe

Lucrarea Pagini vechi și noi din istoria Lavrei Neamțului a Episcopului vicar Timotei Prahoveanul prezint㠄mărturii despre frumusețile ascunse în sufletele și zidurile unei comunități monahale” spune Arhim. Paisie Teodorescu în recenzia publicată în Ziarul Lumina:
La Neamț, poate mai mult decât în alte așezăminte monahale din țara noastră, au viețuit mereu monahi cu vocație cărturărească și conștiință misionară, care au contribuit mult la cunoașterea și promovarea mănăstirii, a rolului și importanței ei în istoria, cultura și spiritualitatea românească.
În șirul acestor călugări cărturari nemțeni se înscrie acum și numele Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cunoscut pentru activitatea sa publicistică bogată, fiind și autorul a două volume, publicate recent de Editura Basilica a Patriarhiei Române, cu titlul Pagini vechi și noi din istoria Lavrei Neamțului.
Cu o vechime de aproape un mileniu, de-o vârstă cu istoria vechilor voievozi întemeietori ai Țării Moldovei, Mănăstirea Neamț este păstrătoarea unui trecut și a unui patrimoniu inestimabil al spiritualității, culturii și artei bisericești ortodoxe din țara noastră.
De-a lungul timpului, Mănăstirea Neamț a fost subiectul a numeroase studii și cercetări istorice, realizate de către savanți și istorici renumiți, care au evocat-o în monografii ample sau lucrări tipărite în mai multe tomuri. În același timp, au existat totdeauna printre monahii Mănăstirii Neamț cronicari învățați și biografi pricepuți, care au așternut pe hârtie, cu slove inspirate, istoria acestei străvechi Lavre a Ortodoxiei românești.
La Neamț, poate mai mult decât în alte așezăminte monahale din țara noastră, au viețuit mereu monahi cu vocație cărturărească și conștiință misionară, care au contribuit mult la cunoașterea și promovarea Mănăstirii Neamț, a rolului și importanței ei în istoria, cultura și spiritualitatea românească.
În șirul acestor călugări cărturari nemțeni se înscrie acum și numele Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cunoscut pentru activitatea sa publicistică bogată, care oglindește mai ales viața duhovnicească și culturală a lumii monahale și ale cărui începuturi au pornit din chinovia Neamțului, ocrotite de rugăciunea și mijlocirile Maicii Domnului, a cărei icoană făcătoare de minuni, „Lidianca”, considerată cea mai veche și mai frumoasă din țară, se află în voievodala mănăstire a Neamțului.
Istoria chinoviei nemțene și biografiile viețuitorilor ei sunt preocupări mai vechi ale Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul; în 2008 publica la Editura Trinitas volumul Viețuitori din chinovia Neamțului în veacul al XX-lea. Biografii, o interesantă și necesară recuperare a portretelor biografice ale monahilor Mănăstirii Neamț, așa cum s-au păstrat ele în actele de cancelarie.
Noua carte, Pagini vechi și noi din istoria Lavrei Neamțului, apărută recent la Editura Basilica a Patriarhiei Române, este o lucrare mult mai extinsă și mai cuprinzătoare.
Ea include un număr mai mare de evocări, acoperă o perioadă cronologică mai largă și cuprinde o serie de consemnări retrospective, conturând veritabile portrete în cuvinte, care evocă personalități duhovnicești, „stareți sau foști viețuitori ai Lavrei Neamțului, cu slujiri diferite în Biserică: patriarhi, episcopi, arhimandriți, duhovnici și monahi de rând, unii dintre ei înconjurați de nimbul sfințeniei”, cum mărturisește autorul.
Cele 85 de portrete biografice cuprinse în paginile celor două volume (în total 764 de pagini) sunt tot atâtea prilejuri de a povesti cu har deosebit și spirit de observație, întâmplări inedite sau evenimente liturgice importante, la unele dintre ele autorul fiind martor direct.
Așa cum ne-a obișnuit, grija pentru condițiile grafice deosebite ale celor două volume se datorează Mănăstirii Stavropoleos, iar imaginea de pe copertă reprezintă un tablou al Mănăstirii Neamț, realizat de artistul ieșean Vasile Ilucă.
Bogate și variate în conținut și în expresie, portretele luminoase se constituie sub forma unor sinteze între istorie și confesiune, astfel încât valoarea documentară este, de cele mai multe ori, dublată de una artistică.
Cronicar și creator de literatură bisericească duhovnicească, autor de eseuri, monografii și studii pe teme de istorie, spiritualitate și cultură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul concentrează, în reflecțiile sale cu parfum de pateric, experiențe ale unor călugări îmbunătățiți, trăiri și lupte ale nevoitorilor în „războiul cel nevăzut”, împliniri duhovnicești ori realizări misionare și culturale, pe care le împărtășește și altora.
Abordarea literară este cursivă și degajată. Autorul nu povestește sec faptele, înșirându-le ca un analist, ci le ilustrează și le aduce în actualitate prin exemplificări și comparații, prin caracterizări de-o fermecătoare măiestrie literară.
Aceste portrete nu sunt convenționale, nu urmează un model comun, sunt captivante și conțin adeseori cugetări înțelepte, vorbe de duh și învățături duhovnicești.
Arta de a portretiza și profunzimea analitică a autorului fac din unele evocări adevărate poeme narative.
Bogate în exprimări pline de sensibilitate, nelipsite de realism, cu observații personale și multe completări istorice sau biografice, reflecțiile sunt expresia unei gândiri pătrunzătoare, echilibrate, bazate pe observarea pertinentă a omului și a vieții, dar și pe o excepțională cunoaștere livrescă.
Adeseori, descrierile unor evenimente ori evocările unor personaje devin prilej de confesiune, de mărturisire a unor gânduri sau amintiri trăite de autor ca experiențe personale, care conferă relatării un plus de autenticitate, de familiaritate și profunzime.
„Amintirile sunt cel mai prețios tezaur pe care îl purtăm cu noi în drumul vieții”, declară Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul încă din Prologul lucrării, iar amintirile legate de mănăstiri, de altare sfinte și oameni minunați sunt cele mai valoroase.
Într-adevăr, neprețuite se dovedesc a fi amintirile despre hramurile de altădată ale Mănăstirii Neamț, despre Patriarhul Nicodim Munteanu, fost stareț al bătrânei chinovii, iubitor al slujbelor liturgice și cărturar neobosit, care a rectitorit tiparnița Mănăstirii Neamțului, răspândind învăță­turile ziditoare de suflet, sau despre „călugării nemțeni tipografi de altădată”: arhimandritul Vladimir Muscă, Gherontie Brustureanu, arhimandritul Claudiu Derevleanu și ierodiaconul Petroniu Bulbucanu.
Un loc aparte în iconomia lucrării este dedicat „călugărilor de la Mănăstirea Neamț ostenitori pe Dealul Mitropoliei din București, unii dintre ei aduși de Patriarhul Nicodim, alții de Patriarhii Justinian, Iustin, Teoctist și Daniel”. Dintre aceștia, cele mai rafinate portrete sunt dedicate părintelui arhimandrit Benedict Ghiuș, chipul luminos al mărturisitorului, care „a ars în duhul Rugului aprins”, precum și părintelui Mitrofan Ifrim, „intendentul statornic și credincios, cumpătat și modest, de la Reședința Sfintei Patriarhii”.
În articolul „Trudind în mănăstirea mănăstirilor” (vol. 2, pp. 49-54), autorul creionează personalitatea starețului actual al Mănăstirii Neamț, arhimandritul Benedict Sauciuc, al cărui nume de inspirație latină înseamn㠄cel binecuvântat”.
Portretul este important pentru că schițează în același timp biografia starețului Benedict, care „duce mai departe tradiția acestui loc”, ca un „străjer lângă bătrâna chinovie”, și înnoirile și realizările ultimelor decenii ale Mănăstirii Neamț, care prin strădania starețului Benedict Sauciuc și sprijinul direct al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în timpul păstoririi sale ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a reușit să redobândească terenuri, păduri și bunuri ale mănăstirii, înstrăinate sau răpite de vechiul regim comunist, să edifice trei schituri noi: Băiceni, Braniște și Cărbuna, să construiască un palat nou al stăreției, dotat cu paraclis, un centru social-cultural, ocrotit de Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, clădiri administrative și aproape 20 de case monahale noi.
Mănăstirea beneficiază în prezent de o monografie nouă, întocmită de părintele arhimandrit Benedict ca teză de doctorat și publicată cu titlul „Mănăstirea Neamț, vatră de spiritualitate și cultură româneasc㔠în 2 volume, precum și de un modern centru de con­ferințe.
Așadar, realizările ultimilor ani „nu sunt doar zidurile de cărămidă și tencuială, ci mai ales cele legate de continuitatea unei tradiții”, a păstrării rânduielilor sfinte, a cultivării credinței și spiritualității ortodoxe, a promovării tezaurului sfânt al acestei citadele a Ortodoxiei moldave.
În acest sens, cartea surprinde în paginile ei, șirul sfinților nem­țeni care s-au adăugat sfinților mijlocitori și ocrotitori ai poporului român în fața tronului Preasfintei Treimi. Astfel, în anul 1992, prin râvna Mitropolitului Daniel al Moldovei și Bucovinei, ctitorul principal al Mănăstirii Neamț, Voievodul Ștefan cel Mare, a fost canonizat, cu ziua de pomenire în 2 iulie.
De asemenea, a fost proclamată canonizarea Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, pomenit în 5 august, iar Sfântul Cuvios Paisie Velicicovschi, „starețul trăitor și învățător al Filocaliei”, a fost trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, cu ziua de prăznuire în 15 noiembrie.
De asemenea, în anul 2008, la Mănăstirea Neamț, Patriarhul Daniel a proclamat canonizarea altor 9 sfinți cuvioși români, trăitori în așezămintele monahale nemțene.
Toate aceste informații, surprinse în volumul Pagini vechi și noi din istoria Lavrei Neamțului, reflectă importanța Mănăstirii Neamț, loc binecuvântat, în care Dumnezeu viețuiește împreună cu oamenii.
Cartea Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Pagini vechi și noi din istoria Lavrei Neamțului, apare anul acesta, 2018, la împlinirea a 30 de ani de la intrarea Preasfinției Sale în obștea monahală a Mănăstirii Neamț (1988).
Chiar dacă anii săi de viețuire în bătrâna chinovie a Neamțului nu au fost foarte mulți, cea mai mare parte a ascultărilor încredințate desfășurându-se la Catedrala Mitropolitană din Iași (1990-2008), la Catedrala Patriarhală (2008- 2014), la Așezămintele Românești din Țara Sfântă (februarie 2014 – ianuarie 2015), iar din anul 2014 ca Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, totuși, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a purtat mereu în sufletul său acest colț de rai și oriunde l-au dus pașii ascultărilor a avut neîncetat, aproape de inima sa, Sfânta Mănăstire a Neamțului și pe părinții ei mai vechi sau mai noi, povestind adeseori amintiri minunate din istoria ei.
Evocările monahilor nemțeni sau cu metania în străvechea lavră a Neamțului aduc cititorilor informații istorice inedite, ori­ginale prin referințe erudite, încercând să stabilească mereu punți de legătură între trecut și prezent, între istorie și cultură, între Biserică și societate, îm­părtășind cititorilor secvențe dintr-un trecut care fascinează și atrage.
Informațiile biografice, răspândite prin diferite cărți și publicații bisericești, adunate și puse împreună, reușesc să reconstituie un tablou a ceea ce poate fi socotită misiunea Mănăstirii Neamț în ansamblul vieții bisericești, contribuind la cultivarea și promovarea credinței, a istoriei naționale și a tradițiilor autentice.
Iar peste toate, faptul că autorul a avut șansa de a trăi între zidurile acestei mănăstiri, de a se ruga și a sluji în bisericile, paraclisele și schiturile ei, de a-i cunoaște viețuitorii de demult și de a fi familiar cu spațiile și întregul ansamblu al Mănăstirii Neamț face ca rezultatul acestor scrieri să fie nu doar produsul livresc al unei investigații științi­fice, culturale, ci și povestea tainică și autentică a unei mănăstiri care a traversat o istorie de aproape un mileniu, împreună cu zidurile, oamenii și evenimentele ei. (Recenzie la † Timotei Praho­veanul, Pagini vechi și noi din istoria Lavrei Neamțului. Ed. Basilica, București, 2018, 2 vol., 764 pp.)
Biografie
PS Părinte Timotei Parhoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor (n. 1966, Rădășeni, județul Suceava), a intrat în obștea Mănăstirii Neamț în anul 1988. Rasofor la 17 decembrie 1988 și monah la 1 februarie 1989, hirotonit ierodiacon în ziua hramului Mănăstirii Neamț, la 8 iunie 1989.
Între anii 1989 și 1993 a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din București (anul I) și ale Facultății de Teologie din Iași (anul II), iar în anul universitar 1995-1996 a urmat un curs de limbă greacă modernă la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Atena.
În iulie 1990 a fost transferat slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iași, fiind hirotonit ieromonah la 14 octombrie 1993, în Catedrala Mitropolitană din Iași. A fost hirotesit protosinghel la 21 noiembrie 1993 și arhimandrit la 24 martie 2002. A fost exarh cultural al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor și, din 2008, al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor.
Între anii 2008 și 2014 a fost Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, iar la 1 februarie 2014 a fost numit Superior al Așezămintelor Românești din Țara Sfântă, până în ianuarie 2015. În această calitate, în urma unei cercetări minuțioase întreprinse în biblioteci și în arhive bisericești, a întocmit și susținut teza de doctorat: „Așezămintele românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon”, la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București.
În septembrie 2014 a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, fiind hirotonit la 30 octombrie 2014.
Este autorul a numeroase articole, studii, monografii și volume privind viața monahală și mănăstirile din cuprinsul Patriarhiei Române. Din anul 2016 este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 5678, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Mii de credincioși s-au rugat la Mănăstirea Neamț de Înălțarea Domnului | În imagini (2018-05-17)

 Închide 

Mii de credincioși s-au rugat la Mănăstirea Neamț de Înălțarea Domnului | În imagini

[2018-05-17]
de Sorin Ionițe

Mii de credincioși din țară și de peste hotare s-au rugat la Mănăstirea Neamț de Înălțarea Domnului, hramul istoric al celui mai vechi așezământ monahal din Moldova.
Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu: IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, PS Igantie, Episcopul Hușilor, PS Calinic Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și PS Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
Hramul Mănăstirii Neamț
Mitropolitul Teofan, Arhiepiscopul Pimen, Episcopul Ignatie și Episcopii vicari Calinic Botoșăneanul și Damaschin Dorneanul la Mănăstirea Neamț. Foto: Lucian Ducan / Doxologia
Credincioșii prezenți la hramul istoric al Mănăstirii Neamț au avut prilejul de a aduce cinstire atât moaștelor Sfântului Cuvios Paisie Velicicovschi, ale Sfântului Simeon de la Muntele Minunat și ale Sfântului Necunoscut, cât și icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului.
Icoana datează din anul 665, a fost pictată în Lida și dăruită de împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul domnitorului moldovean Alexandru cel Bun, în anul 1429.
Mănăstirea Neamț
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț. Foto: Oana Nechifor / Doxologia
Programul liturgic a început cu slujba Aghesmei mici. Episcopul Ignatie al Hușilor le-a vorbit credincioșilor despre Înălțarea Domnului ca „sărbătoare a uimirii atât pentru oameni cât și pentru îngeri”, citându-l pe Sf. Nicolae Cabasila:
„Uimire pentru oameni că se înalță la cer Dumnezeu și pentru îngeri că îl văd pe Om ridicându-se de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl”.
IPS Teofan, IPS Pimen, PS Ignatie, PS Calinic Botoșăneanul, PS Damaschin Dorneanul
Slujba Aghesmei la Mănăstirea Neamț. Foto: Lucian Ducan / Doxologia
În predica rostită la Sfânta Liturghie, Mitropolitul Moldovei a îndemnat la mărturisirea Înălțării Domnului și a dogmelor Bisericii:
„Mărturisim că Fiul lui Dumnezeu, după ce a coborât pe pământ și a locuit printre oameni, după ce a murit și a înviat pentru noi și pentru a noastră mântuire, S-a ridicat la cer, de data aceasta cu trupul pe care l-a luat din Sfânta Fecioară Maria și prin adumbrirea Duhului Sfânt”.
„Aceasta este credința pe care o mărturisim, acesta este adevărul pe care îl proclamăm astăzi, aceasta este dogma care definește viețuirea Bisericii noastre și a noastră, dogma Înălțării cu trupul la cer a Domnului Iisus Hristos, sărbătoare pe care o prăznuim astăzi”.
IPS Teofan
Mitropolitul Teofan la Mănăstirea Neamț. Foto: Lucian Ducan / Doxologia
În cadrul Sfintei Liturghii, monahul Nectarie Chiriță, de la Schitul Cărbuna-Neamț, a fost hirotonit ierodiacon, informează Doxologia.
hirotonie
IPS Teofan hirotonind ierodiacon pe monahul Nectarie Chiriță. Foto: Lucian Ducan / Doxologia
Programul liturgic s-a încheiat cu o slujbă de pomenire pentru ctitorii așezământului monahal și pentru eroii neamului.
IPS Teofan
Parastas de Ziua Eroilor la Mănăstirea Neamț. Foto: Lucian Ducan / Doxologia
Mănăstirea Neamț
Mănăstirea Neamț este cel mai mare și mai vechi așezământ monahal din Moldova, fiind declarat monument istoric.
Ctitorirea mănăstirii îi este atribuită voievodului Petru I Mușat (1375-1391), care a construit aici prima biserică din piatră, astăzi dispărută. Pe amplasamentul mănăstirii existase însă o bisericuță și mai veche, din lemn, numită Biserica Albă, construită de monahi cu un secol înainte.
Biserica actuală din incinta mănăstirii a fost ctitorită de voievodul Ștefan cel Mare la sfârșitul secolului al XV-lea și are hramul Înălțarea Domnului.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 5814, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Mitropolitul Teofan va prezida Sfânta Liturghie de hramul Mănăstirii Neamț (2018-05-16)

 Închide 

Mitropolitul Teofan va prezida Sfânta Liturghie de hramul Mănăstirii Neamț

[2018-05-16]
de Florin Nicolaie

Liturghia oficiată cu prilejul hramului Mănăstirii Neamț, de Înălțarea Domnului, va fi prezidată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.
Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan vor sluji ierarhii Sinodului Mitropolitan, precum și alți arhierei invitați.
Programul liturgic va începe din seara zilei de miercuri, ora 18:00, cu Privegherea și va continua a doua zi dimineață cu Slujba Aghesmei Mici, Sfânta Liturghie, pomenirea ctitorilor și a eroilor neamului.
Părintele Stareț Benedict Sauciuc, a declarat pentru Radio Trinitas că așteaptă ca oaspeți, pe lângă ierarhii Sinodului Mitropolitan, și pe alți arhierei care au metania la Mănăstirea Neamț.
De peste șase secole aceast praznic a devenit prilej de pelerinaj pentru credincioși din toate zonele țării.
Aceștia vin la așezământul monahal să participe la slujbe și să aducă cinstire sfintelor moaște aflate în patrimoniul mănăstirii.
Mănăstirea Neamț
Este cel mai mare și mai vechi așezământ monahal din Moldova, fiind declarat monument istoric.
Ctitorirea mănăstirii îi este atribuită voievodului Petru I Mușat (1375-1391), care a construit aici prima biserică din piatră, astăzi dispărută.
Pe amplasamentul mănăstirii existase însă o bisericuță și mai veche, din lemn, numită Biserica Albă, construită de monahi cu un secol înainte.
Biserica actuală din incinta mănăstirii a fost ctitorită de voievodul Ștefan cel Mare la sfârșitul secolului al XV-lea și are hramul Înălțarea Domnului.
În biserică se află o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată în anul 665 în Israel.
Așezământul are cea mai mare și mai veche bibliotecă mănăstirească (18.000 volume). De asemenea, a avut o contribuție deosebită la dezvoltarea culturii și artei medievale românești.
În incinta așezământului este îngropat Ștefan Voievod, unchiul lui Ștefan cel Mare, iar în pronaos se află moaștele sfântului necunoscut descoperite în 1986, prin scoaterea asfaltului de pe alee.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 5816, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Mănăstirea Neamț și-a cinstit ocrotitorul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de PS Calinic Botoșăneanul (2017-11-15)

 Închide 

Mănăstirea Neamț și-a cinstit ocrotitorul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de PS Calinic Botoșăneanul

[2017-11-15]
de Andrei Pau

În ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Paisie, Mănăstirea Neamț și-a cinstit ocrotitorul. Evenimentele prilejuite de hramul lăcașului de cult monahal au debutat în ajun cu oficierea slujbei Privegherii.
Astăzi, 16 noiembrie 2017, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Din soborul slujitor au făcut parte stareți din Eparhie, dar și o delegație de preoți din Republica Moldova.
Timp de cincisprezece ani, cât a fost stareț al celor două mânăstiri unificate, Neamț și Secu, Sfântul Paisie a păstrat cu sfințenie aceeași rânduială. La biserică erau datori să ia parte toți părinții și frații, afară de cei bolnavi sau cei trimiși la ascultări. Marele stareț venea cel dintâi la sfintele slujbe și neîncetat se ruga cu rugăciunea inimii, vărsând în taină multe lacrimi. Spovedania fraților obștii se făcea în fiecare seară, iar pentru cei mai sporiți, o dată la trei zile.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 6287, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Arhiepiscopia Iașilor: 700 tineri în tabăra de la Nemțișor (2017-07-20)

 Închide 

Arhiepiscopia Iașilor: 700 tineri în tabăra de la Nemțișor

[2017-07-20]
de Gheorghe Anghel

700 de tieri în tabăra de la Nemțișor
Joi, 20 iulie 2017, începe în Poiana Nemțișor, din vecinătatea Mănăstirii Neamț, cea de-a VIII–a ediție a Adunării Tinerilor Creștini Ortodocși din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Evenimentul este organizat de Departamentul de Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor în colaborare cu Asociația Tineretul Ortodox Român (ATOR), informează doxologia.ro.
Tabăra reprezintă, pentru tinerii din Arhiepiscopie și nu numai, o oportunitate de a se cunoaște, de a se apropia de Biserică, de a înțelege spiritualitatea din zona noastră. La această ediție sunt așteptați să participe 700 de tineri. Invitatul special al întâlnirii este Preasfințitul Macarie Drăgoi, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.
Considerăm că investiția în tineri este mai importantă decât orice altceva, iar unindu-ne forțele pentru a face ceva pentru tineri putem spera la rezultate în toate domeniile. Tinerii sunt cei care dau viață oricărei activități organizate pentru ei. Așadar, ne propunem să le oferim cât mai multe șanse de a-și dezvolta potențialul și de a-și pune darurile în lucrare, a precizat Diana Siminciuc, Departamentul de Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.
Întâlnirea de la Nemțișor se va desfășura pe parcursul a patru zile, de joi până duminică, iar în programul acesteia se regăsesc: Sfânta Liturghie zilnică, sesiuni de discuții pe grupe, conferințe, activități sportive, momente artistice pregătite de participanți, parada steagurilor aparținând parohiilor și filialelor ATOR și ASCOR participante, un foc de tabără.
Ne bucurăm că foarte mulți preoți au înțeles valoarea tinerilor și darurile pe care Dumnezeu le-a sădit în ei și, totodată, greutățile pe care aceștia le întâmpină în perioada acestor ani. Este încurajator faptul că preoții au hotărât să le întindă o mână de ajutor, să se implice în activități pentru a nu-i lăsa pe tinerii din parohiile lor să se rătăcească, a spus Diana Siminciuc.
Tema centrală a întâlnirii din acest an este Cum învățăm curajul de a cunoaște Adevărul?

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 6454, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Hramul Mănăstirii Neamț. Pelerinii și obștea s-au rugat împreună cu cinci ierarhi ai Bisericii noastre (2017-05-26)

 Închide 

Hramul Mănăstirii Neamț. Pelerinii și obștea s-au rugat împreună cu cinci ierarhi ai Bisericii noastre

[2017-05-26]
de Sorin Ionițe

Sute de credincioși au participat și anul acesta la momentele liturgice prilejuite de hramul Mănăstirii Neamț, în a patruzecea zi după Sfintele Paști, informează doxologia.ro.
Sărbătoarea Înălțării Domnului a debutat la așezământul nemțean miercuri seară cu slujba Privegherii, oficiată de PS Emilian Lovișteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. La priveghere a participat și IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a rostit un cuvânt de învățătură.
În ziua praznicului, 25 mai 2017, a slujit IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu ierarhii prezenți din ajun, cărora li s-au alăturat: PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, și PS Calinic Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
Joi dimineață, soborul de ierarhi a oficiat slujba de sfințire a apei, la aghiazmatarul din fața mănăstirii. PS Varlaam Ploieșteanul a explicat motivul săvârșirii acestor slujbe înainte de Sfânta Liturghie la hramurile mănăstirilor.
Aceste slujbe se săvârșesc pentru nevoile trupești și sufletești ale pelerinilor prezenți. Ne-am rugat ca lucrarea cea curățitoare a Treimii Celei mai presus de fire să prefacă apa în izvor de nestricăciune, pieire diavolilor, tămăduire sufletelor și trupurilor noastre, a spus Preasfinția Sa.
În continuare, clericii și credincioșii au mers în procesiune cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului până în curtea Mănăstirii Neamț, unde a fost oficiată Sfânta Liturghie, pe un podium special amenajat.
În cuvântul rostit după cititrea textului evanghelic, IPS Teofan, a vorbit despre semnificațiile praznicului serbat.
Sărbătoarea Înălțării Domnului ne așază în stare de așteptare a Domnului Hristos, care va veni din nou la sfârșitul lumii. De aceea, suntem chemați să urmăm îndemnul Mântuitorului din Evanghelie: «Privegheați și vă rugați, că nu știți ziua, nici ceasul, când Fiul Omului va veni».
Părintele Mitropolit a îndemnat la păstrarea stării de priveghere continuă, redând o expresie din înțelepciunea populară: să muncim ca și cum nu am muri niciodată, dar în același timp să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul Hristos ca și cum am muri în această seară.
În cadrul slujbei, IPS Teofan l-a hirotonit ierodiacon pe monahul Onufrie Bunduc, viețuitor al Schitului Pocrov.
La final, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru eroii neamului și pentru ctitorii Mănăstirii Neamț.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 6512, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Sfântul Paisie cinstit la Mănăstirea Neamț (2016-11-16)

 Închide 

Sfântul Paisie cinstit la Mănăstirea Neamț

[2016-11-16]
de Andrei Pau

hram-neamt
Mănăstirea Neamț si-a sărbătorit marți, 15 noiembrie 2016, unul din ocrotitori, pe Sfântul Paisie de la Neamț. Sărbătoarea a debutat cu slujba privegherii oficiată luni,14 noiembrie 2016. În ziua de cinstirii a sfântului, Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica mare a mănăstirii de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Ierótheos Vlachos din Grecia și cu Înaltpreasfințitul Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, informează site-ul doxologia.ro
Din sobor au făcut parte părinți ai mănăstirii și diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de către monahii Mănăstiiri Sihăstria Neamț.
În cuvântul rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Ierótheos Vlachos a evidențiat că Sfântul Paisie Velicicovschi a pus bazele tradiției isihaste și a realizat o înnoire duhovnicească în Biserică.
Sfântul Paisie nu a fost dor un monah virtuos, ci și un mare părinte al Bisericii care a trăit teologia isihastă. Sfântul Paisie nu a fost doar un părinte isihast, ci, în întreg veacul al XVIII-lea, el a realizat o întreagă revoluție duhovnicească în Biserică. Acest loc, Mănăstirea Neamț, este un loc sfânt, pentru că aici a fost cultivată rugăciunea isihastă și teologia trăită, teologia experimentală. De aici, influența duhovnicească a Sfântului Paisie s-a răspândit în toată lumea ortodoxă, a spus Înaltpresafinția Sa.
La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a vorbit la finalul Sfintei Liturghii despre tradiția îndătinată în ultimii ani ca în jurul zilei de cinstire a Sfântului Paisie de la Neamț să fie evocată personalitatea unor mari duhovnici ai Ortodoxiei:
Ca și anii trecuți, când ne-am întâlnit aici pentru a cinsti alți sfinți și binecuvântați părinți, în aceste zile chipul binecuvântat al Părintelui Sofronie a fost readus în mijlocul nostru la Iași și aici, la Neamț, de cei care l-au cunoscut foarte bine și s-au hrănit duhovnicește din învățăturile și viața sa binecuvântată. Din duhul Părintelui, preluat de ucenicii săi, ne hrănim și noi astăzi, cei care nu i-am cunoscut pe marii părinți de altădată, sau i-am cunoscut foarte puțin, a precizat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Importanța organizării unor astfel de evenimente dedicate duhovnicilor Bisericii Ortodoxe a fost subliniată și de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, iar la final un scurt cuvânt de recunoștință pentru toți participanții la acest moment de sărbătoare pentru Mănăstirea Neamț a fost rostit de arhimandritul Benedict Sauciuc, sterețul mănăstirii.
La finalul slujbei, Obștea Mănăstirii Neamț, dar și credincioșii prezenți, au primit binecuvântarea ierarhilor.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 6858, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Mii de credincioși la hramul Mănăstirii Neamț (2016-06-09)

 Închide 

Mii de credincioși la hramul Mănăstirii Neamț

[2016-06-09]
de Gheorghe Anghel

STF_0625
Mii de credincioși din întreaga țară au participat astăzi, 09 iunie 2016, la hramul Mănăstirii Neamț (Sărbătoarea Înălțării Domnului). Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.
STF_0594
Priveghere de hram
Sărbătoarea hramului a început aseară prin oficierea Slujbei Privegherii, în jurul orei 18:00.
STF_0485
STF_0496
STF_0511
Slujba a fost oficiată, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, de Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
Liturghie arhierească
În ziua sărbătorii, Sfânta Liturghie a fost oficiată de mai mulți ierarhi ai Bisericii noastre pe o scenă special amenajată în curtea așezământului monahal.
Soborul a fost format din: Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a vorbit credincioșilor despre trei aspecte prin care fiecare creștin poate fi mărturisitor al lui Hristos:
Audio Player
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Eroii neamului pomeniți la Mănăstirea Neamț
La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru eroii neamului.
Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălțării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfințită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 și 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească. Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști, sărbătoarea Înălțării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român.
2 (8)Mănăstirea Neamț are ca hram sărbătoarea Înălțării Domnului. De peste șase secole, acest praznic împărătesc a devenit prilej de pelerinaj pentru credincioși din toate zonele țării, care vin la Mănăstirea Neamț să participe la slujbe și să se închine la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, precum și la moaștele Sfântului Paisie Velicicovschi, ale Sfântului Simeon de la Muntele Minunat și ale Sfântului necunoscut.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 7181, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Sfântul Cuvios Paisie cinstit la Mănăstirea Neamț (2015-11-16)

 Închide 

Sfântul Cuvios Paisie cinstit la Mănăstirea Neamț

[2015-11-16]
Sfântul Cuvios Paisie, Ocrotitorul Manăstirii Neamț, a fost sărbătorit duminică, 15 noiembrie 2015, la așezământul monahal nemțean. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La sărbătoare au fost prezenți și invitați speciali, precum monahi și preoți athoniți, dar și preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, participanți la Simpozionul internațional dedicat Cuviosului Părinte Dionisie Colciu.
La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei i-a îndemnat pe toți cei prezenți să urmeze modelul Sfinților Părinți care prin viața lor s-au apropiat mai mult de Dumnezeu: „Sfinții Părinți, prin viață de rugăciune, prin viață de smerenie, prin viață de post, prin viață de milostenie, s-au apropiat de Dumnezeu, au aflat cuvântul adevărului și apoi au lăsat acest cuvânt dumnezeiesc scris în pagini de carte, ca el să fie apă vie și pâine spre ființă pentru adăparea și hrana sufletelor noastre. În mod special, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul de seamă pe care îl descoperim în chipul cel cu totul aparte al Sfântului Paisie, ale cărui sfinte moaște și mormânt stau mărturie la Mănăstirea Neamț spre binecuvântată aducere aminte a lucrării sale duhovnicești și a tot ceea ce s-a întâmplat în timpul vieții sale, când la mănăstirea aceasta erau peste 1000 de călugări și se traduceau în românește și în slavonește cărțile Sfinților Părinți”.
Părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, a mulțumit apoi tuturor celor care au fost partași la bucuria hramului acestui așezământ monahal.
Sfântul Cuvios Paisie a fost, în secolul al XVIII-lea, îndrumător al vieții monahale din Moldova și înnoitor al monahismului ortodox prin redescoperirea scrierilor patristice și publicarea Filocaliei. În 1988, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse l-a canonizat pe Cuviosul Paisie, iar în 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a rânduit pomenirea ca sfânt sub numele de Cuviosul Paisie de la Neamț, fiind trecut în calendar la data de 15 noiembrie.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 7545, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Sărbătoare la Mănăstirea Neamț (2015-05-22)

 Închide 

Sărbătoare la Mănăstirea Neamț

[2015-05-22]
De sărbătoarea Înălțării Domnului, Mănăstirea Neamț din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor și-a serbat ieri, 21 mai, 2015 hramul, ocazie cu care numeroșii credincioși au avut bucuria duhovnicească de a participa la slujba Sfintei Liturghii, oficiată de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Sute de credincioși au participat și în acest an la hramul Mănăstirii Neamț, praznicul Înălțării Domnului, care a coincis în acest an și cu sărbătoarea Sfinților Mari Împărați Întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena. Sărbătoarea a debutat miercuri seară cu slujba Privegherii, oficiată de PS Corneliu, Episcopul Hușilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, informează Ziarul Lumina, Ediția de Moldova.
„Mai fericiți pentru că n-am văzut și am crezut“
Sărbătoarea de la Neamț a continuat ieri-dimineață cu procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și slujba de sfințire a apei, oficiată la agheasmatarul din fața mănăstirii de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. „Noi, cei de astăzi, suntem mai fericiți pentru că noi nu l-am văzut pe Hristos înviat. Dar, pe mărturia acelora, credem și noi și suntem mai fericiți pentru că n-am văzut și am crezut“ a menționat IPS Ioachim, în cuvântul de învățătură de după sfințirea apei.
Ierarhii, preoții și credincioșii prezenți au mers apoi în curtea Mănăstirii Neamț, unde, pe un podium special amenajat, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, PS Corneliu, Episcopul Hușilor, și PS Calinic Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
În cadrul slujbei Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care a vorbit credincioșilor despre cele patru sfinte adevăruri care sunt mărturisite astăzi: „Se încheie misiunea pământească a Dumnezeului-om Iisus Hristos după petrecerea Sa pe pâmânt, Răstignirea, Moartea și Învierea Sa, iar astăzi El se înalță la Cer. Cel de-al doilea adevăr este acela că Domnul Hristos a coborât pe pământ ca Dumnezeu și se înalță de pe pământ la Cer ca Dumnezeu adevărat și om adevărat, așezând firea noastră umană pe tronul Sfintei Treimi. (…) Al treilea mare adevăr: înainte de Înălțare, precum a făcut-o și înainte de Pătimirea Sa cea de bunăvoie, Hristos Domnul făgăduiește lumii Pogorârea Duhului Sfânt, care avea să se împlinească la doar 10 zile de la Înălțarea Sa la Cer. Al patrulea adevăr: mandatul lăsat apostolilor, arhiereilor, preoților și tuturor creștinilor ca Evanghelia Împărăției să se propovăduiască până la marginile lumii, ca toată suflarea omenească să aibă parte de cunoașterea Fiului lui Dumnezeu în Duhul Sfânt pentru a fi binecuvântați cu iubirea Tatălui Ceresc“.
Moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț au fost așezate într-o nouă raclă
La finalul slujbei, părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, a mulțumit tuturor celor prezenți, ierarhilor, preoților și tuturor credincioșilor, amintind în mod special de ajutorul acordat de Patriarhia Română și Mitropolia Moldovei și Bucovinei în aducerea la Neamț a raclei în care au fost așezate moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț: „Cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel și a Înaltpreasfințitului Mitropolit Teofan s-a făcut o raclă frumoasă din argint aurit, care a fost confecționată în atelierele Patriarhiei Române. (…) Putem spune că este ca o împlinire a ceea ce avem aici, la Mănăstirea Neamț; împlinire fiind faptul că Sfântul Paisie va veghea din pronaosul Bisericii Înălțării Domnului, făcută de Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, peste noi, peste obștea mănăstirii, peste toți călugării și peste toți credincioșii care vin la această frumoasă mănăstire“.
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, miercuri, 20 mai 2015, o delegație condusă de părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal în cadrul atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, a adus la Mănăstirea Neamț racla în care au fost așezate moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț. Racla a fost întâmpinată de către preacuviosul părinte arhimandrit Benedict Sauciuc, împreună cu soborul mănăstirii și credincioșii sosiți cu prilejul hramului. Cu ocazia acestui moment binecuvântat, în biserica mare a Mănăstirii Neamț a fost oficiată o slujbă de mulțumire.
În finalul evenimentelor dedicate hramului Mănăstirii Neamț a fost oficiat un trisaghion pentru toți ctitorii mănăstirii, cât și pentru eroii care s-au jertfit de-a lungul anilor pentru apărarea țării.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 9145, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Sinaxă monahală la Mănăstirea Neamț (2012-11-15)

 Închide 

Sinaxă monahală la Mănăstirea Neamț

[2012-11-15]
La Centrul socio-cultural "Sfântul Paisie cel Mare" de la Mănăstirea Neamț s-a desfășurat în zilele de 14 și 15 noiembrie 2012 Sinaxa monahală a stareților și starețelor din Arhiepiscopia Iașilor. Astăzi, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Paisie, cu toții au participat la Sfânta Liturghie oficiată în biserica așezământului de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, informează TRINITAS TV.
Sfântul Paisie cel Mare a fost stareț al acestei mănăstiri în ultimii 15 ani ai vieții sale și este considerat a fi unul dintre marii nevoitori și înnoitori ai monahismului românesc din veacul al XVIII-lea.
Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a spus: "Suntem chemați să înțelegem pe dinăuntru ceea ce a dorit Sfântul Paisie de la viața sa, de la viața frățimii sale, de la viața lumii. Nu avem cuvinte să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mare dar pe care l-a oferit Moldovei, Mănăstirii Neamțului, prin geniul de sfințenie al Sfântului Paisie de la Neamț".
Tema sinaxei monahale a fost despre gândul la moarte. Lucrările au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan.
"Suntem peste 2000 de suflete în mănăstirile din Arhiepiscopie. S-a depășit acest număr anul trecut. Responsabilitatea fiind uriașă, numărul fiind mare, capacitatea de influențare imensă, în ceasul morții vom da seama nu numai de ce am împlinit fiecare, ci de influența în bine sau în rău pe care am exercitat-o în jurul nostru și asupra întregului monahism ortodox. Responsabilii pentru această influențare suntem noi. Eu și frățiile voastre", a spus Înaltpreasfinția Sa.
În cadrul întâlnirii au fost prezentate referate pe marginea temei, participanții având totodată posibilitatea să își împărtășească și experiențele personale.
Un punct important pe ordinea de zi a fost și abordarea problemelor administrative cu care se confruntă stareții și starețele în cadrul așezămintelor monahale.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 17190, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Sărbătoare la Mănăstirea Neamț: Sfântul Cuvios Paisie, chipul starețului desăvârșit (2010-11-16)

 Închide 

Sărbătoare la Mănăstirea Neamț: Sfântul Cuvios Paisie, chipul starețului desăvârșit

[2010-11-16]
În prima zi din Postul Nașterii Domnului, Mănăstirea Neamț a sărbătorit mutarea la Domnul a marelui îndrumător al vieții monahale din Moldova și înnoitor al monahismului, Sfântul Cuvios Paisie Velicikovschi de la Neamț.
În Biserica "Înălțarea Domnului", unde se află și mormântul Sfântului Paisie Velicikovschi, a fost oficiată, duminică seara, slujba Privegherii, iar ieri Înalt Preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie, informeaz㠄Ziarul Lumina”, Ediția de Moldova. Din soborul de preoți au făcut parte exarhii de zonă din cele trei județe ale Arhiepiscopiei Iașilor, dar și părinți stareți de la mănăstirile din județul Neamț. Credincioșii prezenți la slujba hramului s-au închinat sfintelor moaște care sunt adăpostite de ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, cât și icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului.
Cum Îl aflăm pe Dumnezeu
Înalt Preasfințitul Părinte Teofan a vorbit pelerinilor despre modelul de sfințenie al Sfântului Cuvios Paisie, despre deschiderea pe care a avut-o Sfântul spre Dumnezeu. "Sfântul Paisie a fost învrednicit de Dumnezeu să fie potir binecuvântat, vas ales al Sfântului Duh. A fost plin de Sfântul Duh și împodobit de cunoașterea lui Dumnezeu. A purtat pe umerii săi jugul Domnului Hristos. Sfântul Paisie a devenit chipul starețului desăvârșit, chipul omului căutător de Dumnezeu, chipul celui care Îl găsește pe Dumnezeu prin smerenie, rugăciune și iubire", a spus IPS Mitropolit Teofan. Arhim. Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, a mulțumit Mitropolitului Moldovei și Bucovinei pentru prezență, remarcând faptul că Sfântul Paisie a atins în timpul viețuirii pământești apogeul vieții spirituale: "Faptul că Înalt Preasfințitul Părinte Teofan a participat ca și în anii trecuți la acest hram ne dă mai multă râvnă, mai multă dragoste față de cele sfinte, față de înaintașii noștri, față de cuvioșii părinți care au viețuit în mănăstirea noastră. Avem încredere în puterea rugăciunilor Sfântului Paisie și suntem convinși că ocrotitorul nostru a dus și de data aceasta rugăciunile noastre înaintea Mântuitorului Hristos".

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 22139, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20

»  Mănăstirea Neamț îl sărbătorește pe Sfântul Paisie (2010-11-15)

 Închide 

Mănăstirea Neamț îl sărbătorește pe Sfântul Paisie

[2010-11-15]
Biserica Ortodoxă Română îl pomenește astăzi, 15 noiembrie, pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Cu acest prilej, Mănăstirea Neamț îl sărbătorește pe Sfântul Paisie, deoarece Sfântul a fost stareț aici între anii 1779-1794, trecând la Domnul în această mănăstire la data de 15 noiembrie 1794, fiind îngropat în gropnița Bisericii mari. După cum ne informeaz㠄Ziarul Lumina”, Ediția de Moldova, programul liturgic a început aseară cu Privegherea, iar astăzi va continua cu Acatistul Sfântului Paisie și Sfânta Liturghie care va fi săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. După cum ne-a relatat arhim. Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, la slujbă vor participa mai mulți stareți ai mănăstirilor din județul Neamț.
"Credincioșii vin în număr mare la primul hram al Mănăstirii Neamț, de sărbătoarea Înălțării Domnului. Pelerinii sunt așteptați și la hramul Sfântului Paisie de la Neamț. Trebuie să avem certitudinea că Sfântul Paisie ne va ajuta cu rugăciunile pe care le înalță către Dumnezeu. Personalitatea Sfântului Paisie a rămas impregnată în mănăstirea pe care a păstorit-o. Amintim aici biblioteca și tipografia vechii așezări monahale, dar și școala înființată în sec. al XV-lea, care a avut continuitate până în zilele noastre. Ne rugăm ca Sfântul Paisie să ocrotească Mănăstirea Neamț, toate mănăstirile și pe fiecare dintre noi. Sfântul Paisie a fost un isihast și a plecat la Domnul în această zi când începe Postul Nașterii Domnului. Bucuria Nașterii Mântuitorului Hristos face ca postul să fie cu mai multă dragoste. Ne bucurăm de începutul acesta frumos al postului, cu sărbătoarea închinată Sfântului Paisie, continuând cu celelalte sărbători până la praznicul Nașterii Domnului", a declarat pentru Radio TRINITAS starețul Mănăstirii Neamț.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 22153, Ultimul acces: 2020-10-01 18:12:20


Nr. vizualizări:35591
Data ultimei vizualizări:2020-10-01 18:12:20
Data actualizare:2016-07-26 11:34:46
Data încărcării:2006-03-20 23:36:02
Nr. Mesaje:0
Nr. Fotografii:182
Fotografi:Alexandru Losonczy: 62, Mihaela Achiroaie: 45, Merlinlx: 20, Costel Novac D-veni: 15, Bogdan Apostoaia: 10, Yair Karelic: 8, Dumitru Achiroaie: 5, Flavius Pătruți: 5, Gabriel Avramovici: 5, Pr. Cristian Vasile Niță: 2, Ioana Ursache: 1, Alexandru C. Antoniu: 1, Luminița Moruz: 1, internet: 1, Kurt Hielscher: 1

Clic pe fotografii pentru a le vedea in format mărit!

Setul de Fotografii 1
Data: 2008-12-03
Contor: 162

Vedere de ansamblu
Foto: Yair Karelic

Data: 2007-04-09
Aparat: Sony Ericsson K750
Contor: 153

Biserica - Vedere din spate
Foto: Mihaela Achiroaie

Data: 2007-09-28
Info: sursa: www.visualquests.com
Contor: 69

Vedere de ansamblu
Foto: Ioana Ursache

Data: 2011-02-25
Contor: 138

Vedere de ansamblu
Foto: Gabriel Avramovici

Data: 2008-06-26
Contor: 88

Vedere de ansamblu
Foto: Pr. Cristian Vasile Niță

Data: 2010-08-26
Aparat: FUJIFILM FinePix S2000HD
Contor: 73

Vedere din lateral
Foto: Flavius Pătruți

Data: 2013-11-03
Aparat: NIKON CORPORATION NIKON D60
Contor: 131

Vedere de ansamblu
Foto: Alexandru Losonczy

Data: 2014-06-22
Contor: 69

Vedere din lateral
Foto: Bogdan Apostoaia

Data: 2018-10-12
Contor: 74

Vedere de ansamblu
Foto: Merlinlx

Contor: 71

Vedere din lateral
Foto: Luminița Moruz

Data: 2013-11-03
Aparat: NIKON CORPORATION NIKON D40X
Contor: 42

Vedere de ansamblu
Foto: Alexandru Losonczy

Data: 2018-10-12
Contor: 40

Vedere de ansamblu
Foto: Merlinlx

Data: 2013-11-03
Aparat: NIKON CORPORATION NIKON D40X
Contor: 44

Vedere din lateral
Foto: Alexandru Losonczy

Data: 2018-10-12
Contor: 40

Vedere de ansamblu
Foto: Merlinlx

Data: 2013-11-03
Aparat: NIKON CORPORATION NIKON D60
Contor: 40

Vedere de ansamblu
Foto: Alexandru Losonczy

Data: 2018-10-12
Contor: 39

Vedere de ansamblu
Foto: Merlinlx


Setul de Fotografii 2
Setul de Fotografii 3
Setul de Fotografii 4
Setul de Fotografii 5
Setul de Fotografii 6
Setul de Fotografii 7
Setul de Fotografii 8
Setul de Fotografii 9
Setul de Fotografii 10
Setul de Fotografii 11
Setul de Fotografii 12