Bajura :: Biserica Sf. Nicolae - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Biserici

Biserica Sf. Nicolae
Bajura
 HARTA S   HARTA G   ADAUGĂ INFO   ADAUGĂ FOTO   ADAUGĂ MESAJ   FĂRĂ MESAJE 
Religie:Ortodox
Localitate:Bajura
Comună:Darabani
Județ:Botoșani
Adresa:sat Bajura, Darabani
Cod poștal:715101
Persoană de contact :pr. Buhaianu Virgil
Telefon :NU deținem nr. de Telefon (al preotului sau parohiei)...
Adresă de e-mail : @yahoo.com
Adrese utile:www.mmb.ro, www.primariaDarabani.ro, www.cjBotosani.ro, www.prefecturaBotosani.ro
Preot:Buhaianu Virgil
Hram:Sf. Nicolae
Stil arhitectonic:Neoclasic
Detalii:Satul Bajura din orașul Darabani, jud. Botoșani, este așezat pe coasta unui deal înalt situat pe malul drept al râului Prut, la granița de nord a Moldovei. Locuitorii satului se împart, după poziția locului, în "văleni"- cei din vale dinspre Prut, și "deleni"- cei ce locuiesc mai pe deal în partea de miazăzi a satului. Satul este împărțit în două de drumul național 29A ce leagă orașele Dorohoi și Darabani. Împărțirea satului în două este o reminiscență a trecutului. Cu 300 de ani în urmă satul nu se numea Bajura, ci erau două mici sătișoare; în vale, pe malul Prutului era un sătișor de 30-40 locuințe situate sub dealul numit astăzi "Holm", iar denumirea satului era Voicăuți; in deal, în jurul conacului răzeșului Anton Crainicu, erau alte așezări omenești despre care nu se găsește niciun înscris și nici nu a rămas în memoria cuiva cum se numea. Între timp o serie de câțiva ani ploioși, fac să fugă la vale terenul de sub Holm cu tot cu sat. Atunci satul Voicăuți a fost nevoit să se mute de acolo mai spre nord-vest. Cel dintâi strămutat a fost Iordache Bagiura iar după exemplul lui s-au mutat cu toții, desființându-se pentru totdeauna Voicăuții și înființându-se un sat nou cu numele Bajura, pe locul unde se numeste astăzi "văleni". Cu vremea sătișorul din deal s-a ajuns cu cel din vale numindu-se peste tot Bajura.
Foștii voicăuțeni găsind aici păduri bătrâne de stejar și ulm au făcut o bisericuță joasă din bârne, fără turn și acoperită cu jupi de secară. Primul preot ce a slujit în ea se spune că a fost din Hotin și slujea în limba maternă. În anul 1752 proprietarul moșiei de atunci, Chiric Negri, văzând bisericuța în stare proastă o dărâmă și construiește una nouă, din bârne și acoperită cu șindrilă, cu hramul "Sf. Dumitru".
Pe la 1856 hatmanul și generalul Teodor Balș, proprietarul de atunci al moșiei înzestră această biserică cu mai multe obiecte bisericești, între care și o Evanghelie care se păstrează și azi precum și catapeteasma zugrăvită pe mușama de pictorul Andrei Puhman din satul Hudești. Această biserică a devenit improprie pentru cult în anul 1907, iar în 1919 a fost demolată, păstrându-se și astăzi locul unde a fost altarul și cimitirul vechi.
Bisericii actuale cu hramul Sf. Ierarh Nicolae i s-a pus temelia în 1907. În 1906 s-a format comitetul de construcție la inițiativa preotului de atunci Gheorghe Hadârcă. Se stabilește ca biserica să fie făcută, de această dată, în mijlocul satului unde se și găsește. A fost terminată și sfințită la 11. 09. 1911.
Soclul și temelia bisericii sunt de beton iar zidul de cărămidă și acoperișul din tablă galvanizată.
Ctitorii acestei biserici sunt credincioșii ei de atunci. Toți locuitorii satului care erau în întregime ortodocși, au contribuit cu câte 20 lei/ cap de familie și câte 7 zile de muncă cu palmele sau cu căruța, după caz. Un ajutor însemnat a dat la construcția ei pr. Ion Gheorghiu din satul Păltiniș, care a donat catapeteasma, angajând el pictor pentru care a plătit 3. 300 lei.
Biserica are ca formă arhitecturală chipul corabiei. Prin acoperișul în formă de șarpantă, trece un coș de cărămidă care vine din altarul bisericii. Deasupra naosului se află fixată o cruce din fier. Deasupra pronaosului este construit un turn de formă octogonală cu baza pătrată și acoperișul în formă de calotă ce se termină cu o cruce din fier. De jur împrejurul pereților se află două brâie vopsite în alb. Un alt brâu se află deasupra soclului. Pe partea de vest a bisericii se află un pridvor de cărămidă cu acoperișul în două dreptunghiuri având deasupra o cruce de fier. Intrarea în biserică se face printr-o ușă într-un singur canat, fixată la pridvor. Din pridvor se pătrunde în pronaos printr-o ușă în două canate. Spre naos în interior se află o ușă într-un canat. Pronaosul are un cafas sprijinit pe doi stâlpi de zid uniți printr-un arc de cerc. Pereții bisericii sunt zugrăviți și numai pe alocuri există pictură. Pe părțile laterale ale pridvorului se află câte un geam de formă dreptunghiulară cu partea superioară în semicerc. Tavanul pronaosului este plat având pictat pe el Sf. Treime.
Stâlpii care susțin cafasul despart în același timp pronaosul de naos. Pereții naosului sunt lipsiți de abside. Naosul are bolta în formă de calotă pe care se află pictați cei patru Evangheliști și Pantocratorul. Pe părțile laterale sunt două geamuri la fel cu cele ale pronaosului. Dușumelele sunt vopsite peste tot, ele fiind făcute din scândură de brad. Altarul la zidărie este mai îngust decât restul bisericii și este în formă de semicerc având un singur geam. Numele arhitectului este necunoscut.
Biserica are pictură murală, însă destul de redusă: pe bolta pronaosului, a naosului precum și pe pereții naosului. Pe bolta altarului este pictată Maica Domnului cu îngerii. Pictura, în stil bizantin, este executată de pictorii Vas Galin și Dumitru Elior în anul 1943.
Catapeteasma este făcută din lemn de tei cu pictura în stil bizantin, icoanele fiind orânduite după tipicul clasic al bisericii ortodoxe. Pictura catapetesmei este realizată în 1907 de către pictorul Vasile Tomoșescu din Botoșani.
Între obiectele cu valoare artistică sau documentară enumerăm pe cele înscrise pe lista nr. II la nr. crt. 1-20 și anume: Evanghelie, Minei ianuarie, Minei decembrie, Acatistul Sf. Spiridon, Triodul, Slujba sfințirii bisericii, Acatistul Sf. Mina, Acatistul Sf. 40 de Mucenici, Panihida, Orologiul, Utrenier, Liturghier, Psaltirea, Antologhionul, Apostolul, Te-Deum, Tipiconul Mare, Penticostarul, Dumnezeieștile Liturghii precum și cele de la nr. crt. 21-49 tipărite înainte de anul 1900. Pe lista nr. III la nr. crt. 1 se află înscrisă o icoană.
Biserica nu a fost restaurată, în decursul timpului suferind diferite reparații și lucrări de întreținere (1921, 1935) . În anul 1941 i s-au făcut reparații mai importante în urma distrugerilor suferite din cauza razboiului.
În 1955 s-a ridicat în apropierea bisericii o clopotniță la inițiativa și cu osteneala preotului Amălinei Niculai ajutat de enoriași între care amintim pe Gheorghe Cam, Gheorghe Aionesei, Sava Luca.
Nr. vizualizări:7307
Data ultimei vizualizări:2023-03-20 00:31:58
Data ultimei actualizări:2022-02-21 20:20:44
Data încărcării pe sit:2007-11-15 19:11:17
Nr. Mesaje:0
Nr. Fotografii:1

Clic pe fotografii pentru a le vedea in format mărit!

Data: 2007-11-22
Contor: 336

Vedere din lateral
Foto: Nenișcă Ghiță