Etnicii romi – beneficiari ai lucrarii pastorale si sociale - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Etnicii romi – beneficiari ai lucrării pastorale și sociale

[2023-03-15]
de Sorin Ionițe

Preotul Ciprian Ion Ioniță, Consilier patriarhal coordonator la Sectorul social-filantropic din Administrația Patriarhală, a realizat o sinteză a programelor pastorale și sociale ale Bisericii Ortodoxe Române destinate exclusiv persoanelor de etnie romă.
Programele social-filantropice ale eparhiilor se adresează tuturor persoanelor vulnerabile, fără discriminare, precizează Pr. Ciprian Ioniță. Ponderea beneficiarilor romi este estimată la nivelul a 40% din totalul beneficiarilor.
Redăm articolul integral semnat de Preotul Ciprian Ion Ioniță.
Etnicii romi-beneficiari ai lucrării pastorale și sociale
Unul din mesajele principale ale bisericii privind această temă se regăsește în Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, cap. III, verset 28, continuu, permanent, neschimbat și anume: “nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus”.
Biserica Ortodoxă manifestă preocupare pastoral misionară și socială față de nevoile romilor, contribuind la eforturile de integrare și ajutorare a romilor prin următoarele proiecte/programe:
oferirea de locuri speciale pentru elevii și studenții romi în școlile teologice;
încurajarea hirotoniilor de teologi romi pentru comunitățile de romi (există preoți romi pentru comunități rome în: București, Râmnicu Vâlcea, Slobozia și Bacău, dar există și o mulțime de preoți romi care păstoresc parohii ortodoxe românești, precum și clerici romi slujitori în mănăstiri românești);
construirea de biserici pentru comunitățile de romi din mediul urban și rural;
În perioada 2003-2004, Patriarhia Română a desfășurat programul de ajutorare a romilor victime ale holocaustului și a familiilor și urmașilor acestora, finanțat de Organizația Internațională pentru Migrație de la Geneva. Programul s-a derulat în București și mai multe județe (Ilfov, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Prahova, Dâmbovița, Galați, Brăila, Constanța, Tulcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Argeș, Vâlcea și Teleorman). Valoarea programului a fost de 3.711.000 USD și a avut un număr de 3.500 familii beneficiare;
oferirea de sprijin pentru familiile de romi afectate de inundații în anii anteriori;
includerea în programulAlege Școala a tinerilor romi cu situație materială precară și rezultate bune la învățătură;
Înființarea unui Birou de catehizare a romilor la Râmnicul Vâlcea, tipărirea de cărți de rugăciuni și catehism în limbaromani, editarea de materiale audio și video în limba romani;
includerea romilor în programele de reintegrare socială derulate de eparhii, de calificare sau reconversie profesională;
angajarea tinerilor romi în structurile de economie sociale înființate de unele eparhii;
oferirea de asistență și servicii religioase gratuite pentru botezul pruncilor familiilor rome sărace (București, Cluj, Galați);
organizarea de comunități parohiale în cartierele orașelor sau în localități cu populație majoritar romă;
asistență medicală gratuită în campaniaSănătate pentru Sate, a Patriarhiei Române. Concludent este faptul că peste 30% dintre asistații sociali ai Arhiepiscopiei Bucureștilor sunt romi;
În anul 2009 Patriarhia Română s-a alăturat campaniei Stop Prejudecăților despre Etnia Romă! derulată de Secretariatul General al Guvernului și Agenția Națională pentru Romi.
Astăzi, conform datelor statistice, în România există cel mai mare număr de romi din Europa, dovedind și prin aceasta că poporul român a fost și este ospitalier și tolerant față de romi, dar și față de toate minoritățile etnice din România.
Programele social-filantropice ale eparhiilor se adresează tuturor persoanelor vulnerabile, fără discriminare, astfel încât putem estima ponderea beneficiarilor romi la nivelul a 40% din totalul beneficiarilor.
Dintre programele destinate exclusiv persoanelor de etnie romă, amintim:
Arhiepiscopia Bucureștilor: a fost tipărită prima Carte de Rugăciuni în limba romani în anul 2006, iar un an mai târziu a fost imprimat un CD cu Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur tot în limba romani. De asemenea, sunt puse la dispoziție locuri în școlile teologice și sunt hirotoniți teologi etnici romi.
Arhiepiscopia Iașilor: Departamentul Minorități al Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor organizează periodic activități și programe destinate persoanelor de etnie romă, cum ar fi ”Tabăra Bucuriei”.
Arhiepiscopia Clujului – În cadrul Eparhiei Clujului funcționează două parohii misionare pentru romi: Parohia misionară de la Turda, înființată în ianuarie 2019, păstorită de părintele Marin Trandafir Roz, precum și Parohia misionar㠄Sfântul Moise Arapul” – Pata Rât, înființată în anul 2015, păstorită de preotul Gelu Petru Săvărășan, care desfășoară o activitate social-misionară bogată, ridicând în scurt timp două bisericuțe pentru cele patru comunități de romi din zonă. Aceste comunități beneficiază de o serie de activități catehetice, educative și culturale coordonate cu sprijinul Asociației Ortodoxe Social-Misionar-Culturale pentru Romi „Sfântul Moise Arapul” și a Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Cluj-Napoca (ASCOR Cluj-Napoca). Asociația „Sfântul Moise Arapul” a fost înființată în anul 2013, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului. Aceasta desfășoară proiecte pentru sprijinul comunităților de romi de pe tot cuprinsul eparhiei, în special în vederea educării și a incluziunii sociale.
În prezent, Arhiepiscopia Clujului are 56 de proiecte și programe sociale, care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijiri medicale și paliative, educație copiilor și tinerilor, alină suferințele celor bolnavi și dau speranță acolo unde nu mai este. Astfel, anul trecut, prin unitățile de cult, asociațiile și fundațiile eparhiale, în scop filantropic a fost cheltuită suma totală de 24.782.563 lei, de care au beneficiat 17.523 de persoane, printre care un număr însemnat de persoane de etnie romă.
Olimpiada Națională de Limba și Literatura Romani va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 6-8 aprilie 2023, găzduită în spațiile instituțiilor de învățământ ortodox.
Arhiepiscopia Craiovei: programul „Aripi de lumin㔠și Centrul „Sfântul Stelian” din com. Lipovu, jud. Dolj, Așezământul „Sfântul Vasile cel Mare” pentru persoane fără adăpost și programul de asistență a minorilor din penitenciarul Craiova.
Arhiepiscopia Timișoarei desfășoară următoarele proiecte în care sunt implicați și beneficiari din comunitatea romă:
Rețea de Centre Educaționale, Timiș (un număr de 150 beneficiari din care 50 romi), cu un buget în valoare de 6.083.006 lei, în perioada 2010-2013;
Centre de Incluziune socială, Timiș (un număr de 4210 beneficiari din care 526 romi, cu un buget în valoare de 1.080.792 lei, în perioada 2010-2013, Fundația Filantropia Timișoara;
Împreună pentru o comunitate mai bună SMIS 155312 (un număr de 200 beneficiari din care 35 romi, cu un buget în valoare de 741.677,71 lei, în perioada 2022-2023), Fundația Filantropia Timișoara;
Informare, calificare, angajare SMIS 152026 (un număr de 474 din care 45 romi, cu un buget în valoare de 3.761.163,65 lei, în perioada 2022-2023), Fundația Filantropia Timișoara;
Centrul de zi pentru copii și Serviciu Rezidențial pentru victimele traficului de persoane prin GAL -POR (un număr de 450 beneficiari din care din care 50 romi, cu un buget în valoare de 5.062.244,53 lei, în perioada 2022-2023), Parohia Fabric Vest, Timișoara;
Angajarea de etnici romi la centrele eparhiale, mânăstiri sau unitățile productive ale eparhiilor, în funcție de pregătire.
Arhiepiscopia Alba Iuliei: Centrul de zi pentru copii „Sfânta Filofteia” din com. Silivaș, jud. Alba, Centrul educațional pentru copii din com. Sângeru de Pădure, jud. Mureș, Centrul social de urgență din Alba Iulia și parohia ortodoxă pentru romi din Sebeș, jud. Alba.
Arhiepiscopia Râmnicului: Departamentul de misiune pentru romi înființat în anul 2015 își dezvoltă activitatea pastoral-misionară și social-filantropică în comunitățile de romi din Arhiepiscopia Râmnicului prin proiecte destinate recunoașterii identității etnice a comunităților de romi, incluziunii sociale a acestora și combaterii actelor și manifestărilor discriminatorii, având drept scop identificarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele de etnie romă, în procesul de integrare în societate și mai ales în viața Bisericii Ortodoxe Române.
În cadrul Departamentului de misiune, desfășoară mai multe activități social-filantropice, precum: «Mirro gheozdano» – «Ghiozdanul meu», «Sastipen le rromenqe» – «Sănătatea romilor», care se desfășoară în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, proiectul «Phirutno vas o des – Pelerini pentru o zi», programul «Podema tatipe» – «Ghetuțe călduțe», programul «Skola si laci» – «Școala este bună», prin care se promovează acțiuni de încurajare a copiilor romi de a frecventa cursurile, de a diminua fenomenul abandonului școlar.
Un alt program este «Av paœ o Del» – «Vino lângă Dumnezeu», un program de catehizare în comunitățile de romi. Apoi, programul de consiliere psihologică «Aven te das duma» – «Copilul tău este important, vino să vorbim despre el», și programul «Sastipen tirre hurdeske» – «Sănătatea copilului tău», de prevenire a bolilor la copii.
Prin toate programele desfășurate la nivelul Eparhiei Râmnicului, au fost vizitate toate comunitățile de romi, beneficiari ai programelor fiind un număr de aproximativ 15.000 de persoane de etnie romă.
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului: În cadrul eparhiei derulează proiectul “Centrul de catehizare pentru copii – Sfânta Parascheva” din martie 2021 până în prezent. Bugetul proiectului este în valoare de 12.000 ron și are ca beneficiari un număr de 20 copii de etnie romă din Poiana Negustorului, Comuna Blăgești, județul Bacău.
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a înființat parohii special pentru comunitățile de romi, de asemenea oferă ajutor social-filantropic și a avut reprezentanți în anul 2017 într-un grup de lucru mixt pe problemele romilor împreună cu reprezentanți ai autorităților locale.
Arhiepiscopia Dunării de Jos: sprijinirea financiară a etnicilor romi afectați de inundații pentru reconstruirea caselor, programe de igienizare și alfabetizare, asistență pentru obținerea documentelor de identitate și stare civilă, oferirea de locuri în școlile teologice și hirotonirea de etnici romi pentru localitățile cu populație majoritară.
Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei: Proiectul pentru copii romi al Sucursalei Girișu de Criș – În comuna Girișul de Criș, la cca.15 km de Oradea se oferă sprijin comunității de romi în vederea integrării sociale a acestora. Ca urmare a colaborării inițiate de părintele ortodox cu organizația britanică Ro-Man-Aid, la care s-a adăgat sprijinul voluntarilor europeni, peste 27 copii romi sunt asistați zilnic în cadrul activităților școlare. Cu ocazia marilor praznice de peste an se organizează programe în care sunt implicați copii din această comunitate.
Menționăm și proiectul ”Ferma în cele 4 anotimpuri”, evenimente sportive, serbări și vizite cu caracter educativ la Băile Felix și Peștera Urșilor.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 12, Ultimul acces: 2023-03-21 01:08:12