Instructiune cu privire la Botezul copiilor - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Instrucțiune cu privire la Botezul copiilor

[2011-01-29]
Congregația pentru Doctrina Credinței
Traducător: pr. Iosif Agiurgioaei
Teme: Teologie

Papa botezând un copil

La 20 octombrie 1980 era promulgat documentul "Instrucțiune cu privire la Botezul copiilor", redactat de Congregația pentru Doctrina Credinței și aprobat de Papa Ioan Paul al II-lea. Instrucțiunea dorește să amintească învățătura Bisericii despre necesitatea Botezului copiilor. De asemenea, dorește să atragă atenția asupra responsabilității pe care o au păstorii de suflete, părinții creștini și comunitatea religioasă în ceea ce privește Botezul copiilor și educația creștină.

Instrucțiunea a apărut și în limba română, la Editura Presa Bună din Iași, traducerea fiind făcută de pr. Iosif Agiurgioaei. Documentul este împărțit în trei părți. Partea I vorbește despre Învățătura tradițională despre Botezul copiilor. A II-a parte este intitulată Răspuns la dificultățile iscate astăzi. Cea de-a III-a parte conține Câteva directive pastorale. În acest număr al revistei noastre, vă oferim a doua și a treia parte a Instrucțiunii.

Introducere

1. Pastorația Botezului copiilor a fost mult favorizată de promulgarea noului Ritual redactat conform directivelor Conciliului Vatican II. Totuși, nu au dispărut cu totul dificultățile sesizate de către părinții creștini și îngrijitorii de suflete din cauza transformării rapide a societății, care face dificilă educația credinței și perseverența tinerilor.

2. Într-adevăr, mulți părinți sunt neliniștiți văzându-i pe fiii lor părăsind credința și practica sacramentală, în ciuda educației creștine pe care s-au străduit să le-o asigure, iar unii îngrijitori de suflete se întreabă dacă nu ar trebui să fie mai exigenți înainte de a boteza copiii. Unii consideră preferabil să amâne Botezul copiilor până la sfârșitul unui catecumenat de durată mai mare sau mai mică; alții însă cer să fie revizuită învățătura despre necesitatea Botezului - cel puțin în ceea ce privește copiii - și prevăd amânarea celebrării Botezului la o vârstă la care să fie posibilă o angajare personală, sau chiar în pragul vârstei adulte.

O astfel de punere în discuție a pastorației sacramentale tradiționale nu poate să nu trezească în Biserică teama legitimă ca nu cumva o învățătură de o importanță atât de mare, cum este învățătura despre necesitatea Botezului, să fie compromisă; mulți părinți, în special, sunt scandalizați văzând refuzat sau amânat Botezul, pe care ei îl cer pentru copiii lor cu deplina conștiință a propriilor datorii.

3. În fața acestei situații, și pentru a răspunde numeroaselor cereri care i-au fost adresate, Sfânta Congregație pentru Doctrina Credinței, după ce s-a consultat cu diferite Conferințe Episcopale, a elaborat prezenta instrucțiune. Prin ea își propune să amintească principalele puncte doctrinare în această privință, care îndreptățesc practica neschimbată a Bisericii de-a lungul secolelor și îi demonstrează valoarea permanentă, în ciuda dificultăților ivite astăzi. Vor fi indicate, în sfârșit, unele direcții majore pentru o acțiune pastorală.

Partea a doua

Răspuns la dificultățile iscate astăzi

16. În lumina învățăturii amintite mai sus, trebuie să fie judecate unele păreri exprimate în zilele noastre în legătură cu Botezul copiilor, care tind să pună în discuție legitimitatea unei astfel de practici, ca normă generală.

Botezul și actul de credință

17. Considerând că, în scrierile Noului Testament, Botezul urmează predicării Evangheliei, presupune convertirea și este însoțit de mărturisirea de credință și că, în afară de aceasta, efectele harului (iertarea păcatelor, îndreptățirea, renașterea și participarea la viața divină) depind în general mai mult de credință decât de sacrament [cf. Mt 28,19; Mc 16,16; Fap 2,37 41; 8,35 38; Rom 3,22 26; Gal 3,26], unii propun ca succesiunea "predică-credință-sacrament" să fie stabilită ca normă, ce trebuie aplicată copiilor, exceptând cazul pericolului de moarte, și ca pentru ei să fie instituit un catehumenat obligatoriu.

18. Fără îndoială, predica apostolică era adresată, de obicei, adulților, și primii botezați au fost oameni convertiți la credința creștină. Pentru că astfel de fapte sunt relatate în cărțile Noului Testament, se poate deduce de aici părerea că în ele se consideră numai credința adulților. Totuși, după cum s-a amintit mai sus, practica Botezului copiilor se bazează pe o tradiție imemorabilă de origine apostolică, a cărei importanță nu poate fi nerecunoscută: pe lângă aceasta, Botezul nu s-a administrat niciodată fără credință, care în cazul copiilor este credința Bisericii.

Pe de altă parte, după învățătura Conciliului Tridentin despre Sacramente, Botezul nu este numai un semn al credinței: este și cauza ei. El realizează în cel botezat "iluminarea interioară", și de aceea liturgia bizantină îl numește pe drept "Sacrament al iluminării" sau pur și simplu "iluminare", adică credință primită, care pătrunde sufletul, ca să cadă vălul orbirii în fața strălucirii lui Cristos [cf. 2Cor 3,15 16].

Botezul și însușirea personală a harului

19. Se mai spune că orice har, întrucât este destinat unei persoane, trebuie să fie primit în mod conștient și să devină propriu celui care îl primește: fapt pentru care copilul este absolut incapabil.

20. În realitate, copilul este persoană cu mult înainte de a fi în stare să exprime acest lucru prin acte de conștiință și de libertate și, ca atare, poate deveni deja fiu al lui Dumnezeu și comoștenitor al lui Cristos prin Sacramentul Botezului. Conștiința și libertatea sa vor putea în continuare, începând cu trezirea lor, să dispună de forțele revărsate în suflet prin harul baptismal.

Botezul și libertatea copilului

21. Se obiectează și faptul că Botezul copiilor ar fi un atentat la libertatea lor, deoarece este împotriva demnității lor de persoană să li se impună pentru viitor obligații religioase pe care ei, mai târziu, vor fi poate înclinați să le refuze. Ar fi, așadar, mai bine să se confere Sacramentul la o vârstă la care să fie în stare să se angajeze în mod liber. Între timp, părinții și educatorii ar trebui să se comporte în mod rezervat și să se abțină de la orice constrângere.

22. Dar o astfel de comportare este absolut iluzorie: nu există o libertate umană atât de pură încât să poată fi imună de orice condiționare. Deja pe plan natural, părinții fac alegeri indispensabile pentru viața copiilor lor și îi orientează spre adevăratele valori. O comportare din partea familiei care să pretindă a fi neutră în ceea ce privește viața religioasă a copilului s-ar dovedi în practică o alegere negativă, care l-ar priva de un bine esențial.

Când se pretinde că Sacramentul Botezului compromite libertatea copilului, se uită mai ales că orice om, chiar nebotezat, întrucât e creatură, are față de Dumnezeu obligații imprescriptibile, pe care Botezul le ratifică și le înalță prin adopțiunea filială. Se uită apoi că Noul Testament ne prezintă intrarea în viața creștină nu ca pe o sclavie sau constrângere, ci ca pe un acces la adevărata libertate [In 8,36; Rom 6,17 22; 8,21; Gal 4,31; 5,1 și 13; 1Pt 2,16 etc].

Fără îndoială, se va putea întâmpla ca, ajungând la vârsta adultă, copilul să refuze obligațiile care decurg din Botezul său. Părinții, în ciuda suferinței pe care o pot încerca din acest motiv, nu au nimic să își reproșeze, pentru că l-au botezat pe copilul lor și i-au dat o educație creștină, după cum era dreptul și datoria lor. De fapt, în ciuda aparențelor, germenii credinței sădiți în sufletul său vor putea într-o zi să prindă viață, iar părinții vor contribui la aceasta prin răbdarea, iubirea, rugăciunea și mărturia autentică a credinței lor.

Botezul în actuala situație sociologică

23. Fiind atenți la legăturile persoanei cu societatea, unii consideră că într-o societate de tip omogen, în care valorile, judecățile și obiceiurile formează un sistem coerent, Botezul copiilor ar fi încă oportun; însă el ar fi contraindicat în actualele societăți pluraliste, caracterizate prin instabilitatea valorilor și prin conflicte ideologice. Într-o astfel de situație, spun, ar fi oportun să se amâne Botezul până când personalitatea candidatului devine suficient de maturizată.

24. Fără îndoială, Biserica nu ignoră faptul că trebuie să se țină cont de realitatea socială. Dar criteriile omogenității și pluralismului sunt numai indicative și nu pot fi ridicate la rangul de principii normative, pentru că sunt neadecvate să rezolve o problemă propriu-zis religioasă, care prin natura sa aparține Bisericii și familiei creștine. Criteriul "societății omogene" ar permite să se afirme legitimitatea Botezului copiilor, dacă societatea este creștină; dar ar putea și să o nege, când familiile creștine ar fi minoritare, fie într-o societate cu preponderență încă păgână, fie într-un regim de ateism militant; ceea ce, evident, este inadmisibil. Și criteriul "societății pluraliste" nu valorează mai mult decât cel dinainte, pentru că în acest tip de societate familia și Biserica pot acționa în mod liber, și deci să dea o formare creștină.

De altfel, o reflecție asupra istoriei demonstrează în mod clar cum aplicarea unor astfel de criterii "sociologice" în primele secole ar fi paralizat extinderea misionară a Bisericii. Mai trebuie adăugat că în zilele noastre se apelează prea des în mod paradoxal la pluralism, pentru a impune credincioșilor comportări care, în realitate, împiedică folosirea libertății lor creștine.

Într-o societate în care mentalitatea, obiceiurile și legile nu se mai inspiră din Evanghelie, este, așadar, de maximă importanță ca în problemele puse referitor la Botezul copiilor să se țină cont mai ales de natura și de misiunea proprie a Bisericii. Poporul lui Dumnezeu, chiar dacă este amestecat cu societatea umană și constituit din diferite națiuni și culturi, totuși posedă o identitate proprie, caracterizată prin unitatea credinței și a Sacramentelor. Animat de același duh și de aceeași speranță, el este un tot organic, capabil de a crea, în diferite grupuri umane, structurile necesare creșterii sale. Pastorația sacramentală a Bisericii, în special cea a Botezului copiilor, trebuie să se insereze în acest context și să nu depindă de criterii referitoare numai la științele umane.

Botezul copiilor și pastorația sacramentală

25. Se întâlnește, mai nou, o altă critică împotriva Botezului copiilor: el ar proveni dintr-o pastorație lipsită de elan misionar, preocupată mai mult să administreze un Sacrament, decât să trezească credința și să promoveze angajarea evanghelică. Păstrându-l, Biserica ar fi cedat tentației numărului și a "instituției"; ea ar încuraja menținerea unei "concepții magice" despre Sacramente, în timp ce adevărata sa datorie ar fi să se dedice activității misionare, să contribuie la maturizarea credinței creștinilor, să promoveze angajarea lor liberă și conștientă, admițând, în consecință, etape în pastorația sacramentală.

26. Fără îndoială, apostolatul Bisericii trebuie să tindă spre trezirea unei credințe vii și să favorizeze o existență autentic creștină, dar nu se pot aplica exact la fel exigențele pastorației sacramentale a adulților la copiii care sunt botezați, după cum s-a arătat mai sus, "în credința Bisericii". Ba mai mult, nu se poate trata cu ușurință necesitatea Sacramentului, care păstrează toată valoarea și urgența sa, mai ales când este vorba de a asigura unui copil binele infinit al vieții veșnice.

În ceea ce privește preocuparea numărului, dacă este bine înțeleasă, ea nu este o tentație sau un rău pentru Biserică, ci o datorie și un bine. Într-adevăr, Biserica, definită de Sfântul Paul "trup" al lui Cristos și "plinătatea" Sa [Ef 1,23], este sacramentul vizibil al lui Cristos în lume; misiunea sa este de a extinde la toți oamenii legătura sacramentală care o unește cu Domnul său glorios. De aceea, nu poate să renunțe la dorința de a conferi tuturor, copiilor ca și adulților, Sacramentul primordial și fundamental al Botezului.

Înțeleasă astfel, practica Botezului copiilor este autentic evanghelică, pentru că are valoare de mărturie; manifestă de fapt inițiativa lui Dumnezeu cu privire la noi și gratuitatea iubirii Sale, care cuprinde întreaga noastră viață: "Nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit... Noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi" [1In 4,10.19]. Și în cazul adultului, exigențele legate de primirea Botezului nu trebuie să ne facă să uităm că Dumnezeu "ne-a mântuit nu prin faptele pe care le-am făcut noi în dreptate, ci după îndurare, prin baia renașterii și reînnoirii Duhului Sfânt" [Tit 3,5].

Partea a treia

Câteva directive pastorale

27. Chiar dacă nu este posibil să se admită anumite propuneri de astăzi, precum renunțarea definitivă la Botezul copiilor și libertatea de alegere, oricare ar fi motivul, între Botezul imediat și Botezul amânat, nu se poate totuși nega necesitatea unui efort pastoral aprofundat, reînnoit sub anumite aspecte. Merită să indicăm aici principiile și liniile lui directoare.

Principii ale acestei pastorale

28. În primul rând, este foarte important de amintit că Botezul copiilor trebuie să fie considerat ca o misiune gravă. Problemele pe care el le pune păstorilor de suflete nu pot să fie rezolvate decât ținând cont în mod fidel de practica și învățătura constantă a Bisericii.

În mod concret, pastorația Botezului copiilor va trebui să se inspire din două mari principii, dintre care al doilea este subordonat primului:

1) Botezul, necesar pentru mântuire, este semnul și instrumentul iubirii care provine de la Dumnezeu care eliberează de păcat și comunică participarea la viața divină: de la sine, dăruirea acestor binefaceri nu trebuie să fie amânată copiilor.

2) Trebuie să fie luate garanții pentru ca un astfel de dar să se poată dezvolta printr-o adevărată educație în credință și în viața creștină, astfel încât Sacramentul să poată atinge pe deplin "realitatea" sa. De obicei ele sunt date de către părinți sau de către rudele apropiate, deși pot să fie suplinite în mod diferit în comunitatea creștină. Dar dacă astfel de garanții nu sunt cu adevărat serioase, se va putea ajunge la amânarea Sacramentului sau chiar la refuzarea lui, ca și cum ar fi cu siguranță inexistente.

Dialogul dintre păstorii sufletești și familiile creștine

29. Pe baza celor două principii de mai sus, se va aprecia situația reală a fiecărui caz printr-un dialog pastoral între preot și familie. Pentru discuția cu părinții creștini cu adevărat practicanți, normele sunt stabilite în Introducerea Ritualului, din care va fi de ajuns să amintim aici două dintre cele mai semnificative puncte. În primul rând, este acordată mare importanță prezenței și participării active a părinților la celebrare; ei au acum prioritate față de nași și nașe, a căror prezență este totuși încă recerută, întrucât contribuția lor la educație rămâne prețioasă și câteodată necesară.

În al doilea rând, trebuie să se acorde mare importanță pregătirii la Botez. Părinții trebuie să se preocupe de aceasta, să îi anunțe pe păstorii lor spirituali în privința nașterii așteptate, să se pregătească din punct de vedere spiritual. La rândul lor, păstorii vor vizita familiile, ba chiar vor căuta să adune împreună diferite familii cărora le vor face cateheza și le vor da alte sugestii oportune, invitându-le, de asemenea, să se roage pentru copiii pe care se pregătesc să îi primească.

În fixarea datei celebrării înseși se va ține cont de indicațiile Ritualului: "Să se aibă în vedere în primul rând mântuirea copilului, ca nu cumva să fie privat de binefacerile acestui Sacrament; în al doilea rând de sănătatea mamei, pentru ca ea, pe cât este posibil, să poată lua parte; în sfârșit, dacă aceasta nu se opune unui folos mai mare al copilului, se vor lua în considerație necesitățile pastorale, adică timpul necesar pentru pregătirea părinților și a însăși celebrării, astfel încât să iasă în evidență mai bine semnificația ritului respectiv". Așadar, Botezul va avea loc fără nici o întârziere "când copilul este în pericol de moarte", altfel, de obicei "în primele săptămâni după nașterea copilului".

Dialogul păstorilor de suflete cu familiile puțin credincioase sau necreștine

30. S-ar putea întâmpla să se adreseze parohilor părinți puțin credincioși și practicanți doar ocazional sau chiar necreștini, care din motive demne de considerație cer Botezul pentru copilul lor. În acest caz se va căuta, printr-o discuție perspicace și plină de înțelegere, să se trezească interesul lor pentru Sacramentul pe care îl cer și să li se atragă atenția asupra răspunderii pe care și-o asumă. Într-adevăr, Biserica nu poate veni în întâmpinarea dorinței acestor părinți dacă ei nu dau garanția că, odată botezat, copilul va primi educația catolică recerută de Sacrament; ea trebuie să aibă speranța întemeiată că Botezul va aduce roadele sale.

Dacă garanțiile oferite - de exemplu alegerea nașilor și nașelor, care îi vor purta o grijă serioasă copilului, sau ajutorul comunității credincioșilor - sunt suficiente, preotul nu va putea refuza să administreze fără întârziere Botezul, ca în cazul copiilor din familii creștine. Dar dacă garanțiile sunt insuficiente, va fi prudent să amâne Botezul; totuși parohii vor trebui să rămână în contact cu părinții, astfel încât să obțină de la ei, pe cât este posibil, condițiile recerute din partea lor pentru celebrarea Sacramentului. Apoi, dacă nu ar fi posibilă nici această soluție, se va putea propune, ca ultimă încercare, înscrierea copilului în vederea unui catehumenat, în perioada școlarizării.

31. Normele prezente, deja promulgate și intrate în vigoare, recer unele clarificări. Trebuie să fie clar, în primul rând, că refuzarea Botezului nu este o formă de constrângere. De altfel, nu trebuie să se vorbească despre refuz, și cu atât mai puțin despre discriminare, ci despre o amânare de natură pedagogică, ce tinde, după cazuri, să facă familia să progreseze în credință sau să o facă mai conștientă de propriile responsabilități. În ceea ce privește garanțiile, trebuie să se țină cont că orice asigurare care oferă o speranță întemeiată cu privire la educația creștină a copiilor merită să fie considerată suficientă.

Eventuala înscriere în vederea unui viitor catehumenat nu trebuie să fie însoțită de un ritual precedent, care ar putea să fie considerat drept echivalent al Sacramentului însuși. Trebuie să fie clar, pe lângă aceasta, că o astfel de înscriere nu este cu adevărat o intrare în catehumenat, iar copiii astfel înscriși nu trebuie să fie considerați catehumeni cu toate prerogativele proprii acelei stări. Ei vor trebui să fie prezentați, ulterior, la un catehumenat adecvat vârstei lor. În această privință, trebuie să se precizeze că existența unui Ritual pentru copiii ajunși la vârsta catehezei, în "Ordo initiationis christianae adultorum", nu înseamnă de fapt că Biserica preferă sau consideră ca normală amânarea Botezului la acea vârstă.

În sfârșit, în acele regiuni în care familiile puțin credincioase sau necreștine constituie majoritatea populației, astfel încât justifică din partea Conferințelor Episcopale introducerea unei pastorații de ansamblu care prevede un interval mai lung decât cel stabilit de legea generală înainte de celebrarea Botezului, familiile creștine care locuiesc acolo păstrează integru dreptul lor de a asigura înainte botezarea copiilor lor. În acest caz se va administra, așadar, Botezul, așa cum dorește Biserica și cum merită credința și generozitatea acelor familii.

Rolul familiilor și al comunității parohiale

32. Angajarea pastorală desfășurată cu ocazia Botezului copiilor trebuie să se încadreze într-o activitate mai amplă, extinsă la familii și la întreaga comunitate creștină. În această perspectivă, este important să se intensifice acțiunea pastorală a celor logodiți, la întâlnirile pentru pregătirea la căsătorie, și apoi a noilor soți. După împrejurări, se va face apel la întreaga comunitatea bisericească, și în special la educatori, soți creștini, la mișcări angajate în pastorația familială, la congregațiile călugărești și la institutele seculare. În slujirea lor, preoții să dedice spațiu mai amplu acestui apostolat. Mai ales să amintească părinților responsabilitatea lor de a trezi și educa credința copiilor lor. Într-adevăr, le revine lor să pună în mișcare inițierea creștină a copilului și să îl învețe să îl iubească pe Cristos ca pe un prieten intim, precum și să îi formeze conștiința. Această datorie va fi cu atât mai rodnică și mai ușoară cu cât se va baza mai mult pe harul baptismal revărsat în sufletul copilului.

33. După cum indică în mod clar Ritualul, comunitatea parohială, și în special grupul de creștini care constituie ambientul uman al familiei, trebuie să desfășoare un rol al lor în pastorația Botezului. Într-adevăr, "poporul lui Dumnezeu, adică Biserica, ce transmite și alimentează credința primită de la apostoli, consideră ca datorie a sa fundamentală pregătirea la Botez și formarea creștină". Această participare activă a poporului creștin, deja pusă în practică atunci când este vorba de adulți, este recerută și la Botezul copiilor, în care "poporul lui Dumnezeu, adică Biserica, prezentă în comunitatea locală, are o datorie importantă". Pe de altă parte, comunitatea însăși va avea un mare avantaj spiritual și apostolic din ceremonia Botezului. În sfârșit, acțiunea comunității se va prelungi, chiar și după celebrarea liturgică, prin contribuția adulților la educarea credinței celor tineri, atât prin mărturia vieții lor creștine, cât și prin participarea la diferite activități catehetice.

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 864, Ultimul acces: 2023-11-29 07:50:10