Hristodoulos, al XIX-lea arhiepiscop al Greciei - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2022 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Hristodoulos, al XIX-lea arhiepiscop al Greciei

[2011-01-31]
Pe 28 ianuarie s-au împlinit trei ani de la mutarea la Domnul a celui ce a fost considerat drept cea mai iubită figură publică din Grecia, arhiepiscopul Hristodoulos, informează 'Ziarul Lumina'. A fost cel care a încercat să valorifice deschiderea Bisericii în rândul tinerilor și a persoanelor aflate în suferință și a vorbit întotdeauna despre rolul important al Bisericii și al Ortodoxiei în Europa.
Despre toate acestea ne-a vorbit diaconul Ștefan Toma, consilier mitropolitan - Editura Andreiana a Mitropoliei Ardealului, care l-a cunoscut personal și în multe rânduri a avut ocazia de a discuta cu cel de-al XIX-lea arhiepiscop al Greciei.
Arhiepiscopul Hristodoulos a fost un om de acțiune, un arhipăstor dinamic. Încă de la ridicarea sa în treapta de arhiereu, a lansat noi mijloace pastorale de acțiune pentru persoanele cu probleme sociale, dependenții de droguri, imigranți, victime ale traficului de persoane etc. Vorbiți-ne despre dimensiunea implicării arhiepiscopului Hristodoulos în acțiunile de asistență socială.
Ca mitropolit titular de Dimitriada și Almiros (ales la vârsta de 35 de ani), cu reședința la Volos, Preafericirea Sa a dat dovadă de o maturitate impresionantă, în ciuda vârstei sale relativ tinere. Una dintre trăsăturile sale caracteristice a constituit-o efortul de reînnoire a structurilor interne ale Bisericii și readucerea lor în pas cu vremea. A înzestrat mitropolia cu numeroase așezăminte sociale, centre de conferințe, a înființat Uniunea Oamenilor de Știință Creștini, Uniunea Social-Creștină, aziluri pentru bătrâni, Departamentul de solidaritate creștină pentru săraci. A ajutat mulți tineri aflați la studii, oferindu-le burse din partea mitropoliei, a trimis mulți bolnavi în străinătate pentru a fi tratați sau operați, și-a asumat problemele oamenilor cu afecțiune profundă și părintească, nedând dovadă de dispreț sau aroganță.
Gestul de-a apropia tineretul de Biserică 'așa cum este, încă și cu cercei'
La 28 aprilie 1998, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei l-a ales arhiepiscop al Atenei și al întregii Grecii, ca al XIX-lea arhiepiscop al Greciei. Această alegere a constituit șansa întăririi poziției Bisericii în societatea elenă, în interacțiunea ei cu realitatea contemporană. Arhiepiscopul a fost și un prieten al tinerilor, implicându-se în procesul de educație al acestora. Vorbiți-ne despre această latură a sa.
Multiplele activități desfășurate de Biserica Ortodoxă a Greciei în timpul păstoririi Preafericitului Părinte Hristodulos, fie ele de natură pastoral-misionară, culturală, socială sau ecumenică, au cunoscut un reviriment nemaiîntâlnit. Preafericirea Sa a condus cu succes Biserica Ortodoxă Greacă în noua lume a informației digitale, deschizând serviciul de internet al arhiepiscopiei, cu pagină de internet și o bibliotecă digitală în nouă limbi, Centrul de informare culturală în limba greacă și engleză etc.
Unul dintre punctele forte ale pastorației sale în noua sa demnitate l-a constituit relația directă, vie și dinamică pe care a știut să și-o cultive cu tinerii sau, altfel spus, pastorația responsabilă, de facto, și nu declarativă a tineretului. La scurt timp după urcarea sa pe tronul arhiepiscopal al Greciei, toată lumea vorbea despre gestul noului Întâistătător de a apropia tineretul de Biserică 'așa cum este, încă și cu cercei', gest însoțit de invocarea iertării pentru tot ceea ce Biserica Ortodoxă nu reușise să facă în societatea greacă pentru a-și apropia tineretul. Pentru relevanța celor pe care tocmai le-am afirmat, voi reproduce un scurt fragment din cuvântul rostit de arhiepiscopul Hristodoulos la 9 mai 1998, în ziua întronizării sale: '… Iubiții mei tineri, vă cer iertare pentru ipocrizia unor slujitori…, de multe ori vă sfătuiam să pășiți pe niște cărări pe care noi înșine nu pășeam… V-am lăsat singuri în valurile Babilonului de astăzi … și totuși, spuneam că vă iubim… Copiii mei, astăzi, cel care vă vorbește ia asupra sa responsabilitatea dialogului cu voi și vă cere în mod smerit iertare!...' (înregistrarea audio a discursului său indică faptul că ierarhul plângea în timp ce spunea aceste cuvinte).
„A venit vremea să plec din lume”
Încercările prin care a trecut până să plece la Domnul constituie pentru noi un adevărat exemplu de răbdare. Cum a luptat cu boala?
Viața și multiplele activități ale arhiepiscopului Hristodoulos au început să ia o nouă turnură pe data de 9 iunie 2007, când se pregătea să viziteze Patriarhia Alexandriei, la scurt timp după un periplu misionar în nordul Greciei. Febra și durerile abdominale ce le acuza i-au determinat pe colaboratorii săi apropiați să-l forțeze să se interneze și, astfel, să-și anuleze deplasarea în Egipt. Internat la Clinica Universitară Areteio din Atena, i s-a depistat o tumoare canceroasă la intestinul gros și, mai apoi, în timpul operației, și la ficat. Lumea începuse să aducă flori în fața spitalului și să se perinde într-un pelerinaj fără sfârșit… Starea critică de sănătate în care se afla arhiepiscopul Atenei era cunoscută de toată lumea, la dorința expresă a Preafericirii Sale. Încrezător în șansa unui transplant de ficat la Miami, în Statele Unite, arhiepiscopul Hristodoulos a părăsit Clinica Areteio din Atena pe 20 iulie 2007. La Miami a așteptat 50 de zile până i s-a găsit ficatul compatibil. La câteva ore după intrarea în operație însă s-a constatat extinderea metastazelor, fapt ce a făcut imposibilă realizarea transplantului. La scurt timp a revenit la Atena, unde a urmat un tratament pe bază de chimioterapie, refuzând în mod constant să se interneze în spital, chiar și atunci când sănătatea începuse vizibil să i se deterioreze. A rămas în reședința sa de la periferia Atenei (Paleo Psihiko), unde rând pe rând și-a luat rămas-bun de la toți cei care au vrut să-l mai vadă…
Așa cum menționa un cotidian central elen, arhiepiscopul Hristodoulos și-a presimțit moartea și a întâmpinat-o cu bărbăție și smerenie… Întrebat cum se simte, cu câteva zile înainte de a se muta la Domnul, de către un apropiat mitropolit al său, Preafericirea Sa a răspuns cu o voce stinsă și obosită cu câteva cuvinte din Epistola a II-a către Timotei: 'A venit vremea să plec din lume'. Un alt colaborator apropiat al său, care l-a vizitat cu câteva zile înainte de a muri, l-a auzit murmurând 'Doamne, către Tine vin' și 'Doamne, iartă-mă pe mine păcătosul și mă miluiește'. În după-amiaza zilei de duminică, 27 ianuarie, situația i s-a îngreunat și a cerut să i se facă Sfântul Maslu, care s-a săvârșit în camera sa, și el, întins, cu ochii închiși, însă cu deplină conștiință a faptului că ieșea din lumea aceasta, și cu toate acestea liniștit, în ciuda durerilor pe care le suferea, a primit cu emoție uleiul binecuvântat. Era deja pregătit să treacă din Biserica luptătoare în cea triumfătoare… La ora 2:00 noaptea a început să aibă dureri și disfuncții ale respirației. La ora 5:15, în dimineața zilei de luni, 28 ianuarie 2008, în timp ce dormea liniștit, Preafericitul Părinte Hristodoulos a trecut dincolo de timp, spre zorii Împărăției lui Dumnezeu… Potrivit doctorului său curant, Dionisios Voros, arhiepiscopul 'a întâmpinat problema vieții și a morții într-un mod foarte aparte, aș spune de pe un nivel foarte înalt. Viața sa, confruntarea cu încercarea bolii sale și modul prin care a dat lupta nedreaptă cu moartea rămân moștenire prețioasă și exemplu pentru noi toți'.
O Biserică prezentă în societatea care nu-și uită Tradiția
'Fericiți cei ce-și trăiesc viața în perspectiva Învierii', este unul dintre gândurile pe care Preafericirea Sa le-a citit la cumpăna dintre ani, la ultima sa trecere dintr-un an într-altul.
Așa cum bine menționa Înalt Preasfințitul Ignatie, Mitropolit de Dimitriada și Almiros, arhiepiscopul Hristodoulos a fost un vizionar, a creat perspectivele unei Biserici vii, libere, în situații de multe ori ostile și în vremuri dificile. A vrut o Biserică al cărei cuvânt să aibă putere, o Biserică prezentă în societate și, desigur, o Biserică care nu-și uită niciodată Tradiția ei, o Biserică care știe să lucreze în prezent și să aspire la un viitor măreț. Iată de ce Preafericitul Părinte Hristodoulos a lăsat în urma sa imaginea unui ierarh pilduitor, a unui teolog iscusit, a unui om de cultură erudit, paradigmă vie pentru toți cei angajați în ogorul Domnului.
Arhiepiscopul Christodoulos – un chip luminos de slujire jertfelnică
Editarea în limba română a volumului „Comoară de cuvântări. De la cuvântarea de întronizare până la ultimile lui cuvinte”, dedicat omagierii Preafericitului Părinte Christodoulos, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, de la a cărui trecere din această viață se împlinesc anul acesta 3 ani, este un eveniment de aducere aminte și de omagiere a memoriei acestui vrednic Arhipăstor al Ortodoxiei universale, personalitate marcantă a întregii creștinătăți și bun prieten al Bisericii Ortodoxe Române și al poporului român.
Păstrăm vie în inima noastră amintirea dragostei sale nețărmurite pentru Biserică, chipul său luminos, noblețea sufletească, tenacitatea și modul în care a știut, cu jertfă și multă dragoste, să apere, să păstreze și să transmită valorile nepieritoare ale Ortodoxiei.
Lucrarea sa pastorală, misionară, duhovnicească, culturală și socială pentru binele Bisericii Ortodoxe Elene, reprezintă pentru noi cei de astăzi, ierarhi, cler și credincioși, un model luminos și inspirator de fidelitate și slujire a Mântuitorului Hristos și a Bisericii Sale.
Cunoscând multa sa hărnicie și dăruire jertfelnică pentru Biserică, moștenirea spirituală și culturală lăsată celor de azi, precum și lumina înțelepciunii sale în relațiile Ortodoxiei elene cu alte Biserici, în duh de pioasă recunoștință și prețuire, aducem omagiu de pomenire și cinstire memoriei sale ca unui mare ierarh ortodox, care a răspândit în jurul său lumină din lumina lui Hristos, a cultivat comuniunea prin relații frățești pline de prețuire și de căldură cu toate celelalte Biserici Ortodoxe surori, și a păstrat statornică dragostea sa față de poporul elen în care s-a născut.
Volumul de față este un omagiu adus memoriei Preafericitului Părinte Christodoulos, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, apărut inițial în limba elenă la Editura Ellinikes Ekdoseis.
Felicităm Editura Omonia pentru inițiativa publicării acestui volum omagial în limba română, având convingerea că va fi de mare folos spiritual cititorilor în cultivarea recunoștinței față de darurile lui Dumnezeu revărsate în oameni și cultivate de aceștia spre binele Bisericii.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 533, Ultimul acces: 2022-11-29 14:33:40