Botezul numai prin scufundare? - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Botezul numai prin scufundare?

[2011-02-03]
Catholic.com
Traducător: Silvia Constantin
Teme: Apologetică

Botez prin scufundare

Deși catolicii de rit latin sunt de obicei botezați prin turnare, aceștia știu că și imersiunea (scufundarea) și stropirea sunt de asemenea metode valabile pentru botezare. Totuși, fundamentaliștii consideră numai Botezul prin imersiune drept un adevărat Botez, ajungând la concluzia că credincioșii catolici nu sunt botezați în mod valid. Cu toate că Noul Testament nu conține instrucțiuni explicite privind metoda fizică de administrare a apei la Botez, fundamentaliștii argumentează prin faptul că cuvântul grecesc baptizo, care se regăsește în Noul Testament, înseamnă "a scufunda". Ei susțin de asemenea că numai scufundarea reflectă semnificația simbolică de a fi "îngropat" și "înviat" cu Cristos (vezi Romani 6,3-4).

Este adevărat că baptizo înseamnă deseori scufundare. De exemplu, varianta grecească a Vechiului Testament ne spune că Naaman, îndrumat de Elisei, "s-a coborât și s-a cufundat [cuvântul grecesc de aici este baptizo] de șapte ori în Iordan" (2 Regi 5,14). Dar scufundarea nu este singurul sens al cuvântului baptizo. Uneori înseamnă doar a se spăla. Astfel, în Luca 11,38, se arată că atunci când Isus a mâncat în casa unui fariseu, acesta "s-a mirat că nu s-a spălat [baptizo] înainte de masă". Nu se practica scufundarea înainte de cină, ci, conform lui Marcu, fariseii "nu mănâncă dacă nu-și spală [nipto] mâinile, ținând astfel obiceiurile din bătrâni, iar când se întorc de la piață, nu mănâncă dacă nu se purifică [baptizo]" (Marcu 7,3-4a). Deci baptizo poate însemna curățare sau spălare rituală, la fel ca și scufundare.

O gamă similară de înțelesuri se poate observa atunci când baptizo este folosit cu sens metaforic. Uneori un "botez" figurativ este un fel de "scufundare", dar nu întotdeauna. De exemplu, vorbind despre suferințele și moartea Sa viitoare, Isus a spus "Trebuie să fiu botezat [baptizo] cu un botez [baptisma] și cât sunt de îngrijorat până se va împlini!" (Luca 12,50). Acest lucru ar putea sugera că Cristos va fi "scufundat" în suferință. Pe de altă parte, să ne gândim la cazul "Botezului cu Sfântul Duh". În Fapte 1,4-5, Isus le-a poruncit discipolilor Săi "să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte promisiunea Tatălui 'pe care, [zicea el], ați auzit-o de la Mine: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, nu după multe zile'".

Însemna, oare, acest lucru că vor fi "scufundați" în Duh? Nu: de trei ori, în Fapte 2, se afirmă că Sfântul Duh a fost revărsat asupra lor când au venit Rusaliile (2,17.18.33). Mai târziu, Petru a vorbit despre Duh coborându-se peste ei și peste alții, de asemenea, după Rusalii, identificând în mod explicit aceste evenimente cu promisiunea "veți fi botezați Duhul Sfânt" (Fapte 11,15-17). Aceste pasaje demonstrează faptul că sensul lui baptizo este suficient de larg pentru a include "turnare".

Botezul creștin

Afirmația fundamentalistă conform căreia baptizo înseamnă întotdeauna scufundare este o simplificare extremă. Acest lucru este în mod deosebit adevărat deoarece în uzul creștin, cuvântul avea un sens extrem de particular, deosebit de uzul obișnuit, de zi cu zi, al termenului. Același principiu se poate vedea și la alți termeni creștini speciali, cum ar fi "Treime" și "agape" (iubirea divină), care la origine erau cuvinte grecești obișnuite, fără nicio semnificație specială religioasă. Cea mai veche dovadă privind referirea la Dumnezeu drept "Treime" este într-o scrisoare a lui Teofil din Antiohia (Ad Autolycum [181 d.C.]). Înaintea uzului creștin, o "treime" (triad în grecește) era pur și simplu orice grup de trei obiecte.

Cu toate acestea, odată ce creștinii au început să utilizeze cuvântul în mod teologic, acesta a început rapid să capete un nou sens, tehnic, referindu-se în mod specific la cele trei persoane ale Dumnezeirii. Atunci când creștinii mărturiseau că Dumnezeu este o "Treime", ei nu se refereau la un grup de trei dumnezei, ci la un singur Dumnezeu în trei persoane. Aici, un cuvânt obișnuit a fost utilizat într-un sens special, teologic. Același lucru se întâmplă și cu agape, la origine un termen general pentru orice fel de "iubire". Dar a început să fie folosit foarte repede în cercurile creștine drept denumirea unei mese fraterne (de iubire) între creștini (cf. Iuda 12).

În același mod, baptizo a căpătat un uz special creștin diferit de sensul său originar. De fapt, deja avea o istorie complexă de uzuri religioase specifice chiar dinainte de a fi adoptat de către creștini. Cu mult înainte de vremea lui Isus, cei dintre neamuri convertiți la iudaism erau "botezați", precum și circumciși. Apoi Ioan Botezătorul a efectuat un "botez de pocăință" pentru evrei, ca un gest profetic și dramatic care indica faptul că ei aveau la fel de mare nevoie de convertire ca păgâni. Prin aceste uzuri, baptizo a fost asociat cu inițiere, convertire și căință.

Dată fiind această istorie, a fost natural ca Isus și discipolii Săi să folosească același cuvânt pentru Botezul creștin, deși nu era identic nici cu botezul iudaic, nici cu cel al lui Ioan. Dar este complet eronat să încercăm să determinăm semnificația cuvântului în sensul său creștin numai pe baza uzului secular obișnuit. Ar fi ca și cum ne-am gândi că doctrina Treimii este politeism, sau că îndemnul din Noul Testament de "a ne iubi unii pe alții" înseamnă doar să nutrim afecțiune unii față de alții. Pentru a înțelege ce implica Botezul creștin, trebuie să examinăm nu ceea ce însemna cuvântul în alte contexte, ci ce însemna și cum era practicat în context creștin.

Botezul interior și exterior

Un aspect important al botezului creștin din Noul Testament este legătura clară dintre a fi botezat cu apă și a fi "botezat cu Sfântul Duh", sau "a se naște din nou". Această trăsătură are legătură în principal cu modalitatea Botezului, nu cu efectele sale [Notă: Pentru mai multe detalii privind relația dintre Botez și renaștere, vezi Ioan 3,5, Fapte 2,38;19,2-3;22:16, Romani 6,3-4, Coloseni 2,11-12, Tit 3,5, Petru 3,21]; dar chiar și creștinii necatolici trebuie să recunoască faptul că Noul Testament asociază în mod clar Botezul cu apă cu Botezul cu Sfântul Duh și renașterea (chiar dacă nu interpretează această legătură drept cauză și efect).

Încă de la început, imediat ce Sfântul Duh a fost dat la Rusalii, apa și Duhul au mers mână în mână: "Convertiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt" (Fapte 2,38). În Fapte 10,44, primii neizraeliți cărora le-a predicat Petru au primit Sfântul Duh chiar înainte de Botezul cu apă. Acest lucru este întotdeauna posibil, pentru că Dumnezeu este liber să acționeze în afara Sacramentelor, precum și înăuntrul acestora. În acest caz, a fost de cuviință ca Duhul să fie oferit înaintea Botezului, pentru a arăta acceptarea de către Dumnezeu a neizraeliților credincioși. Chiar și în aceste circumstanțe, legătura cu Botezul cu apă este evidentă chiar din răspunsul lui Petru: "Poate oare cineva să le refuze apa, pentru ca aceștia, care l-au primit pe Duhul Sfânt ca și noi, să fie botezați?" (Fapte 10,47).

Încă și mai încolo, în Faptele Apostolilor, atunci când Pavel a găsit oameni care nu primiseră Duhul, a întrebat imediat dacă primiseră Botezul creștin cu apă. Aflând că nu îl primiseră, el i-a botezat și și-a întins mâinile asupra lor, iar ei au primit Duhul (Fapte 19,1-6). Aceste pasaje ilustrează legătura dintre apă și Duh, făcută pentru prima oară chiar de Isus: "Dacă cineva nu se naște din apă și Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu" (Ioan 3,5). Mai înainte am văzut că "Botezul Sfântului Duh" a fost descris ca "revărsare". Dar aceste pasaje arată că "Botezul" sau "revărsarea" Duhului este ea însăși strâns legată de Botezul cu apă.

Acest lucru oferă un echilibru față de argumentul fundamentaliștilor conform căruia numai Botezul prin scufundare simbolizează în mod adecvat moartea și învierea cu Isus. Este adevărat că scufundarea simbolizează cel mai bine moartea și învierea, realizând mai deplin semnificația Sacramentului decât turnarea sau stropirea (conform Catehismului Bisericii Catolice, nr. 1239). (Scufundarea este de fapt metoda obișnuită de a boteza în riturile orientale ale Bisericii Catolice). Pe de altă parte, turnarea reprezintă cel mai bine revărsarea Sfântului Duh, asociată de asemenea cu Botezul cu apă. Și toate cele trei metode sugerează în mod adecvat sensul de curățire al Botezului. Nicio metodă nu are validitate simbolică exclusivă asupra celorlalte.

Dificultăți fizice

După prima predică a lui Petru, trei mii de oameni au fost botezați în Ierusalim (Fapte 2,41). Arheologii au demonstrat că nu exista o sursă de apă suficient de mare pentru ca să fie scufundați atâția oameni. Chiar dacă ar fi fost, localnicii din Ierusalim nu ar fi lăsat ca sursa de apă a orașului lor să fie poluată de trei mii de trupuri nespălate scufundate în ea. Acești oameni trebuie să fi fost botezați prin turnare sau stropire.

Chiar și în zilele noastre dificultățile practice pot face scufundarea aproape sau total imposibilă pentru anumite persoane: de exemplu, oamenii cu anumite probleme medicale - cei care zac la pat, paraplegicii, persoanele cu traheotomii (o deschizătură în laringe la nivelul gâtului) sau cu respirație artificială (plămâni de oțel). La fel, cei care au fost supuși recent anumitor proceduri (cum ar fi operația pe cord deschis) nu pot fi scufundați și ar putea să nu dorească să amâne Botezul până la vindecare (de exemplu, dacă urmează să fie supuși altor proceduri).

Alte dificultăți apar în anumite medii. De exemplu, scufundarea poate fi aproape sau total imposibilă pentru nomazii din deșert sau eschimoși. Sau să ne gândim la cei aflați în închisori - nu în America, unde libertatea religioasă le dă prizonierilor dreptul de a fi scufundați dacă doresc - ci într-un mediu mai ostil, cum a fi regimul musulman, unde Botezurile trebuie efectuate în secret, fără apă suficientă pentru scufundare.

Ce este de făcut în aceste situații și altele similare? Le refuzăm oamenilor Sacramentul doar pentru că scufundarea este impracticabilă sau imposibilă pentru ei? În mod ironic, fundamentaliștii, care recunosc că Botezul este poruncit, dar cred că nu este esențial pentru mântuire, pot face imposibil pentru mulți oameni să fie botezați din supunere față de porunca lui Dumnezeu. Catolicii, care cred că Botezul conferă har și este în mod normativ necesar pentru mântuire, susțin că Dumnezeu nu ar cere o formă de Botez care, pentru unii oameni, este imposibilă.

Botezul în Biserica primară

Faptul că Biserica primară permitea turnarea în loc de scufundare este demonstrat de Didache, un manual liturgic sirian care era de largă circulație în Biserică în primele câteva secole ale creștinismului, probabil cea mai timpurie scriere creștină în afară de Noul Testament. Didache a fost scrisă în jurul anului 70 d.C. și, deși nu este inspirată, este o mărturie puternică despre practica sacramentală a creștinilor în perioada apostolică. În capitolul 7, se spune în Didache: "În ce privește Botezul, botezați în acest fel: După ce au fost spuse cele de dinainte, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh în apă vie (adică în apă curgătoare, cum ar fi un râu). Dacă nu există apă vie, botezați în altă apă și dacă nu puteți folosi apă rece, folosiți apă caldă. Dacă nu aveți de niciun fel, turnați apă de trei ori pe cap în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh". Aceste instrucțiuni au fost alcătuite fie atunci când unii dintre apostoli și discipoli erau încă în viață, sau pe durata următoarei generații de creștini, și reprezentau deja un obicei consacrat.

Mărturia din Didache este secondată de alte scrieri creștine timpurii. Hipolit din Roma a spus: "Dacă apa este puțină, fie în mod obișnuit, fie ocazional, atunci folosiți orice fel de apă este la îndemână" (Tradiția apostolică, 21 [215 d.C.]). Papa Corneliu I a scris că atunci când Novatian era pe moarte, "a primit Botezul în patul în care zăcea, prin turnare" (Scrisoare către Fabius din Antiohia [251 d.C.]; citat în Eusebiu, Istoria ecleziastică, 6:4311).

Ciprian a sfătuit ca nimeni să nu fie "tulburat din cauză că bolnavii primesc harul Domnului prin turnare sau stropire" (Scrisoare către un anume Magnus 69:12 [255 d.C.]). Tertulian a descris Botezul spunând că este efectuat "cu atât de mare simplitate, fără pompă, fără niciun fel de noutate deosebită privind pregătirea și, în cele din urmă, fără costuri, un om este botezat în apă și printre rostirile câtorva cuvine, este stropit, apoi se ridică din nou, nu foarte mult (sau deloc) spălat (Despre Botez, 2 [203 d.C.]). În mod evident, Tertulian nu considera Botezul prin imersiune drept singura formă validă, deoarece spune că omul este doar stropit și astfel, iese din apă "nu foarte mult (sau deloc) spălat".

Mozaicuri creștine antice arată turnarea

Există apoi și dovezile artistice. Multe dintre cele mai timpurii opere de artă creștine înfățișează Botezul - dar nu Botezul prin scufundare! Dacă cel ce primește Sacramentul se află într-un râu, este arătat stând în picioare în râu în timp ce i se toarnă apă pe cap dintr-o cupă sau o scoică. Pardoselile din mozaic din bisericile antice și picturile din catacombe înfățișează Botezul prin turnare. Baptisteriile din cimitirele timpurii sunt o mărturie clară a Botezului prin turnare. Toate înregistrările bisericii timpurii - așa cum apar în Noul Testament, în alte scrieri și în dovezile monumentale - indică faptul că modalitatea de a boteza nu era restrânsă la imersiune.

Alte dovezi arheologice confirmă același lucru. Un baptisteriu creștin timpuriu a fost descoperit într-o biserică din orașul copilăriei lui Isus, Nazaret, totuși acest baptisteriu, care datează din secolul al II-lea, era prea mic și îngust pentru a putea scufunda o persoană în el.

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 734, Ultimul acces: 2023-05-30 00:31:23