CATE CEVA – Benone Burtescu - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2024 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

[2011-02-11]
“…. până se vor împlini VREMURILE neamurilor”, Luca 21, 24
“…. până va intra NUMĂRUL deplin al neamurilor”, Romani 11, 25
Există interpretarea că ISRAELUL TRUPESC nu mai apare în niciun rol profetic al evenimentelor de la sfârșitul istoriei lumii și că rolul său a fost TRANSFERAT asupra ISRAELULUI SPIRITUAL. Cine este acest “ISRAEL SPIRITUAL” este cuviincios a fi identificat cu multă credincioșie fără nici un fel de speculație. Evanghelia face să se înțeleagă c㠓fiu al lui Abraam” este oricine crede în Dumnezeu și face voia Lui, ca și Abraam. În acest context, ISRAELUL SPIRITUAL nu ar fi decât în general (și nu particular) o entitate bine delimitată din punct de vedere al considerațiilor omenești de măsurare, cântărire, care ar duce la o DENUMIRE. Astfel apare de exemplu că BISERICA CREȘTINĂ a putut fi o vreme numită așa. Apoi, numai o fracțiune datorită învățăturii – “păzirea Poruncilor și credința lui Isus”, doar Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ar putea intra în discuție sub această denumire. Mai de curând și pe drept, ISRAELUL SPIRITUAL, ar fi o entitate cunoscută doar de Dumnezeu după aprecierile Sale desăvârșite, nelegate de nici o denumire cunoscută de om cu toate că fiecare DENUMIRE spune câte ceva. Așa dar se consideră biblică situația că un israelit trupesc poate fi și israelit spiritual, după cum un neisraelit trupesc poate fi israelit spiritual. Până aici, pare că nu sunt probleme mari de înțelegere.
În privința profețiilor sfârșitului însă și priceperea lor, este de văzut dacă ele se pot muta în totalitate de pe ISRAELUL TRUPESC pe ISRAELUL SPIRITUAL și dacă nu, în ce măsură și unde se interferează și cum. De exemplu se poate vorbi despre Armaghedon cu referire la Israelul spiritual? Dacă da, cum? Se poate vorbi despre Legea Duminecală cu referire la Israelul trupesc? Dacă da, în ce fel?
Israelul Spiritual neavând o localizare geografică, cum poate fi luat în considerație din profețiile specifice direcțiilor geografice ca și cum s-ar afla într-un punct anume? Dacă aceste caracteristici profetice nu pot fi aplicate ISRAELULI SPIRITUAL, în ce măsură, unde și cum ISRAELUL după TRUP face parte din profețiile sfârșitului? Pentru că dinspre ISRAELUL SPIRITUAL avem comentarii atât de multe, ne oprim acum la câte ceva din ceea ce pare să nu poată trece asupra lui ci să rămână asupra ISRAELULUI după TRUP, și două din aceste aspecte sunt cuprinse în titlul acestui mic comentariu.
1. Domnul zice: “… și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini VREMURILE NEAMURILOR”. Desigur, este vorba de Ierusalimul literal și nu simbolic. De fapt s-a și întâmplat așa cum a zis Domnul. Dacă Ierusalimul ar mai fi și astăzi “călcat în picioare de neamuri” ar însemna că VREMURILE NEAMURILOR nu s-au împlinit. Dacă putem spune că astăzi Ierusalimul nu mai este “călcat în picioare de neamuri’, nu înseamnă că VREMURILE NEAMURILOR s-au împlinit? Dacă este așa, înseamnă că suntem în preziua venirii Domnului căci după împlinirea vremurilor neamurilor urmează acest eveniment.
2. Apostolul Pavel zice: “… o parte din Israel (să reținem acest aspect “o parte”), a căzut într-o împietrire, care va ținea pâna va intra NUMĂRUL deplin al Neamurilor”. Absolut că e vorba de un “moment în timp” când ceva extraordinar profetic se va petrece, determinat de oricare dintre neamuri vrea să fie mântuit, să poată fi. Unde să intre “Numărul deplin al Neamurilor”? Unde altundeva decât în “partea neîmpietrit㔠a Israelului după TRUP rămasă și Israel SPIRITUAL. Altcumva?
Oricât entitățile “după TRUP”, “după SPIRIT” se vor și sunt deosebite în privința profețiilor în desfășurarea sfârșitului, ele nu se exclud ci se ajută una pe cealaltă în identificarea timpului pe care îl trăim. Simbolistica marilor ultime evenimente se va sprijini pe realități concrete. Popoare, națiuni, unele dintre ele imperii purtătoare de crezuri religioase sau seculare vor fi într-o desfășurare a planurilor lor, chiar dacă în spatele ei, “stăpânitorul acestei lumi” cum îl numeste Evanghelia (noi îl știm ca un stăpânitor învins) are în vedere marele conflict spiritual, deja câștigat de Domnul.
Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

Sursa: www.InterCer.net


Contor Accesări: 920, Ultimul acces: 2024-04-21 11:31:42