Conferinta internationala ecumenica la Budapesta - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2024 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Conferință internațională ecumenică la Budapesta

[2011-03-16]
Lucrările conferinței au fost organizate pe trei nivele, dorindu-se, pe de o parte, cunoașterea reciprocă a istoriei propriei Biserici, iar pe de altă parte, cunoașterea raporturilor dintre Stat și Biserică pe parcursul secolului XX. Primul nivel, care a debutat cu deschiderea lucrărilor conferinței, a avut două teme principale de discuție: "Diversitatea istorică și culturală - șansă sau provocare pentru societate și Biserică în Europa Centrală și de Sud-Est" și "Semnificația valorilor religioase în privința reconcilierii în Europa Centrală și de Sud-Est după schimbările politice din 1989". În toate intervențiile făcute, tema reconcilierii a ocupat un loc central. În același timp, din punct de vedere istoric, s-a amintit de multe ori de Tratatul de la Trianon, ca un eveniment major care a schimbat configurația geo-politică a acestei părți a Europei. Episcopul luteran dr. Christof Klein, președinte al Fundației "Reconciliation in South East Europe", a declarat: "Europa este un continent al amintirilor dureroase. Însă conferința aceasta își propune rezolvarea conflictelor dintre confesiuni și etnii tocmai prin cunoașterea și acceptarea diversității. Pentru ca diversitatea să devină valoare, ea trebuie însă animată de reconciliere".
Între invitații care au luat cuvântul a fost și șef-rabinul A. Schoner din Ungaria care, în emoționanta sa mărturie, a amintit de cuvintele din Sfânta Scriptură: "Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți", ceea ce, într-o interpretare de exegeză biblică, semnifică "iubește pe aproapele tău pentru că e la fel ca tine". La finalul primei zile a conferinței, moderatorul Rev. Dieter Brandes, de la Consiliul Mondial al Bisericilor - Geneva, a cerut participanților să răspundă la următoarea întrebare: "Ce pot să fac și să spun politicienilor, ca reprezentant al propriei Biserici, despre împăcarea dintre confesiuni și religii?" Între răspunsurile referenților sunt amintite: "Dacă nu pot rezolva conflictele sau / și împăcarea, măcar să nu le cauzeze"; "Mai multă umilință și mai puțină mândrie"; "E nevoie de politicieni care să se roage împreună, să fie credincioși, să nu mintă"; "E nevoie de politicieni care să se aproprie de Dumnezeu și, astfel, se vor apropia și de soluțiile care trebuie luate pentru rezolvarea problemelor".
Al doilea nivel al conferinței s-a desfășurat pe coordonatele istoriei Bisericilor, având ca temă "Importanța evenimentelor istorice ale secolului XX din punctul de vedere al Bisericilor". Au existat câteva comunicări care au tratat problema strict din punct de vedere istoric. Al treilea nivel al conferinței a fost prezentarea istoriei propriei Biserici în raport cu celelalte confesiuni. Grupurile de lucru au fost alcătuite din experți (istorici, preoți și teologi) ai țărilor participante, care la finalul lucrărilor au discutat asupra punctelor comune ale istoriei locale. În privința regiunii istorice Bihor și Transilvania, amintim câteva sugestii pentru îmbunătățirea colaborării dintre Bisericile locale: editarea unei enciclopedii a civilizației creștine pentru regiunea Bihar-Hajdu-Bihar, informarea politicienilor asupra greșelilor făcute de propria confesiune asupra celeilalte, crearea unor grupe de lucru mixte (istorici și teologi) care să scrie o istorie comună a confesiunilor.
La finalul conferinței, în urma propunerilor făcute de participanți, s-a redactat o declarație finală asupra rolului de reconciliere al Bisericilor în Europa Centrală și de Sud-Est, iar în numele organizatorilor, domnii Hans Kaiser, director Fundația "Konrad Adenauer" - Budapesta, și dr. Walter Gebharth, director Fundația "Reconciliation" - Sibiu, au mulțumit invitațiilor pentru participare.
(Sursa: EGCO.ro)
Imagini:

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 688, Ultimul acces: 2024-04-16 08:16:29