Calea spre justitie este deschisa - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2021 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Calea spre justiție este deschisă

[2005-06-14]
În Monitorul Oficial nr. 505, din 14 iunie 2005, a fost publicată Legea nr. 182/2005, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2004. Legea a fost semnată luni de Adrian Năstase și de Nicolae Văcăroiu în funcțiile lor de președinte al Camerei Deputaților, respectiv al Senatului. Această lege consfințește dreptul la apel în justiție al Bisericii Greco-Catolice în cazul în care rezultatul dialogului cu Biserica Ortodoxă este considerat nemulțumitor. Legea are un articol unic, care spune: "Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 64 din 13 august 2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 din Legea 291/2004 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 18 august 2004, cu următoarele modificări și completări." Le reproducem în continuare.

1. Articolul va avea următorul cuprins:

"Art. I - La art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 aprilie 1990, se introduc trei alineate noi, alineatele 2-4, cu următorul cuprins:

"Partea interesată va convoca cealaltă parte, comunicându-i în scris pretențiile sale și punându-i la dispoziție dovezile pe care se sprijină aceste pretenții. Convocarea se va face prin scrisoarea recomandată cu dovadă de primire sau prin înmânarea scrisorilor, sub semnătură de primire. Data convocării comisiei mixte nu se va fixa mai devreme de 30 de zile de la data primirii actelor. Comisia va fi constituită din câte trei reprezentanți ai fiecărui cult. Dacă la termenul stabilit pentru convocarea comisiei aceasta nu se întrunește, sau dacă nu se ajunge la nici un rezultat în cadrul comisiei, ori decizia nemulțumește una din părți, partea interesată are deschisă calea acțiunii în justiție, potrivit dreptului comun.

Soluționarea acestor acțiuni este de competența tribunalelor.

Acțiunile sunt scutite de taxa de timbru."

2. Articolul II se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în condițiile articolului 77 alineatul (2), cu respectarea prevederilor articolului 75 și ale articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată.

Urmează semnăturile lui Adrian Năstase și Nicolae Văcăroiu, președintele Camerei Deputaților, respectiv al Senatului României. (SI05-10405)

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 1005, Ultimul acces: 2021-04-20 01:51:06