Chipul evanghelic al Sfantului Apostol Andrei - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2024 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Chipul evanghelic al Sfântului Apostol Andrei

[2011-11-30]
Sfântul Apostol Andrei, prăznuit astăzi de Biserica Ortodoxă, este unul din cei doisprezece ucenici apropiați ai Mântuitorului, primul chemat la slujirea apostolească și primul dintre Apostoli care a mărturisit cu multă putere că Iisus Hristos este Mesia Cel profețit și așteptat de poporul evreu. Sfântul Andrei a cunoscut bine legea iudaică și profețiile despre Hristos, l-a cunoscut bine pe Domnul, astfel că a fost un bun propovăduitor al Evangheliei într-un spațiu foarte mare, el trecând și prin teritoriul Dobrogei și pe la gurile Dunării.
Sfântul Andrei a fost fratele Sfântului Apostol Petru. Amândoi erau de neam iudeu din regiunea Galileea, mai precis din cetatea Betsaida care se afla lângă Marea Galileii. Galileea era una din provinciile mărginașe ale evreilor, considerată prea departe de centrul politic și religios, Ierusalimul, și supusă amestecului cu diferite credințe și concepții care veneau din spații religioase străine de iudaism. Mântuitorul o numește 'Galileea neamurilor'. Betsaida era cea mai mică cetate a Galileii, de fapt era ca un sat, unde majoritatea bărbaților se ocupau cu pescuitul. Pe tatăl lui Andrei și al lui Petru îl chema Iona, și el își învățase fiii de mici meșteșugul pescuitului. Din apele, uneori limpezi și liniștite, alteori tulburate de furtuni ale Mării Galileii, Petru și Andrei culegeau cu multă trudă peștele prețios. Acești iudei, în inimile cărora nu era meșteșug, pentru că le aveau îndreptate mai mult spre cer decât spre pământ, deși ochii lor căutau mereu spre adâncul apelor, știau că existența lor este în mâna lui Dumnezeu, că depind de bunăvoința cerului. Așa petreceau acești Apostoli înainte de a afla adevărul, care este Hristos. Iona nu i-a învățat pe Andrei și pe Petru numai acest meșteșug pământesc, ci i-a învățat și cuvintele pline de înțelepciune și de adevăr ale lui Moise, ale profeților, ale drepților. Ei știau prea bine despre Bunul Dumnezeu, știau toată legea veche, știau că din neamul lui David va veni Mesia, Hristos Cel mult așteptat, izbăvitorul neamului omenesc. Îl așteptau pe Hristos și-l doreau din toată inima. Așa le era viața.
Andrei și Ioan au fost ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul
Sfântul Apostol Andrei a fost ucenic al Botezătorului Ioan. A ascultat cuvintele înflăcărate ale acestuia, s-a călit lângă el, și-a ascuțit înțelepciunea și atenția. A crezut că Ioan era Mesia până când acesta a spus: 'Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află Acela pe care voi nu-L știți, cel care vine după mine, Care înainte de mine a fost și Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei'. Andrei a înțeles că pe Mesia avea să-l întâlnească în curând. La fel și un alt Apostol, entuziast ca și Andrei, Sfântul Ioan. Deși paginile Evangheliei nu o spun foarte clar, Ioan și Andrei au fost foarte buni prieteni. Amândoi au fost ucenicii Botezătorului, amândoi l-au urmat desăvărșit pe Hristos. Andrei și Ioan erau lângă Ioan Botezătorul când acesta l-a văzut pe Hristos și zis: 'Iată Mielul lui Dumnezeu'. Cei doi au plecat după Hristos. Domnul văzându-i i-a întrebat: 'Ce căutați?' Ei i-au spus că vor să vină unde El locuiește. Evanghelia spune în continuare: 'El le-a zis: Veniți și veți vedea. Au mers deci și au văzut unde locuia; și au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea.' Andrei și Ioan sunt primii care l-au cunoscut pe Domnul. Andrei a vestit imediat lui Petru: 'Am găsit pe Mesia'.
Întâlnirea decisivă cu Mântuitorul, la Marea Galileii
Acest eveniment este istorisit în Evanghelia după Ioan. Se pare că în paginile Sfintei Scripturi sunt redate mai multe întălniri între Mântuitorul și acești primi ucenici apropiați. Acesta a fost un moment. Evanghelistul Matei redă un alt moment. După această întâlnire cu Mesia, Andrei și Petru s-au întors la ale lor, la pescuit. Își ajutau tatăl să întindă mrejele. Domnul le-a dat timp. Trebuia ca în inima lor să încolțească sămânța credinței, trebuia ca ei să devină un teren bun unde Domnul să sădească cuvintele și învățăturile Lui. Dar mai mult decât toate, ei trebuiau să își dorească acest lucru. Deși erau cu tatăl lor Iona, deși munceau la mreje, Andrei și Petru se gândeau la Cel pe care îl întâlniseră. Andrei a spus că l-a găsit pe Mesia. A fost doar entuziasm tineresc? Evanghelistul Matei dovedește că mărturisirea lui Andrei a fost profundă. Hristos îi cheamă ultima dată pe Apostoli atunci când și-a început activitatea învățătorească. Evanghelistul Matei este foarte clar: 'Atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: Pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El'. Câtă putere din partea acestor oameni, să renunțe la tot ce au și să urmeze pe Acela care le era încă necunoscut. Petru avea să-l întrebe pe Domnul ce va fi cu ei, cei care au lăsat casă și familie pentru a-l urma. Domnul le-a făgăduit Împărăția cerurilor. Andrei și toți ceilalți apostoli și-au dorit cel mai mult împărăția cerurilor, i-au depășit pe toți ceilalți în căutarea lui Dumnezeu. Iată cum se încheie istorisirea despre Apostolul Andrei cuprinsă în Sinaxarul său: ' Acum șade la masa cea gătită lui, după făgăduința cea nemincinoasă, ca să mîncați și să beți la masa Mea, întru Împărăția Mea. Și se roagă neîncetat pentru noi, cei luminați prin propovăduirea lui, ca de păcate pocăindu-ne și curățindu-ne să ne învrednicim și noi aceleiași Împărății, cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia I se cuvine toată slava și închinăciunea, împreună și Părintelui Său, Celui fără de început, și Preasfântului, Bunului și de viață făcătorului Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin'. În paginile Sfintei Scripturi, Apostolul Andrei nu a mai fost pomenit cu numele, în afara acestor evenimente de la început. Știm că a petrecut în ascultare de Mântuitorul și în dragostea față de Dumnezeu, predicând cu multă râvnă și smerenie Evanghelia mântuirii până când a luat cununa mucenicească la Patras, în Grecia. Andrei a trecut și prin Dobrogea și pe la Gurile Dunării, a vindecat păcatul și a alungat diavolii, și a chemat la mântuire pe strămoșii noștri. (Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 30 noiembrie 2011)

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 957, Ultimul acces: 2024-02-23 09:55:40