A afla vointa lui Dumnezeu pentru tine - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2024 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

A afla voința lui Dumnezeu pentru tine

[2012-02-08]
pr. C. J. McCloskey
Traducător: Mariana Cristina
Teme: Spiritualitate

Într-unul dintre pasajele din Scriptură cel mai des citate de Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea în timpul pontificatului său, un "tânăr bogat" îi pune Domnului ceea ce consider a fi întrebarea care merită cu adevărat să fie pusă de cineva odată ajuns la vârsta priceperii și la înțelegerea realității morții: "Ce trebuie să fac ca să câștig viața veșnică?" După cum știm, Domnul dă două răspunsuri apropiate. Unul este "păstrează poruncile". După ce tânărul spune că a făcut aceasta de când era copil, Domnul îl provoacă cu un alt răspuns mai exigent: "Vinde tot ce ai, dă săracilor și urmează-mă".

Fără îndoială, aceste răspunsuri au arătat voința lui Dumnezeu pentru acel tânăr. La urma urmei, însuși Dumnezeu îi vorbea. După cum ne amintim, el "a plecat îngândurat căci avea multe bogății". Nu vom ști niciodată, poate doar în ceruri, ce planuri mărețe ar fi avut Dumnezeu pentru el dacă ar fi acceptat. Poate că l-ar fi înlocuit pe Sf. Petru ca Principe al Apostolilor. În definitiv, părea să fie mai capabil decât simplul pescar, atât de plin de defecte pe lângă virtuțile sale. Tânărul nu a spus însă da. Era liber, dar în mod clar atașat de lucrurile acestei lumi, lipsindu-i generozitatea necesară pentru a-l urma pe Învățător oriunde mergea.

Un răspuns simplu la întrebarea tânărului bogat ar fi: "Fă voința lui Dumnezeu, oricare ar fi ea, oricare ar fi costul". Am scris acest articol pentru a vă ajuta să descoperiți voința lui Dumnezeu și apoi să o urmați cu ajutorul harului Său. În cele din urmă, nimic altceva - nimic mai puțin - nu vă va face relativ fericiți în această viață și etern și extaziat de fericiți în cea viitoare. Ar trebui să subliniez de la început că există câteva căi generale de a afla voința lui Dumnezeu, care se aplică tuturor. Pe de altă parte, Dumnezeu are un plan special pentru fiecare dintre noi, iar acesta are nevoie de mai mult sau mai puțin timp pentru a fi descoperit.

Să începem cu un fapt fără de care viața ar fi doar o farsă: ființele umane au liberul arbitru ca dar din partea lui Dumnezeu. Putem alege binele sau răul. Putem acționa în mod corect sau în mod greșit. Putem primi răsplată sau pedeapsă în viața viitoare. Da, există circumstanțe atenuante pentru acțiunile noastre. Toți suntem condiționați în sute de moduri diferite. Suntem limitați prin faptul că suntem creați. Suntem împovărați de efectele păcatului originar. Cu toate acestea, nimic din ceea ce am enumerat nu anulează capacitatea noastră de a accepta sau a respinge voința lui Dumnezeu pentru noi. El ne-a creat liberi, după chipul și asemănarea Sa. Nu suntem marionete; din contră, suntem chemați să îmbrățișăm voința lui Dumnezeu pentru noi ca o eliberare ce ne duce spre bucuria cerului. Iar în această călătorie, Dumnezeu promite să ne dăruiască tot ajutorul de care avem nevoie pentru a ajunge la destinația finală.

Catehismul Biserici Catolice ne învață: "Prin credință, omul își supune în întregime lui Dumnezeu mintea și voința. Cu toată ființa, omul își dă asentimentul lui Dumnezeu care se revelează. Sfânta Scriptură numește acest răspuns al omului dat lui Dumnezeu care revelează 'ascultarea credinței'" (nr. 143). Dat fiind faptul că virtutea credinței este necesară pentru mântuire, ceea ce este important pentru noi creștinii este imitarea lui Isus Cristos. El este modelul exemplar care ne arată cum să urmăm voința lui Dumnezeu Tatăl în mod perfect, chiar sub cele mai extreme presiuni cunoscute de om, Pătimirea și Răstignirea. Din nou, Catehismul ne învață că Fiul lui Dumnezeu, care a coborât "din cer, nu ca că facă voia Lui, ci voia Celui care L-a trimis", a spus, "Am venit să fac voia Ta, Dumnezeule". Din primul moment al Întrupării Sale, Fiul îmbrățișează planul Tatălui de mântuire divină în misiunea Sa răscumpărătoare: "Hrana mea este să fac voia Tatălui Meu care m-a trimis și să împlinesc lucrarea Sa".

Așadar, avem liberul arbitru și virtutea credinței, și dorim să îl imităm pe Isus Cristos. Unde ne îndreptăm de aici pentru a afla voința lui Dumnezeu? Ei bine, cel mai evident răspuns este să facem ceea ce Domnul i-a spus tânărului bogat: "Păstrează poruncile". Ele constituie harta drumului nostru spre cer. Catehismul ne spune că "Decalogul conține o expresie privilegiată a 'legii naturale'. Noi cunoaștem poruncile lui Dumnezeu prin revelația divină care ne este propusă de Biserică și prin glasul conștiinței morale" (nr. 2071). Altfel spus, prin rațiune și acceptarea fidelă a revelației divine, orice ființă umană poate cunoaște principiile de bază ale comportamentului față de Dumnezeu și față de aproapele său. Știm de asemenea că Dumnezeu ne dă harul să trăim poruncile, care sunt adevărul ce ne eliberează, permițându-ne să creștem în iubire față de Dumnezeu și față de aproapele. Aceasta este esența celor două mari porunci: "Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți".

Am notat așadar principiile de bază. Avem însă nevoie de mai mult, și Dumnezeu ne oferă aceasta prin Biserica Catolică pe care a fondat-o ca să ne susțină până la a doua Sa venire. Cele mai importante ajutoare pe care ni le oferă Biserica sunt desigur Sacramentele. Fiecare dintre ele ne dă harul lui Dumnezeu (ajutorul și prietenia Sa) de care avem nevoie în drumul nostru prin viața cu coborâșurile și suișurile sale, tragediile și triumfurile sale. Dorim totuși să aflăm voința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Sacramentele ne întăresc pentru a urma acea voință, dar călăuza pentru trăirea virtuoasă a vieții în timpul călătoriei noastre spre Tatăl este Isus Cristos.

Cunoaștem viața Sa din Sfânta Scriptură, în mod particular din Noul Testament, care este biografia autorizată a Domnului scrisă de Duhul Sfânt. Deoarece voința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este imitarea lui Cristos, vom dori să citim și să medităm Noul Testament zilnic și să ne examinăm conștiința conform standardelor vieții lui Isus. De asemenea recomand lectură spirituală regulată sub îndrumare. Faceți-vă notițe pe care le puteți folosi în momentele de rugăciune sau în întâlnirile cu confesorul sau părintele spiritual.

Catolicii au și exemple de bărbați și femei care l-au imitat foarte bine pe Isus de-a lungul secolelor - sfinții care sunt modelele și mijlocitorii noștri. Iar printre sfinți sunt cu siguranță câțiva care ne "vorbesc" într-un mod special. (Dezvăluire: După Preasfânta Fecioară Maria, Mama mea, mijlocitorii mei "preferați" sunt Fericitul John Henry Newman, Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea, Sf. Ioan Maria Vianney de Ars și Sf. Josemaria Escriva.)

Un alt mijloc indispensabil pentru a cunoaște voința lui Dumnezeu este acela de a vorbi cu El despre aceasta. Îl numim rugăciune, fără de care nu ne putem mântui. Problema multora dintre noi este că vorbim mult, însă ascultăm puțin. Isus însuși a stat deseori de vorbă cu Tatăl Său ceresc, după cum ne spun Evangheliile. S-a pregătit pentru misiunea Sa publică printr-o perioadă îndelungată de rugăciune și post, iar în timpul activităților Sale a găsit timp în mod repetat pentru acestea. Noi toți îl putem imita în această privință găsind timp să vorbim cu Domnul cel puțin 15 minute pe zi, ideal ar fi în fața Preasfântului Sacrament. Acolo ne putem deschide inima și sufletul pentru a vedea voința Sa pentru noi în situațiile pe termen scurt sau pe termen lung. În plus, sunt recomandate zile de reculegere lunare și exerciții spirituale anuale. Și de ce să nu luați câțiva prieteni cu dumneavoastră, pentru a-i putea ajuta în crească în prietenie cu Prietenul care v-a ajutat să trăiți o viață plină de bucurie în timp ce vă pregătiți pentru următoarea? Cu siguranță aceasta este o parte a voinței lui Dumnezeu pentru dumneavoastră pe pământ.

Un ajutor crucial în aflarea voinței lui Dumnezeu este și un părinte spiritual care îți poate servi ca antrenor al vieții tale spirituale. Am mai scris despre acest subiect, așa că nu îl voi mai elabora aici. Este de ajuns să spun că toți avem nevoie de sfaturi experte și iubitoare de la o persoană evlavioasă și experimentată: bărbat sau femeie, laic, preot sau persoană consacrată, care poate fi asemenea unei călăuze spre voința lui Dumnezeu pentru noi în deciziile majore pe care trebuie să le luăm atât în situații critice cât și în probleme mai puțin importante. Sunt puțini sfinți canonizați cărora le-a lipsit un îndrumător spiritual și/sau un confesor regulat. Se întâmplă rareori ca Dumnezeu să le vorbească oamenilor direct în moduri clare, supranaturale, incluzând viziuni, inspirații, apariții etc. Cu toate acestea, avem nevoie în mod normal de un "interpret" uman pentru a ne traduce ceea ce dorește să ne spună Dumnezeu.

Și aceasta ne conduce la cel mai comun și poate cel mai dureros și provocator mod de a afla voința lui Dumnezeu, adică la viața noastră obișnuită ca membri credincioși ai Bisericii Sale! Catehismul Bisericii Catolice ne învață: "Laicii, fiind dăruiți lui Cristos și unși de Duhul Sfânt, sunt chemați și înzestrați în mod minunat, pentru ca roadele Duhului să crească în ei tot mai bogate. Într-adevăr, toate lucrările, rugăciunile și inițiativele lor apostolic, viața conjugală și de familie, munca zilnică, destinderea trupului și a sufletului, dacă sunt trăite în Duhul lui Dumnezeu, ba chiar și încercările vieții, dacă sunt suportate cu răbdare, devin 'jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos', care, în celebrarea Euharistiei, sunt oferite cu adâncă evlavie Tatălui împreună cu ofranda Trupului Domnului. Astfel și laicii, acționând peste tot cu sfințenie ca adoratori îi consacră lui Dumnezeu lumea însăși" (nr. 901).

Poate fi mai clar de atât? Da, tu cu ADN-ul tău unic, cu soția/soțul și copiii tăi, cu ocupația, cu educația ta, din orașul tău, cu virtuți și defecte, cu sănătatea bună sau rea, cu inteligența sau lipsa ei, cu plăcerile și neplăcerile tale, ești chemat să îmbrățișezi toate acestea ca fiind voința lui Dumnezeu pentru tine. El te iubește necondiționat ca fiu sau fiică a Sa. Singurul lucru care nu îi place la tine este neascultarea. Dar chiar și atunci te iubește atât de mult încât te iartă imediat dacă faci un act de căință și o Spovadă sinceră. Este voința Sa (dacă vrei) ca tu să îți petreci veșnicia cu El în acea bucurie de nedescris, bucurie pe care "nici ochiul nu a văzut-o, nici urechea nu a auzit-o". Toate acestea ar trebui să ne facă cele mai fericite persoane de pe pământ, chiar și atunci când ne cere să completăm prin suferința proprie ceea ce lipsește în mod misterios suferințelor lui Cristos.

Dacă toate acestea nu v-au ajutat suficient în aflarea voinței lui Dumnezeu, rugați-vă zilnic cu Fericitul John Henry Newman: "Dumnezeu m-a creat pentru a-i face un anumit serviciu; mi-a încredințat o lucrare pe care nu a dat-o nimănui. Am misiunea mea - se poate să nu o aflu în viața aceasta, dar mi se va spune în viața viitoare. Într-un anumit mod sunt necesar pentru scopurile Sale, așa cum un Arhanghel este necesar în locul în care este - dacă, într-adevăr, voi eșua, El poate ridica pe altul, așa cum ar fi putut să facă din pietre fii pentru Avraam. Și totuși am o parte în această mare lucrare; sunt o verigă în lanț, o legătură între persoane Nu m-a creat în van. Voi face binele, voi împlini lucrarea Sa; voi fi un înger al păcii, un predicator al adevărului în locul în care mă aflu, dacă voi păzi poruncile Sale și îl voi sluji în chemarea mea."

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 1115, Ultimul acces: 2024-04-15 06:25:35