Retrospectiva Anului omagial 2013 - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Retrospectiva Anului omagial 2013

[2013-12-29]
Săptămânalul Lumina de Duminică în ediția sa din 29 decembrie 2013 ne propune un amplu material referitor la anul omagial 2013 pe care îl prezentăm în continuare:
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca în anul 2013, la împlinirea a 1.700 de ani de la emiterea Edictului de toleranță religioasă de la Milano (313), să-i prăznuim în mod deosebit pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena, promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii. Totodată, anul 2013 a fost an comemorativ al părintelui Dumitru Stăniloae, deoarece s-au împlinit 110 ani de la naștere și 20 ani de la trecerea la cele veșnice.
În cinstea Sfinților Împărați întocmai cu Apostolii, dar și în semn de prețuire și recunoștință pentru darul pe care Dumnezeu l-a făcut Bisericii noastre prin persoana și opera părintelui Dumitru Stăniloae, în Patriarhia Română s-au desfășurat numeroase acțiuni și programe religioase, culturale, științifice, educative și pastoral-misionare.
În toate eparhiile din țară și străinătate, în parohii și mănăstiri, în centrele culturale și școlile teologice din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române s-au organizat acțiuni și programe pentru a evidenția rolul și importanța Sfinților Împărați Constantin și Elena la încetarea persecuțiilor pe motive religioase în Imperiul Roman și recunoașterea creștinismului ca religie licită, contribuția lor în apărarea dreptei credințe și susținerea Bisericii creștine, cinstirea lor ca mari ctitori de lăcașuri sfinte, zelul lor pentru educația creștină, contribuția lor la susținerea și dezvoltarea lucrării social-filantropice a Bisericii.
Cel mai important eveniment la nivelul Patriarhiei Române dedicat anului omagial a fost Congresul internațional de teologie „Sfinții Împărați Constantin și Elena, promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii“, organizat de Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române în perioada 21-24 mai, la Palatul Patriarhiei și în Aula Academiei Române, la care au participat mari personalități în domeniul teologiei, istoriei, cercetărilor arheologice, profesori de la universități cunoscute, din țară și străinătate. De asemenea, centrele eparhiale, în parteneriat cu instituțiile de învățământ teologic și cu alte instituții publice, au organizat congrese, simpozioane și colocvii dedicate anului omagial.
Alte manifestări omagiale în Patriarhia Română s-au desfășurat în cadrul sinaxelor stareților și starețelor așezămintelor monahale, conferințelor pastoral-misionare semestriale, cercurilor pastoral-misionare ale preoților de caritate, întâlnirilor profesorilor de religie și cadrelor didactice. Au mai fost organizate în eparhii și parohii tabere de vară și de creație religioasă, întâlniri duhovnicești și alte activități social-filantropice și cultural-religioase.
Sfântul Constantin cel Mare, modelul conducătorului creștin înțelept
Cu prilejul sărbătoririi hramului istoric al Catedralei patriarhale, Sfinții Împărați Constantin și Elena, au fost organizate o serie de manifestări, precum concursul-spectacol „Bucuria de a fi creștin“, adresat copiilor, preoților și profesorilor de religie implicați în programul catehetic național „Hristos împărtășit copiilor“ al Patriarhiei Române, și concursul „Icoana ortodoxă - lumina credinței“, adresat pictorilor iconari în frescă și mozaic din întreaga țară. La sărbătorirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în perioada 24-29 octombrie, au fost aduse spre cinstire moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie, general în armata Sfântului Împărat Constantin cel Mare, ce se păstrează la Mănăstirea Căldărușani din apropierea Capitalei, și icoana făcătoare de minuni a Sfintei Împărătese Elena, în care se păstrează părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci, precum și icoana istorică a Sfântului Împărat Constantin cel Mare, aduse din Grecia de o delegație a Bisericii Greciei, condusă de IPS Dionisie, Mitropolitul Corintului. De asemenea, la Palatul Patriarhiei, luni, 28 octombrie, a avut loc ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu tema „2013 - Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena“, în prezența delegatului Bisericii Greciei, IPS Dionisie, Mitropolitul Corintului. „Reflectarea în acest an omagial la reformele epocii constantiniene, în plan instituțional și administrativ, militar, juridic și, mai ales, religios, ne arată rolul fundamental al credinței în unitatea și progresul societății și ne oferă prilejul de a sublinia importanța majoră a conducătorului creștin înțelept în lumea actuală, în care credința și valorile tradiționale sunt contestate și atacate. (…) Sfătuim părinții să apere demnitatea familiei și a persoanei umane prin nașterea, creșterea și educarea pruncilor, să acorde mai mult timp copiilor, învățându-i să cultive credința, speranța și dragostea, libertatea de a face binele, și nu răul, spre a aduce bucurie celor din jurul lor, și să își cinstească înaintașii. Lumina credinței, a apostolatului misionar, a lucrării ziditoare de ctitorii și a faptelor creștine ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, care a fost urmată peste veacuri de mulți împărați, regi, principi și conducători creștini, să fie un îndemn puternic și o călăuză pentru conducătorii de azi, care au datoria de a lucra în folosul semenilor lor și de a susține Biserica printr-o cooperare eficientă în diferitele ei domenii de activitate, dar mai ales în cel al asistenței sociale și medicale, spre a asigura binele comun în societatea noastră“, se arată în Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, adresată cinului monahal, clerului și credincioșilor din cuprinsul Patriarhiei Române.
Pelerinaje cu moaștele Sfinților Împărați în mai multe eparhii din țară
Dedicate anului omagial au fost și pelerinajele cu moaștele Sfinților Împărați de la Catedrala patriarhală desfășurate în parohiile Arhiepiscopiei Bucureștilor, dar și în eparhiile Patriarhiei Române, precum pelerinajele în Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, în perioada 7-9 septembrie, Arhiepiscopia Dunării de Jos, în perioada 27-30 noiembrie, Episcopia Devei și Hunedoarei, în perioada 3-6 decembrie, Episcopia Caransebeșului, în perioada 6-8 decembrie, și în Arhiepiscopia Timișoarei, în perioada 8-9 decembrie.
Tot în contextul anului omagial s-a pus piatra de temelie și s-au sfințit noi capele și biserici cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena“, a fost emisă medalia jubiliar㠄Sfinții Împărați Constantin și Elena“, au fost organizate de către Agenția de pelerinaj „Basilica“ a Patriarhiei Române pelerinaje la Roma, Milano, Constantinopol, Ierusalim, Niș și în alte locuri unde se află vestigii ale ctitoriilor Sfinților Împărați Constantin și Elena și au fost publicate volume, albume, studii, comentarii și bibliografii cu conținut patristic, istoric, dogmatic, liturgic, catehetic, pastoral, social-filantropic și ecumenic la editurile centrelor eparhiale și mitropolitane.
Toate acțiunile și programele religioase, culturale, științifice, educative și pastoral-misionare dedicate Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena au fost mediatizate și de mass-media bisericească locală (prin foi și reviste parohiale, posturi de radio și site-uri ale eparhiilor Patriarhiei Române), dar și centrală, prin Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (Radio Trinitas, Trinitas TV, „Ziarul Lumina“, Agenția de știri Basilica și Biroul de presă al Patriarhiei Române). Totodată, Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române a realizat de-a lungul acestui an omagial programe și emisiuni, filme documentare și materiale publicistice.
Osteneala ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, clericilor, monahilor și a credincioșilor a contribuit și în acest an la înțelegerea și valorificarea de către societatea secularizată, „depărtată de Hristos și debusolată în căutările ei“, a mesajului pe care Sfinții Împărați Constantin și Elena l-au lăsat umanității, și anume mărturisirea lui Hristos și conlucrarea cu Biserica în activitatea social-filantropică și de înnoire morală a societății.
Părintele Dumitru Stăniloae, darul lui Dumnezeu pentru întreaga Ortodoxie
Anul comemorativ „Părintele Dumitru Stăniloae“ a fost proclamat în mod solemn de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala mitropolitan㠄Sfântul Spiridon“ - Nou din București, cu prilejul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii spirituali ai școlilor de teologie ortodoxă, cinstiți în ziua de 30 ianuarie.
Evenimentul central dedicat anului comemorativ a fost Congresul internațional de teologie „Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi“, organizat la Palatul Patriarhiei în perioada 2-5 octombrie, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor statului, ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, oameni de cultură și invitați din țară și străinătate. Lucrările congresului internațional s-au încheiat la Mănăstirea Cernica, în ziua de 5 octombrie, când a avut loc pomenirea liturgică a părintelui Dumitru Stăniloae. „Despre părintele profesor Dumitru Stăniloae putem vorbi numai la prezent, el fiind o făclie de Înviere pentru teologia și spiritualitatea Bisericii noastre. Purtător al unei mărturii teologice și spirituale mature și rodnice, luminoasă și plină de speranță, părintele Dumitru Stăniloae rămâne pentru noi un mare dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut, precum și o frumoasă pildă care trebuie să ne inspire constant. (…) Părintele Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea, a reușit să realizeze o amplă sinteză teologică neo-patristică creatoare, dinamică, interdisciplinară: dogmatică, filocalică și liturgică. Această sinteză neo-patristică a fost realizată nu doar citind, citând și traducând operele Sfinților Părinți, ci continuând în duhul Sfinților Părinți reflecția teologică ortodoxă într-un mod creator. El nu se referă doar la teologia Sfinților Părinți, cum fac mai mulți dintre teologi, ci preia temele majore din literatura patristică, le adâncește și le continuă într-o formă creatoare, în dialog cu contextul socio-cultural și misionar al epocii noastre“, a subliniat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul comunicării „Părintele Stăniloae - creator al unei sinteze neo-patristice în teologia ortodoxă contemporană“, ce a fost susținută în deschiderea congresului internațional și publicată în volumul dedicat acestui eveniment comemorativ.
Un alt eveniment comemorativ important organizat de Patriarhia Română a avut loc în cadrul ședinței solemne a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din ziua de 28 octombrie 2013. „Profunzimea sintezei neo-patristice creatoare a părintelui Dumitru Stăniloae este un model care trebuie urmat în toată teologia noastră, pentru a rămâne constant fideli Sfintei Evanghelii a lui Hristos, pentru a ne menține neîntrerupt în comuniune cu Sfinții Părinți ai Bisericii și pentru a elabora astăzi o teologie misionară, care leagă textul Sfintelor Scripturi de contextul istoric al vieții creștine“, se arată în Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, adresată cinului monahal, clerului și credincioșilor din cuprinsul Patriarhiei Române.
Concursul național „Părintele Dumitru Stăniloae“
Cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena (21 mai), hramul istoric al Catedralei patriarhale, a fost organizat prin Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române Concursul național „Părintele Dumitru Stăniloae - 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea la cele veșnice“. Acest concurs de teologie dogmatică a fost adresat elevilor seminariști (Viața și opera părintelui Dumitru Stăniloae) și studenților (Tradiție și originalitate în teologia părintelui Dumitru Stăniloae) de la școlile de teologie ortodoxă din țară.
Eparhiile și școlile de teologie ortodoxă din Patriarhia Română au marcat anul comemorativ prin conferințe pastoral-misionare de toamnă, simpozioane, manifestări științifice și expoziții, pentru a reliefa importanța și semnificația operei părintelui Dumitru Stăniloae în lucrarea de înnoire și îmbogățire a teologiei și spiritualității ortodoxe contemporane și a culturii românești. Tot în acest context, au fost organizate mai multe activități comemorative și la casa memorială a părintelui Stăniloae de la Vlădeni, Brașov.
În fiecare număr al săptămânalului „Lumina de Duminic㓠al Patriarhiei Române a fost publicat un text, intitulat „Cuvânt teologic al părintelui Dumitru Stăniloae“, pentru a ilustra mesajul Evangheliei fiecărei duminici de peste an, dar și pentru a contribui la o mai bună cunoaștere și aprofundare a teologiei „celui mai mare teolog al veacului al XX-lea“, cum l-a considerat teologul francez Olivier Clément. Radio Trinitas și Trinitas TV ale Patriarhiei Române au realizat de-a lungul anului mai multe emisiuni dedicate personalității și operei părintelui Stăniloae. De asemenea, Trinitas TV a imprimat un DVD cu filmul documentar „Părintele Stăniloae“.
Încă de la începutul anului, editurile Patriarhiei Române și ale centrelor eparhiale și mitropolitane au publicat mai multe volume dedicate anului comemorativ, dintre care mai semnificative sunt cele din seria „Opere complete Dumitru Stăniloae“, editate de Editura Basilica a Patriarhiei Române. În semn de apreciere și recunoștință pentru cei care s-au evidențiat în promovarea operei și gândirii marelui teolog român, Patriarhia Română a realizat la începutul anului 2013 Medalia omagial㠄Părintele Dumitru Stăniloae“.
Promovarea personalității și operei părintelui Stăniloae în diaspora română
Opera părintelui profesor Dumitru Stăniloae se bucură și de recunoaștere internațională, aceasta fiind din ce în ce mai tradusă în limbi străine și studiată de teologi romano-catolici și protestanți. Promovarea personalității și operei părintelui Stăniloae în diaspora s-a derulat nu numai la nivelul eparhiilor, ci și prin activitățile desfășurate de diferite centre culturale și parohii, precum Centrul Ortodox de Studii și Cercetări „Dumitru Stăniloae“ din Paris și Capela „Sfântul Siluan Athonitul“ de la Centrul Bisericesc din München, Germania. O contribuție însemnată va avea și Centrul cultural-misionar „Părintele Dumitru Stăniloae“ din Melbourne, Episcopia Australiei și Noii Zeelande. Piatra de temelie a acestui centru a fost pusă în ziua de 8 noiembrie 2013 de Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, împreună cu Preasfințitul Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande.
Întreaga activitate derulată de Patriarhia Română cu prilejul Anului comemorativ „Părintele Dumitru Stăniloae“ reprezintă un îndemn pentru valorificarea în viața Bisericii a moștenirii pe care ne-a lăsat-o marele teolog român, și anume, precum a arătat Întâistătătorul Bisericii noastre, nu prin reproducerea unor idei sau pasaje din lucrările sale, ci prin „continuarea lucrării sale de înnoire și aprofundare duhovnicească a teologiei în viața Bisericii“.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 766, Ultimul acces: 2023-03-24 07:18:01