Scrierile apologetice si exegetice ale Sfantului Grigorie de Nyssa - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2021 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Scrierile apologetice și exegetice ale Sfântului Grigorie de Nyssa

[2014-01-10]
Multe din scrierile sale sunt comentarii la cărțile Scripturii. Un devotat admirator al lui Origen, Sfântul Grigorie a aplicat constant principiile hermeneuticii, ale școlii alexandrine. El este în permanență în căutarea interpretărilor alegorice și a înțelesurilor mistice. Ne-au rămas de la el opt Omilii la cartea Eclesiastului, unde afirma că sufletul trebuie să se ridice deasupra simțurilor și că adevărata pace poate fi găsită numai disprețuind slava lumii. Este autorul și a 15 Predici la Cântarea Cântărilor, cinci cuvântări semnificative Despre Rugăciunea Domnească și opt Omilii la Fericiri.
Lucrările sale cu caracter teologic au fost elaborate în a doua parte a vieții sale, când a urmat pas cu pas învățătura celorlalți doi capadocieni, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie de Nazianz. Ca și ei, episcopul Nyssei apara unitatea Ființei divine și Treimea Persoanelor. Cea mai importantă operă teologică rămâne Marele Cuvânt Catehetic, o apărare argumentată în 40 de capitole a învățăturii creștine împotriva necredincioșilor și ereticilor. Dar cea mai vastă dintre scrierile sale este Contra lui Eunomie, o apologie a crezului niceean împotriva ereziei ariene, această lucrare fiind una de referință în lupta dusă pentru păstrarea adevăratei credințe. Sfântul Grigorie l-a combătut și pe Apolinarie de Laodiceea, care învața c㠄Logosul Însuși S-a făcut trup, dar n-a avut rațiune omenească, suflet rațional, ci în persoana Lui, rațiunea era neschimbătoare, cerească". Prin această concepție eronată, Apolinarie distrugea integritatea sau deplinătatea firii umane a Mântuitorului primită la întrupare, și punea astfel în primejdie întreaga Să opera mântuitoare. Sfântul Grigorie a scris și împotriva altor eretici cum ar fi : Sabelie și Macedonie care negau dumnezeirea Sfântului Duh. În lucrarea Despre destin, el apara libertatea umană de fatalismul astrologilor. O altă carte, Despre copii, dedicată prefectului Capadociei, Hieros, conține explicații la întrebarea de ce Providența divină îngăduie moartea prematură a copiilor.
În învățătura Sfântului Grigorie de Nyssa, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu ca un reflex al desăvârșirii și în mod special al libertății dumnezeiești. Căzut în stricăciune și corupție, îmbrăcat de acum în „hainele de piele" ale mortalității și patimilor prin folosirea rea a libertății, omul nu a putut fi restaurat în condiția să primară decât prin Întruparea lui Hristos. Aderând prin botez la corpul lui Hristos, Biserica și crescând neîncetat prezenta în suflet a Domnului prin virtuți și Sfintele Taine, el poate progresa la infinit în unirea cu Dumnezeu, antrenând în această neamul omenesc și universul întreg. Este învățătura despre epectaza, a urcușului neîntrerupt spre Dumnezeu.
„Astfel, în eternitatea veacului fără sfârșit, cel care aleargă spre Tine devine întotdeauna mai mare și mai înalt decât el însuși, crescând prin bogăția harului. Dar cum ceea ce este căutat nu comportă limite în sine, capătul a ceea ce este găsit devine pentru cei care urca punctul de plecare în descoperirea unui bine mai înalt. Iar cel care urca nu se oprește niciodată de a merge din început în început prin începuturi care n-au sfârșit."
(Sinaxarul Sfintilor Capadocieni, Editura Cuvântul Vietii, Bucuresti, 2009)

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 585, Ultimul acces: 2021-02-24 18:56:19