Ce inseamna IHS? - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2021 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Ce înseamnă IHS?

[2014-01-19]
pr. William P. Saunders
Traducător: Gabriela Maria
Teme: Istorie
Etichete: Ordinul Iezuit

Întrebare: În timp ce participam la o Liturgie într-o biserică veche, am observat că pe altar era inscripționat "IHS". Unul dintre membrii familiei mele a spus că aceasta înseamnă "I Have Suffered" (trad. "Eu am suferit"). Este corect?

Răspunsul simplu este: Nu, IHS nu este un acronim pentru "I Have Suffered". IHS este o cristogramă - o combinație de litere care reprezintă numele sfânt "Isus". Cărturarii din vechime abreviau numele sacru al lui Isus folosind primele două litere din nume, sau prima și ultima literă, cu o linie deasupra grupului de litere. De exemplu, literele grecești Chi-Rho (care arată ca și literele X și P) erau abrevierea numelui "Christos". De asemenea, I (iota) și H (eta) sunt primele litere grecești pentru "Isus". Cândva în secolul al II-lea, a treia literă, S (sigma), a fost adăugată, dând astfel grupul IHS. Aceste cristograme, cum sunt XP sau IHS, serveau drept coduri secrete, care, dacă erau inscripționate pe un mormânt, indicau că acolo este un creștin decedat; sau pe poarta unei case, indicau o casă a unui creștin.

Sfântul Bernardin de Siena (1380-1444) și ucenicul său Sf. Ioan de Capistrano (1386-1456) au folosit monograma IHS pentru a promova Preasfântul Nume al lui Isus. În misiunile lor de predicare în toată Italia, ei au avut pancarte din lemn care aveau inscripționate literele IHS înconjurate de raze. Sf. Bernardin și Sf. Ioan binecuvântau credincioșii cu această monogramă, invocând numele lui Isus, și multe miracole au fost relatate. De asemenea, ei încurajau oamenii să pună monograma deasupra porților orașelor sau deasupra porților caselor în care locuiau, în locul unui însemn de familie, pentru a arăta devoțiunea și supunerea lor față de Domnul.

Fiecărui element, Sf. Bernardin i-a atribuit un sens, o semnificație: soarele central este aluzie clară la Cristos care dă viață așa cum face soarele, și sugerează ideea de iradiere a carității, a iubirii. Căldura soarelui este răspândită de raze, în număr de 12 linii ondulatorii cu referire la drumurile întortocheate ale Apostolilor și apoi 8 raze drepte care reprezintă Fericirile evanghelice; fâșia care înconjoară soarele reprezintă starea de beatitudine a celor fericiți, care nu cunoaște sfârșit, fondul celest este simbol al credinței, iar aurul, al iubirii. Tot simbolul este înconjurat de inscripția exterioară în latină luată din Scrisoarea Sf. Paul către Filipeni: "În numele lui Isus să se plece tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt".

Contracarând obiecțiile unora care considerau această venerație drept superstiție, Papa Martin al V-lea, în anul 1427, a aprobat venerarea cuvenită a Preasfântului Nume și a inclus și crucea în această monogramă IHS. În mare parte datorită predicării Sf. Bernardin, Numele "Isus" a fost adăugat la rugăciunea Bucură-te, Marie: "Binecuvântat este rodul trupului tău, Isus". În acest timp, de asemenea, datorită declinului grecilor și predominanței latinilor, IHS a fost văzut ca un acronim pentru latinescul "Iesus Hominum Salvator", care înseamnă "Isus Mântuitorul Omenirii".

Trigrama Sf. Bernardin a avut mare succes, răspândindu-se în toată Europa. Ioana d’Arc și-a cusut-o pe stindardul ei de luptă, și mai târziu a fost adoptată ca emblemă de Societatea lui Isus, care a devenit susținătoare a cultului și doctrinei, dedicând Preasfântului Nume al lui Isus cele mai frumoase și mărețe biserici edificate în toată lumea.

În 1530, Papa Clement al VII-lea a autorizat Ordinul Franciscan să recite Oficiul Preasfântului Nume al lui Isus; celebrarea, de acum prezentă în diferite localități, a fost extinsă la toată Biserica de Papa Inocențiu al XIII-lea în 1721. Ziua celebrării a variat între primele duminici din ianuarie, pentru a se atesta la 2 ianuarie până în anii 1970, când a fost suprimată. Papa Ioan Paul al II-lea a reintrodus-o, fixând la 3 ianuarie comemorarea facultativă în Calendarul roman sau latin.

Cel mai important este faptul ca fiecare dintre noi să arate respectul și devoțiunea cuvenite față de Numele lui Isus. Ne amintim din nou cuvintele Sfântului Paul către Filipeni: "pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt, și orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl" (2,10-11). Așa cum numele dă identitate unei persoane, Numele lui Isus reamintește celui care îl aude cine este El și ceea ce a făcut El pentru noi. Țineți minte că numele Isus înseamnă "Iahve mântuiește" sau "Iahve este mântuirea".

Cel care invocă numele Domnului nostru cu o credință plină de respect, apelează la El și imploră ajutorul Său divin. Un manual vechi de spiritualitate vorbea despre patru recompense speciale pentru invocarea Numelui Preasfânt: în primul rând, Numele lui Isus aduce ajutor în nevoile trupului. Isus Însuși a promis la Înălțarea la cer: "În Numele Meu vor alunga diavoli, vor vorbi limbi noi, vor lua șerpi în mână și, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca" (Marcu 16,17-19).

În al doilea rând, Numele lui Isus ne ajută în încercările spirituale. Isus a iertat păcatele, și prin invocarea Numelui Său, păcatele continuă să fie iertate. La Rusalii, Sf. Petru a repetat profeția lui Ioil: "Atunci, oricine va invoca Numele Domnului va fi mântuit" (Fapte 2,21). Atunci când Sf. Ștefan, primul martir, era ucis cu pietre, el a invocat Numele Domnului și s-a rugat: "Doamne Isuse, primește sufletul meu" (Fapte 7,59).

În al treilea rând, numele lui Isus protejează persoana împotriva lui Satana și a ispitelor lui. Isus, cu autoritatea Sa, l-a certat pe Satana și a scos demonii din oameni (a se vedea de exemplu ispitirea din deșert, Matei 4,1-11). În fine, noi primim fiecare har și binecuvântare pin Numele Preasfânt al lui Isus. El a spus: "Adevăr, adevăr vă spun: orice veți cere de la Tatăl în numele Meu, vă va da" (Ioan 16,23-24). Mai pe scurt, Sf. Paul a spus: "Și tot ceea ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, toate [să le faceți] în numele Domnului Isus" (Coloseni 3,17).

[Răspunsul original a fost completat cu câteva rânduri dintr-un material de pe Radio Vatican.]

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 419, Ultimul acces: 2021-04-21 04:23:51