Proclamarea oficiala a anului omagial si comemorativ 2016 in Patriarhia Romana - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2021 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Proclamarea oficială a anului omagial și comemorativ 2016 în Patriarhia Română

[2016-01-01]
În prima zi a anului, 01 ianuarie 2016, după slujba de Te Deum, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a proclamat în mod oficial anul 2016 drept Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești în Patriarhia Română.
Actul oficial de proclamare a fost citit de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Religia este lumină pentru înțelegerea universului și a vieții ca dar al lui Dumnezeu
În cuvântul său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat de ce este importantă educația religioasă a tineretului. (cuvântul integral al Preafericirii Sale poate fi citit aici)
„Religia este lumină pentru înțelegerea universului și a vieții ca dar al lui Dumnezeu pentru a promova valorile familiei, ospitalității, dreptății, păcii, solidarității, înțelegerii și comuniunii între oameni. Credința în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care familia, școala, Biserica și comunitatea o pot transmite copiilor pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori eterne și valori efemere și le formează personalitatea învățându-i să cultive bunătatea și omenia, iubirea de Dumnezeu și de semeni, recunoștința față de generațiile trecute și responsabilitatea față de prezent și viitor. Valorile oferite de educația religioasă sunt reper spiritual esențial și liant existențial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline școlare. Predarea religiei în școală are valențe educaționale profunde prin rolul ei formativ în viața copiilor și a tinerilor, demonstrat și de studiile educaționale și sociologice în domeniu. Ora de religie contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate și de orientare întrucât propune modele viabile de bunătate sfințenie și conviețuire umană”, a spus Patriarhul României.
Sfântul Ierarh Antim Ivireanul - un veritabil creator de limbă liturgică și de literatură oratorică
Totodată, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit despre personalitatea deosebită a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. Preafericirea Sa a subliniat faptul că Sfântul Ierarh a fost „un veritabil creator de limbă liturgică și de literatură oratoric㔠lucru dovedit și de tipăriturile sale, în special Molitfelnicul de la Râmnic (1706) și primul Liturghier complet în limba română tipărit la Târgoviște (în anul 1713) care „au marcat deplina biruință a limbii române în cultul Bisericii”.
„Sfântul Ierarh Antim Ivireanul s-a născut în Georgia pe la anul 1650 sau 1640 și a fost stareț al Mănăstirii Snagov, Episcop al Râmnicului și Mitropolit al Țării Românești. Deși de neam georgian el a fost deosebit de atașat de Biserica Ortodoxă din Țara Românească. Lucrarea sa pastorală cea mai intensă a constat în editarea cărților liturgice, a lucrărilor de învățătură adresate poporului dreptcredincios și conducătorilor acestora, dar și a cărților de îndrumare pentru preoți. Cărțile tipărite de Sfântul Antim Ivireanul, în total 63 de volume, confirmă virtuțile și calitățile sale de tipograf prin nivelul desăvârșit al caligrafiei, al gravuri, al miniaturilor, dar mai ales prin profunzimea și acuratețea teologică”, a evidențiat Preafericirea Sa.
Tiparul a slujit Bisericii și Biserica a slujit întregului popor
Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că tiparul a slujit Bisericii și Biserica a slujit întregului popor prin ridicarea nivelului de cultură și de spiritualitate.
„În contextul în care efectele pozitive ale apariției tiparului și ale circulației mult mai facile a cărții erau valorificate în occidentul creștin prin tipărituri laice, în răsăritul ortodox activitatea de editare s-a axat mai ales pe cărți religioase, liturgice și biblice marcând definitiv profilul spiritual și cultural al întregului spațiu ortodox. Astfel, tiparul a slujit Bisericii și Biserica a slujit întregului popor prin ridicarea nivelului de cultură și de spiritualitate. Se cuvine să amintim aici opera de cultură și teologie a tipografilor bisericești din spațiul românesc, Țara Românească, Moldova și Transilvania, tipografi care s-au ostenit în condiții foarte dificile să editeze cuvântul Sfintei Scripuri, cărți de cult și de învățătură în limba română”, a mai spus Preafericirea Sa.
***
La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în ședința de lucru din 28-29 octombrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 drept Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești în Patriarhia Română.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 2765, Ultimul acces: 2021-10-28 00:51:05