Conciliul al II-lea din Vatican. Semn al timpului pentru Biserica si pentru lume - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2021 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Conciliul al II-lea din Vatican. Semn al timpului pentru Biserică și pentru lume

[2016-01-04]
La Editura Sapientia din Iași a apărut recent cartea Conciliul al II-lea din Vatican. Semn al timpului pentru Biserică și pentru lume, sub coordonarea pr. dr. Iulian Faraoanu. În acest volum sunt publicate actele simpozionului național dedicat împlinirii a 50 de ani de la încheierea Conciliului al II-lea din Vatican și care a fost organizat de Institutul Teologic Roman-Catolic din Iași în colaborare cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității "Al.I. Cuza" din Iași, în zilele de 26 noiembrie 2014 și 11 martie 2015. Cartea apare în colecția "Tratate de teologie", formatul 14x20 cm, are 262 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei.
Unul dintre cele mai semnificative evenimente din istoria Bisericii din toate timpurile a fost Conciliul al doilea din Vatican (1962-1965). Catalogat drept un moment de răscruce, acest sinod ecumenic a adunat delegații întregii Biserici Catolice, reprezentanți ai altor comunități creștine, precum și exponenți ai altor religii. Repercusiunile, roadele acestui Conciliu sunt vizibile și la începutul celui de-al treilea mileniu. La aniversarea celor 50 de ani de la lucrările Conciliului, așa cum s-a întâmplat în diferite părți ale lumii, și în Biserica noastră locală au pornit inițiative în vederea aprofundării documentelor conciliare.
Volumul de față cuprinde lucrările prezentate în cadrul simpozionului cu titlul "Conciliul al II-lea din Vatican, semn al timpului pentru Biserică și pentru lume", dedicat împlinirii a 50 de ani de la încheierea Conciliului al II-lea din Vatican și care a fost organizat de Institutul Teologic Roman-Catolic din Iași în colaborare cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității "Al.I. Cuza" din Iași, în zilele de 26 noiembrie 2014 și 11 martie 2015. Manifestarea științifică s-a bucurat de prezența și contribuția multor specialiști din diferite domenii. Scopul principal al actului academic a fost acela de a prezenta și a face mai bine cunoscute documentele conciliare, plecând de la constituțiile dogmatice și ajungând până la decrete și declarații. Nu au lipsit însă și prezentările tematice care au evidențiat ideile și preocupările Conciliului pentru unele aspecte importante ale vieții ecleziale. Documentele conciliare sunt expuse în ordinea apariției și promulgării lor.
Plecând de la titlul simpozionului, care intenționa să surprindă însemnătatea Conciliului pentru Biserică și rolul său de semn pentru lume, se pot scoate în evidență trei aspecte cu aplicații și la nivelul poporului lui Dumnezeu din Moldova. În primul rând, Sinodul ecumenic desfășurat la Vatican a accentuat latura dialogului. Încă din fazele pregătitoare, s-a dorit abandonarea pozițiilor apologetice și deschiderea către toți și către ceea ce este nou. O mai mare deschidere în fața noilor curente și mentalități, precum și un dialog plin de respect este auspicabil și în timpurile noastre. În al doilea rând, Conciliul a exaltat reînnoirea și actualizarea. Așa cum susțineau părinții conciliari, nu s-a intenționat reformarea radicală, ci o reînnoire în spiritul fidelității. Biserica a ținut întotdeauna pasul cu omul contemporan și cu lumea sa. Pe aceeași linie, ar fi oportun și la nivelul Bisericii locale un efort mai mare pentru reînnoire și actualizare.
În ultimul rând, marea adunare eclezială din anii 1962-1965 a subliniat dimensiunea comuniunii. Această notă importantă e necesar să fie trăită la nivel intern, dar și la nivel extern. Comuniunea se manifestă la exterior în dialogul ecumenic, în cel interreligios sau în dialogul cu lumea în general. Comuniunea dintre membrii Bisericii se exprimă în relații de slujire și iubire autentică între cei ce sunt frați în Cristos.
Sperăm ca toate contribuțiile din acest volum să conducă la cunoașterea lui Cristos, Mirele și Capul Bisericii, la înțelegerea mai profundă a misterului poporului lui Dumnezeu și la o trăire mai conștientă a vieții creștine în spiritul credinței, al speranței și al iubirii reînnoite. (prezentare semnată de pr. Iulian Faraoanu)
(Sursa: vedeți aici)
Imagini:

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 517, Ultimul acces: 2021-04-20 22:44:32