Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Nifon la ceas aniversar - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2021 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon la ceas aniversar

[2016-01-05]
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, aniversează marți, 05 ianuarie 2016, 72 de ani.
Înalpreasfinția Părinte Mitropolit Nifon s-a născut la 5 ianuarie 1944, în comuna Crețești-Vidra, jud. Giur­giu, din părinții Anghel și Maria Mihăiță, la botez primind numele Nicolae; a urmat cursurile Școlii generale din localitatea natală între 1951 și 1959; Seminarul Teo­logic din București (1959-1964); Institutul Universitar din București (1964-1968); cursuri de doctorat la același Institut (1968-1971), la disciplina Vechiul Testa­ment și Limba Ebraică; studii postuniver­sitare la Universitatea din Londra - King's College, precum și la Universitatea din Oxford (1971-1974); în 1974 și-a prezen­tat disertația cu tema: O nouă evaluare a canonului Vechiului Testament, la Univer­sitatea din Londra (obținând titlul de Maș­ter of Theology); alte studii postuniver­sitare la: Colegiul Anglican din Ierusalim (Israel), pentru specializarea în Arheologia biblică (în perioada iulie-septembrie 1972) și la Universitatea din Geneva (Elveția), în anul academic 1977-1978; doctor în Teo­logie cu teza: Cartea lui Miheia: teologie și exegeză (sub îndrumarea Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, la Universitatea din Oradea).
A îndeplinit următoarele misi­uni: cântăreț bisericesc la Parohia orto­doxă românească din Londra, pedagog și profesor la Seminarul Teologic din Bucu­rești, documentarist principal, șef de ser­viciu, secretar al Sectorului Relații externe bisericești al Administrației Patriarhale, toate între anii 1975 și 1980; în 8 mai 1980 a fost tuns în monahism (închinovat la mănăstirea Cernica), cu numele Nifon, iar câteva zile mai târziu (1 mai), hirotonit ierodiacon și pe 15 mai 1980, ieromonah; la 16 iulie 1980, hirotesit arhimandrit (tot în această perioadă: îmbisericit la mănăs­tirea Antim din București); în perioada 16 iulie 1980-aprilie 1982 a făcut misiune bisericească în Canada; la întoarcerea în țară a fost numit consilier patriarhal la Sec­torul Relații Externe Bisericești (1 decem­brie 1982); la 1 februarie 1983 i se încre­dințează conducerea Mănăstirii Antim din București; în 24 noiembrie 1985 a fost ales episcop-vicar patriarhal, conducând pe mai departe Sectorul Relații Externe Bise­ricești.
În urma înființării Episcopiei Slobo­ziei și Călărașilor (1993), a fost ales episcop titular al acesteia (11 ianuarie 1994) și instalat la 6 februarie același an (1994); după câțiva ani de activitate rodnică la Slobozia, în 14 decembrie 1999 a fost ales Arhiepiscop al Târgoviștei și instalat la 26 decembrie 1999; în 7 martie 2008, pentru bogata sa activitate în „ogorul Domnului", Sfântul Sinod i-a acordat rangul de Mitro­polit ad personam; pe lângă activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, desfășoară o impresionantă activitate ecumenică, între care amintim: participarea la Adunarea generală a Con­ferinței Bisericilor Europene (Engelberg - Elveția, 1974), la Adunările Generale Europene ale Federației Mondiale a stu­denților creștini (Dublin - Irlanda, 1970), Sri Lanka (1972), Addis Abeba - Etiopia (1973), Texas (1976) ș.a.; de asemenea, a fost conducătorul delegației Bisericii noas­tre la cea de a Vlll-a Adunarea generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Harare, Zimbabwe, 1998); a făcut parte din nume­roase delegații care au reprezentat Bise­rica noastră în străinătate; este membru în Comisia de dialog anglicano-ortodox, participând la întrunirile acesteia; a publi­cat însemnate lucrări teologice, între care amintim: Orthodox Youth and the Ecu­menicaI Movement (1978), The Christian Orthodox-Jewish Consultation (1979), Ortodoxie și Ecumenism. Studii, conferințe, meditații (2000), Profetul Miheia: Introdu­cere, traducere și comentariu (2000), Misi­une și Viață (2002), Misiologie creștină (2002 și 2005), The Orthodox Church and Ecumenical Movement (2002), Politica religioasă a lui Mihai Viteazul (Ed. Arhie­piscopiei Târgoviștei, 2001); a coordonat apariția Almanahurilor Episcopiei Slobo­ziei și Călărașilor (1994-2000), precum și cele ale Arhiepiscopiei Târgoviștei (1994- 2010); a reeditat Liturghierul lui Macarie din 1508; a publicat numeroase studii și articole în diferite publicații bisericești din țară și străinătate; profesor și, o vreme, decan al Facultății de Teologie, Universi­tatea „Valahia" din Târgoviște; membru în diferite asociații și societăți bisericești și culturale; a fost distins cu diferite diplome și ordine bisericești și laice; este unul din­tre marii ecumeniști ai Bisericii noastre.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 469, Ultimul acces: 2021-04-12 23:31:50