IPS Nifon isi cinsteste ocrotitorul personal si al Eparhiei pe care o pastoreste - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

IPS Nifon își cinstește ocrotitorul personal și al Eparhiei pe care o păstorește

[2023-08-11]
de Diac. Iulian Dumitrașcu

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, își serbează vineri ziua numelui. Ocrotitorul spiritual al Înaltpreasfinției Sale și al Eparhiei pe care o păstorește este Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului.
De ziua onomastică, Patriarhul Daniel i-a transmis ierarhului un mesaj de felicitare.
IPS Nifon s-a născut în 5 ianuarie 1944, în comuna Crețești-Vidra, jud. Giur­giu, din părinții Anghel și Maria Mihăiță, la botez primind numele Nicolae; a urmat cursurile Școlii generale din localitatea natală între 1951 și 1959; Seminarul Teo­logic din București (1959-1964); Institutul Universitar din București (1964-1968); cursuri de doctorat la același Institut (1968-1971), la disciplina Vechiul Testa­ment și Limba Ebraică; studii postuniver­sitare la Universitatea din Londra – King’s College, precum și la Universitatea din Oxford (1971-1974).
În 1974 și-a prezentat disertația cu tema: O nouă evaluare a canonului Vechiului Testament, la Univer­sitatea din Londra (obținând titlul de Mas­ter of Theology); alte studii postuniver­sitare la: Colegiul Anglican din Ierusalim (Israel), pentru specializarea în Arheologia biblică (în perioada iulie-septembrie 1972) și la Universitatea din Geneva (Elveția), în anul academic 1977-1978; doctor în Teo­logie cu teza: Cartea lui Miheia: teologie și exegeză (sub îndrumarea Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, la Universitatea din Oradea).
A îndeplinit următoarele misi­uni: cântăreț bisericesc la Parohia orto­doxă românească din Londra, pedagog și profesor la Seminarul Teologic din Bucu­rești, documentarist principal, șef de ser­viciu, secretar al Sectorului Relații externe bisericești al Administrației Patriarhale, toate între anii 1975 și 1980; în 8 mai 1980 a fost tuns în monahism (închinovat la mănăstirea Cernica), cu numele Nifon, iar câteva zile mai târziu hirotonit ierodiacon și pe 15 mai 1980, ieromonah.
În 16 iulie 1980, a fost hirotesit arhimandrit (tot în această perioadă: îmbisericit la mănăs­tirea Antim din București); în perioada 16 iulie 1980-aprilie 1982 a făcut misiune bisericească în Canada; la întoarcerea în țară a fost numit consilier patriarhal la Sec­torul Relații Externe Bisericești (1 decembrie 1982); la 1 februarie 1983 i se încre­dințează conducerea Mănăstirii Antim din București; în 24 noiembrie 1985 a fost ales episcop-vicar patriarhal, conducând pe mai departe Sectorul Relații Externe Bisericești.
În urma înființării Episcopiei Slobo­ziei și Călărașilor (1993), a fost ales episcop al acesteia (11 ianuarie 1994) și instalat la 6 februarie același an (1994); după câțiva ani de activitate rodnică la Slobozia, în 14 decembrie 1999 a fost ales Arhiepiscop al Târgoviștei și întronizat la 26 decembrie 1999; în 7 martie 2008, pentru bogata sa activitate, Sfântul Sinod i-a acordat rangul de Mitropolit ad personam.
Pe lângă activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, desfășoară o impresionantă activitate ecumenică, între care amintim: participarea la Adunarea generală a Con­ferinței Bisericilor Europene (Engelberg – Elveția, 1974), la Adunările Generale Europene ale Federației Mondiale a studenților creștini (Dublin – Irlanda, 1970), Sri Lanka (1972), Addis Abeba – Etiopia (1973), Texas (1976) ș.a.; de asemenea, a fost conducătorul delegației Bisericii noas­tre la cea de a Vlll-a Adunarea generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Harare, Zimbabwe, 1998).
A făcut parte din nume­roase delegații care au reprezentat Bise­rica noastră în străinătate; este membru în Comisia de dialog anglicano-ortodox, participând la întrunirile acesteia.
A publicat însemnate lucrări teologice, între care amintim: Orthodox Youth and the Ecu­menicaI Movement (1978), The Christian Orthodox-Jewish Consultation (1979), Ortodoxie și Ecumenism. Studii, conferințe, meditații (2000), Profetul Miheia: Introducere, traducere și comentariu (2000), Misiune și Viață (2002), The Orthodox Church and Ecumenical Movement (2002), Politica religioasă a lui Mihai Viteazul (Ed. Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2001), Misiologie creștină (2002, 2005, 2016), Ortodoxie și Ecumenism (2002), Teologie, cultură și dialog inter-religios în misiunea Bisericii, (2014), precum și Teologie și misiune creștină (2019).
A coordonat tipărirea volumelor dedicate Domnitorului Mihai Viteazul, alături de alte numeroase volume cu caracter teologic, cultural și istoric, dintre care amintim:
„Neagoe Basarab, Domnitorul Țării Românești (1512-1521) – argumente pentru canonizare” (2008);
„Dimensiunea religioasă a Voievodului Mihai Viteazul”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2011;
„În slujba Bisericii și a neamului românesc”, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a voievodului Neagoe Basarab (1512-1521), 2012;
„Ctitor de spiritualitate, cultură și limbă românească”, la împlinirea a 380 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a voievodului Matei Basarab (1632-1654), 2012;
„Marea Pravilă a unității de credință și de neam”, cu ocazia împlinirii a 360 de ani de la tipărirea, la Târgoviște, a “Îndreptării Legii” (1652) -2012;
„Întregitor de țară și martir al neamului românesc” la împlinirea a 325 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a voievodului martir Mihai Viteazul, 2013;
„Iubitor de cultură, protector al Bisericii și martir al credinței ortodoxe” la împlinirea a 420 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a Sf. Voievod martir Constantin Brâncoveanu, 2014
„Sfinții Brâncoveni-Martiri ai credinței și ai neamului românesc”, 2014;
Molitfelnicul lui Dimitrie Liubavici – operă misionară, spirituală și misionară definitorie a Ortodoxiei românești din secolul al XVI – lea, 2015;
Răspuns împotriva Catehismului calvinesc – operă misionară și apologetică a Ortodoxiei românești în veacul al XVII – lea, 2015;
Schola Graeca et Latina – Misiune educațională, culturală și bisericească la Târgoviște”, 2016;
„Sf. Ierarh Antim Ivireanul – misionar și om de cultură în slujba Bisericii și a neamului românesc”, 2016;
„Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la Târgoviște în secolele XVI-XVIII”, 2017;
„Diaconul Coresi – ctitor de limbă română, misionar al credinței străbune și slujitor devotat al neamului românesc”, 2017;
„Catedrala mitropolitană din Târgoviște – simbol al efervescenței misionare, spirituale și culturale muntene – 500 de ani de la începutul ridicării ei”, 2017;
„Adevărul și frumusețea credinței creștine – îndrumător pentru tinerii de azi”, 2017;
„Voievodul Mircea cel Bătrân – Apărător al Ortodoxiei și al culturii naționale. 600 de ani de la trecerea la cele veșnice”, 2018;
„Ortodoxia românească și înfăptuirea Marii Uniri” 2018;
„Mihai Viteazul, Voievod al unității românești, promotor al Ortodoxiei străbune și martir al neamului nostru – 425 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești”, 2018;
„Sfântul Neagoe Basarab – voievod al culturii ortodoxe românești – 10 ani de la proclamarea locală a canonizări sale”, 2019;
„Tiparul de la Târgoviște în cultura și misiunea ortodoxiei românești”, 2019;
„Udriște Năsturel – credincios promotor al ortodoxiei și culturii românești – 360 ani de la trecerea la cele veșnice”, 2019;
„Viața și Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Costantinopolului și Mitropolitul Tării Românești”, 2019;
„Vlad Țepeș – apărător al civilizației creștine”, 2020;
„Tudor Vladimirescu – personalitate complexă a neamului românesc – 240 de ani de la nașterea sa”, 2020;
„Târgoviște – Reședință a mitropoliților munteni – 500 de ani de la mutarea oficială a Mitropoliei de la Curtea de Argeș”, Târgoviște, 2020;
Voievodul Mihai Viteazul – apărător și mărturisitor al credinței strămoșești”, 2021;
„Sfântul Ianache Văcărescu – mărturisitor al credinței străbune dimpreună cu Sfinții Martiri Brâncoveni”, 2021
„Voievodul Radu cel Mare – sprijinitor al Ortodoxiei, promotor al culturii și al tiparului”, 2021.
Este autorul a peste 100 articole și peste 70 studii, în limba română și în limba engleză. A coordonat apariția a: 3 Albume, 12 Monografii, 27 Broșuri și a 61 Volume. A participat la peste 100 de simpozioane, congrese, conferințe, colocvii sau întruniri naționale și internaționale, teologice, științifice și inter-creștine.
Este membru al comitetului redacțional al International Review of Mission-Geneva și a fost reprezentantul Patriarhiei Române în cadrul Comisiei Interortodoxe Speciale pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, eveniment istoric, care a avut loc în insula Creta din Grecia, în iunie 2016.
De asemenea, este membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România.
A fost profesor și, o vreme, decan al Facultății de Teologie, Universi­tatea „Valahia” din Târgoviște; membru în diferite asociații și societăți bisericești și culturale; a fost distins cu diferite diplome și ordine bisericești și laice, dintre care amintim: Ordinul Național pentru Merit în grad de Mare Ofițer, acordat de Președintele României (2000); Ordinul Coroana României, în grad de mare ofițer, oferit de Majestatea Sa Regele Mihai I (2014); Premiul Perpessicius, ex aequo, pentru inițierea și coordonarea retipăririi jubiliare a capodoperelor macariene, dar și ca o recunoaștere a susținerii actului cultural și spiritual, oferit de Muzeul Național al Literaturii Române (2011), precum și Premiul Opera Omnia din partea Universității Valahia din Târgoviște (2019).

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 166, Ultimul acces: 2023-11-29 21:13:14